Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування

Харчова промисловість займає перше місце за обсягами реалізованої промислової продукції серед всіх галузей промисловості України і має позитивну динаміку зростання.

Левову частку керівництва та інженерно-технічного персоналу харчової промисловості складають випускники Національного університету харчових технологій, в тому числі Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого. Зокрема, кафедрою технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (ТОКТП), яка входить до цього інституту, за роки існування було підготовлено біля 6000 висококваліфікованих фахівців. Серед випускників кафедри міністри, заступники міністрів, академіки, народні депутати, провідні вчені, керівники галузей, установ та підприємств.

Навчальний процес на кафедрі спрямований на забезпечення високих стандартів сучасної вищої освіти. Кафедра оснащена новітньою комп’ютерною технікою та ліцензованим програмним забезпеченням (Autodesk Inventor Professional, AutoCAD, 3dMax, Компас 3D, Mathcad та ін.). Це гарантує високу фахову підготовку випускників, які мають великий попит на сучасному ринку праці.

E-mail кафедри ТОКТП: kaf_toktp@ukr.net

Новини кафедри

День відкритих дверей!

17 листопада 2018 р. для майбутніх абітурієнтів Національного університету харчових технологій було проведено День відкритих дверей. В рамках цього заходу кафедрою технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого було проведено майстер-клас «Створення 3D моделей обладнання на основі сучасних комп’ютерних технологій проектування», який підготували доценти Юрій Вересоцький, Тарас Погорілий, Іван Миколів та Роман Якобчук. Особливу зацікавленість відвідувачів викликала демонстрація роботи 3D принтера та створення тривимірних моделей окремих деталей в реальному часі. В Дні відкритих дверей взