Викладацький склад

В.Г.Мирончук

Мирончук Валерій Григорович

професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри з 1995 року.

Освіта

Київський технологічний інститут харчової промисловості

Спеціальність: «Машини і апарати харчових виробництв»

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «За академічні досягнення».

Працював у 1982-1983 рр. в університеті м. Нові Сад (Югославія), у 1986–1988 рр. – у Гаванському політехнічному інституті (Республіка Куба). Виступав із доповідями на ХХ-й (м. Мюнхен), ХХІ-й (м. Антверпен) та на ХХІІ-й (м. Мадрид) Генеральних асамблеях Міжнародної комісії з технології цукру (CITS), в містах Пловдів (Болгарія), Кемерово, Краснодар (Росія), Мінськ (Білорусь).

Викладає дисципліни:

 • Технологічне обладнання харчових виробництв;
 • Технологічне обладнання галузі;
 • Монтаж, ремонт, експлуатація обладнання;
 • Технологічні комплекси харчових виробництв;
 • Інтенсифікація технологічних процесів в обладнанні.

В науковому та методичному доробку понад 550 друкованих праць, 75 патентів і авторських свідоцтв, 5 монографій, 3 підручники, 7 навчальних посібників, тлумачний словник з цукрової промисловості.

Підготував 10 кандидатів технічних наук, три з яких мають міжнародну кваліфікацію – доктор філософії.

Наукова школа: теорії і практики кристалізації цукровмісних речовин

Напрямки наукової діяльності – теорія і практика кристалізації речовин із розчинів; мембранні методи розділення рідких продуктів.

Контакти:

тел.+38(044)269-72-33

E-mail:mironchukvg@ukr.net

М. М. Пушанко

Пушанко Микола Миколайович

професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України

Освіта: механічний факультет КТІХП

Спеціальність: інженер-механік обладнання харчових виробництв

Викладає дисципліни:

 • Технологічне обладнання галузі
 • Монтаж, ремонт, експлуатація обладнання
 • Основи розрахунку і конструювання обладнання

Публікації:

Всього більше 270 публікацій. З них:

 • Монографій і підручників – 7
 • Статей – більше 130
 • Тез доповідей та виступів на конференціях різного рівня – більше 30
 • Патентів – більше 75
 • Навчально-методичних праць (методичних розробок) – більше 20

Наукова школа: Дослідження процесів екстрагування сахарози

Напрями наукової діяльності:

 • Дослідження тепло- масо-обмінних процесів
 • Створення високоефективного обладнання харчових виробництв

Контакти

тел.+38(044)287-93-32

E-mail: puchanko@nuft.edu.ua

В.Л. Яровий


Яровий Володимир Леонідович

професор, кандидат технічних наук, «Відмінник освіти України», «Заслужений працівник освіти України», перший проректор НУХТ

Освіта

Закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості

Спеціальність: «Машини і апарати харчових виробництв»

Викладає дисципліни:

 • Технологічне обладнання харчових виробництв.

Напрямки наукової діяльності

дослідження та напрямки інтенсифікації тепломасообмінних процесів при сушінні продуктів харчового призначення.

Публікації:

Опублікував понад 155 наукових праць, із них 16 авторських свідоцтв і патентів.

Контакти

тел.+38(044) 287-93-19

С.І.Блаженко

Блаженко Сергій Іванович

доцент, кандидат технічних наук, директор Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого НУХТ

Освіта

Київський технологічний інститут харчової промисловості

Спеціальність: «Машини і апарати харчових виробництв»

Викладає дисципліни:

 • Сучасні методи проектування;
 • Нові комп’ютерні технології;
 • Комп’ютерне проектування технологічних процесів та устаткування.

Напрямки наукової діяльності

дослідження тепломасообмінних процесів цукрового виробництва.

Публікації:

Опубліковано 43 наукових праць, із них 7 патентів. Є співавтором навчального посібника “Теорія машин і механізмів. Курсове проектування”.

Контакти

тел.+38(044) 287-93-66

Ю.І.Вересоцький

Вересоцький Юрій Іванович

доцент, кандидат технічних наук, заступник директора Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого НУХТ

Освіта: механічний факультет , Український державний університет харчових технологій

Спеціальність: процеси та обладнання харчових та мікробіологічних виробництв

Викладає дисципліни:

  • Основи САПР
  • Основи комп’ютерного проектування
  • Комп’ютерні технології проектування
  • Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях
  • Машини-автомати, потокові лінії та робототехнічні комплекси
  • Конструювання обладнання харчових виробництв

Публікації:

Всього 69 публікацій.

З них:

 • Статей – 18
 • Тез доповідей та виступів на конференціях різного рівня – 34
 • Патентів – 5
 • Навчально-методичних праць (методичних розробок) – 12

Напрями наукової діяльності:

 • Інтенсифікація тепломасообмінних процесів розпилювального сушіння рідких харчових продуктів молочної промисловості.
 • Моделювання процесів харчових виробництв

Контакти

тел.+38(044) 287-92-22

E-mail: veres@nuft.edu.ua

Р.Л.Якобчук

Якобчук Роман Леонідович

доцент, кандидат технічних наук

Освіта: механічний факультет (ННІТІ ім. акад. І.С. Гулого), Національний університет харчових технологій

Спеціальність: обладнання переробних і харчових виробництв, (процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв)

Викладає дисципліни:

 • Технологічне обладнання харчових виробництв
 • Основи САПР
 • Комп’ютерні технології в інженерних розрахунках
 • Інженерне обладнання будівель
 • Інжиніринг харчових виробництв
 • Проектування промислових підприємств з основами САПР
 • Промисловий інжиніринг

Публікації:

Всього 95 публікацій. З них:

 • Статей – 15
 • Тез доповідей та виступів на конференціях різного рівня – 51
 • Патентів – 13
 • Навчально-методичних праць (методичних розробок) – 16

Напрям наукової діяльності:

 • Розроблення та удосконалення процесу і обладнання для сушіння харчових продуктів

Контакти

тел.+38(044) 287-93-86

E-mail: yakroman@ukr.net

В.В.Пономаренко

Пономаренко Віталій Васильович

Доцент, кандидат технічних наук

Освіта: Київський технологічний інститут харчової промисловості,

Механічний факультет

Спеціальність: Інженер-механік, Процеси і апарати харчових виробництв

Викладає дисципліни:

 • Основи розрахунку та конструювання технологічного обладнання
 • Конструювання технологічного обладнання харчових виробництв
 • Технологічне обладнання галузі
 • Технологічне обладнання харчових виробництв
 • Напрями підвищення ефективності роботи технологічного обладнання
 • Основи САПР

Публікації:

Більш 230 публікацій. З них:

 • Монографії - 2
 • Статей в фахових, зарубіжних та наукометричних журналах – більш 30
 • Тез доповідей та виступів на конференціях різного рівня – більш 50
 • Авторських свідоцтв, патентів – більше 120
 • Навчально-методичних праць (методичних розробок) – 30

Наукова школа: Масообмінні процеси

Напрями наукової діяльності:

 • Теоретичні і експериментальні закономірності тепломасообмінних процесів, гідродинаміка ежекційних апаратів

Контакти

тел.+38(044)287-94-57

М.Г.Янковий

Янковий Микола Григорович

доцент, кандидат технічних наук

Освіта

Київський технологічний інститут харчової промисловості

Спеціальність: «Технологія бродильних виробництв»

Викладає дисципліни:

 • Основи наукових досліджень;
 • Машини-автомати, потокові лінії та робото-технічні комплекси;
 • Технологічне обладнання харчових виробництв.

Напрямки наукової діяльності

– дослідження процесів формування та фасування харчових продуктів.

Публікації:

Всього 59 публікацій. З них:

 • Статей – 20
 • Тез доповідей та виступів на конференціях різного рівня – 26
 • Патентів – 3
 • Навчально-методичних праць (методичних розробок) – 10

Контакти

тел.+38(044) 287-96-90

В.В.Олішевський

Олішевський Валентин Вікторович

доцент, кандидат технічних наук

Освіта: механічний факультет, Український Національний університет харчових технологій

Спеціальність: інженер-механік, (процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв)

Викладає дисципліни:

 • Основи САПР
 • Технологічне обладнання харчових виробництв
 • Загальна технологія харчових виробництв

Публікації:

Всього 127 публікацій. З них:

 • Підручників - 1
 • Статей – 32
 • Тез доповідей та виступів на конференціях різного рівня – 67
 • Патентів – 20
 • Навчально-методичних праць (методичних розробок) – 7

Наукова школа: електрофізичні методи, екстрагування

Напрями наукової діяльності:

 • електрофізичні методи обробки харчових середовищ та одержання наночастинок металів
 • інтенсифікація процесів екстрагування сахарози з бурякової стружки та очищення напівпродуктів бурякоцукрового виробництва

Контакти

тел.+38(044) 289-72-13

E-mail: valinter@ukr.net

І.М.Миколів

Миколів Іван Михайлович

доцент, кандидат технічних наук

Освіта: факультет машини та апарати харчових виробництв, Київський технологічний інститут харчової промисловості.

Спеціальність: машини та апарати харчових виробництв, (процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв)

Викладає дисципліни:

 • Технологічні комплекси харчових виробництв
 • Комп’ютерні технології в інженерних розрахунках
 • Проектування промислових підприємств з основами САПР
 • Технологічне обладнання галузі
 • Промисловий інжиніринг
 • Основи автоматизації проектування
 • Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання
 • Інженерне обладнання будівель

Публікації:

Всього понад 80 публікацій. З них:

 • Статей – 31
 • Тез доповідей та виступів на конференціях різного рівня – 30
 • Монографія – 1
 • Авторських свідоцтв і патентів – 10
 • Навчально-методичних праць (методичних розробок) – 8

Наукова школа: Інтенсифікація масообмінних та гідромеханічних процесів

Напрями наукової діяльності:

 • Інтенсифікація масообмінних процесів бродильних виробництв
 • Інтенсифікація гідромеханічних процесів харчових виробництв
 • Удосконаленнятехнології та обладнання дла виробництва масла
 • Удосконаленнятехнології та обладнання дла виробництва плавлених сирів

Співпраця з харчовими підприємствами:

Львівська пивоварня, КОМО , Наш молочник , Галіївський маслозавод,

Тернопільський м’ясокомбінат та Київський БКК.

Контакти

тел.+38(044)287-91-21

immykoliv@ukr.net

О.А.Єщенко

Єщенко Оксана Анатоліївна

доцент, кандидат технічних наук

Освіта: факультет кібернетики, Київський Національний університет ім. Т.Г.Шевченка

Спеціальність: прикладна математика, (процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв)

Викладає дисципліни:

 • Основи САПР
 • Основи комп’ютерного проектування
 • Комп’ютерні технології в інженерних розрахунках
 • Гігієнічні вимоги до проектування обладнання
 • Інжиніринг безпеки
 • Монтаж, ремонт, експлуатація обладнання
 • Моделювання технологічних систем
 • Інженерне обладнання будівель

Публікації:

Всього 97 публікацій. З них:

 • Статей – 25
 • Тез доповідей та виступів на конференціях різного рівня – 37
 • Свідоцтв про права автора на твір – 1
 • Патентів – 5
 • Навчально-методичних праць (методичних розробок) – 29

Наукова школа: теорії і практики кристалізації цукровмісних речовин

Напрями наукової діяльності:

 • Імітаційне моделювання процесів кристалізації сахарози та їх оптимізація
 • Моделювання процесів харчових виробництв

Контакти

тел.+38(044)287-96-90

Є.М.Бабко

Бабко Євген Миколайович

доцент, кандидат технічних наук

Освіта: механічний факультет, Український Національний університет харчових технологій

Спеціальність: інженер-механік, (процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв)

Викладає дисципліни:

 • Основи САПР
 • Технологічне обладнання галузі (Промисловий інжинірінг)
 • Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання
 • Основи комп`ютерного проектування

Публікації:

Всього 87 публікацій. З них:

 • Статей – 22
 • Тез доповідей та виступів на конференціях різного рівня – 27
 • Патентів – 11
 • Навчально-методичних праць (методичних розробок) – 27

Наукова школа: теорії і практики кристалізації цукровмісних речовин

Напрями наукової діяльності:

 • дослідження систем кристалізації цукру
 • електрофізичні методи обробки харчових середовищ та одержання наночастинок металів
 • інтенсифікація процесів екстрагування сахарози з бурякової стружки та очищення напівпродуктів бурякоцукрового виробництва

Контакти

тел.+38(044) 289-93-86

E-mail: babkoe@ukr.net

Т.М.Погорілий

Погорілий Тарас Михайлович

доцент, кандидат технічних наук

Освіта: механіко-математичний факультет, Київський Національний університет ім. Т. Г. Шевченка

Спеціальність: механік, математик-прикладник, (процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв)

Викладає дисципліни:

 • Основи САПР
 • Комп’ютерні технології в інженерних розрахунках
 • Моделювання технологічних систем
 • Методи оптимізації та математична статистика

Публікації:

Всього 155 публікацій. З них:

 • Статей – 51
 • Тез доповідей та виступів на конференціях різного рівня – 76
 • Патентів – 13
 • Навчально-методичних праць (методичних розробок) – 18

Наукова школа: теорії і практики кристалізації цукровмісних речовин

Напрями наукової діяльності:

 • Аналітичні та чисельні розв’язки нестаціонарних задач теплопровідності та дифузійного масообміну

Математичне моделювання тепло- та масообміну процесів масової кристалізації речовин (сахарози)

Контакти

тел.+38(044) 287-96-90

С.Ю.Лементар

Лементар Cвятослав Юрійович

доцент, кандидат технічних наук

Освіта

Київський технологічний інститут харчової промисловості

Спеціальність: «Обладнання переробних та харчових виробництв»

Викладає дисципліни:

 • Конструювання обладнання харчових виробництв;
 • Моделювання технологічних систем;
 • Системи автоматичного проектування;
 • Комп'ютерні технології в інженерних розрахунках.

Публікації:

Всього 80 публікацій. З них:

 • Статей – 26
 • Тез доповідей та виступів на конференціях різного рівня – 27
 • Патентів – 9
 • Навчально-методичних праць (методичних розробок) – 18

Наукова школа: теорії і практики кристалізації цукровмісних речовин

Напрямки наукової діяльності

дослідження процесів згущення та кристалізації у виробництві моноцукрів, дослідження процесів сушіння молочних продуктів.

Контакти

тел.+38(044) 287-96-83

E-mail: lementar@nuft.edu.ua

А.І.Маринін

Маринін Андрій Іванович

доцент, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Освіта: механічний факультет, Національний університет харчових технологій

Спеціальність: інженер-механік, (процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв)

Викладає дисципліни:

 • Технологічне обладнання галузі (Промисловий інжинірінг)

Публікації:

Всього 121 публікацій. З них:

 • Статей – 50
 • Тез доповідей та виступів на конференціях різного рівня – 56
 • Патентів – 12
 • Навчально-методичних праць (методичних розробок) – 3

Наукова школа: електрофізичні методи обробки харчових продуктів, нанотехнології харчових виробництв

Напрями наукової діяльності:

 • подовження термінів зберігання харчових продуктів,
 • імпульсні електричні поля в харчовій промисловості,
 • дослідження нанорозмірних об’єктів.

Контакти

тел.+38(044) 289-92-28,289-72-13

E-mail: a_marinin@ukr.net

Ю.Г.Змієвський

Змієвський Юрій Григорович

докторант, кандидат технічних наук, доцент, лауреат премії Президента України в галузі науки і техніки для молодих учених

Освіта

механічний факультет, Національний університет харчових технологій

Спеціальність: «Обладнання харчових і переробних виробництв»

Викладає дисципліни

 • Основи САПР
 • Комп’ютерні технології в інженерних розрахунках
 • Промисловий інжиніринг для напряму водопідготовки

Публікації:

Більше 100 публікацій. З них:

 • Монографії – 2
 • Статей – 29
 • Тез доповідей та виступів на конференціях різного рівня – більше 60
 • Патентів – 12
 • Навчально-методичних праць (методичних розробок) – 7

Наукова школа: мембранні процеси і технології

Напрями наукової діяльності:

 • Баро- та електромембранні процеси у технологіях харчових виробництв та їх апаратурне оформлення

Контакти

тел.+38(044) 287-97-64

E-mail: yrazm@meta.ua

Д.М.Люлька

Люлька Дмитро Миколайович

доцент, кандидат технічних наук

Освіта: механічний факультет, Національний університет харчових технологій

Спеціальність: «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Спеціалізація: «Обладнання цукрових заводів»

Викладає дисципліни

 • Основи САПР
 • Основи комп’ютерного проектування
 • Технологічне обладнання галузі
 • Гігієнічні вимоги до проектування обладнання
 • Інженерія безпеки
 • Монтаж, ремонт, експлуатація обладнання
 • Технологічне обладнання харчових виробництв
 • Основи автоматизації проектування

Публікації:

У творчому доробку більше 200 публікацій, у тому числі понад 20 наукових праць, 45 патентів на винаходи та корисні моделі України, а також 15 навчально-методичних робіт.

Наукова школа: Екстрагування сахарози з бурякової стружки

Напрями наукової діяльності:

 • Дослідження тепло-масовіддачі в діючих промислових екстракторах
 • Розроблення конструкцій транспортних систем дифузійних апаратів з метою інтенсифікації процесу екстрагування

Контакти

тел.+38(044) 289-96-83

E-mail: lulkadm@ukr.net

О.І.Свідерська

Свідерська Олександра Ігорівна

старший викладач

Освіта: механічний факультет, Національний університет харчових технологій

Спеціальність: процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв

Викладає дисципліни

 • Основи САПР
 • Основи комп’ютерного проектування
 • Комп’ютерні технології в інженерних розрахунках
 • Монтаж, ремонт, експлуатація обладнання
 • Конструювання обладнання харчових виробництв
 • Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання

Публікації:

Всього 22 публікацій. З них:

 • Статей – 4
 • Тез доповідей та виступів на конференціях різного рівня – 8
 • Патентів – 1
 • Навчально-методичних праць (методичних розробок) – 5

Напрями наукової діяльності:

 • Розроблення високотехнологічних процесів та обладнання харчових виробництв
 • Вдосконалення процесу зневоднення пивної дробини

Контакти

тел.+38(044) 289-96-83

В.В.Захаров

Захаров Володимир Володимирович

аспірант, молодший науковий співробітник

Освіта: Національний університет харчових технологій, факультет Інженерної механіки та пакувальної техніки, випуск 2015 року, спеціаліст.

З 2015 року аспірант Кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, спеціальність 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Спеціальність: машинобудування «Обладнання переробних і харчових виробництв».

Публікації:

Всього 15 публікацій. З них:

 • 2 статті у фахових журналах;
 • 12 Тез доповідей та виступів на конференціях різного рівня;
 • 1 патент на корисну модель.

Напрями наукової діяльності: Демінералізація рідин харчової промисловості мембранними методами.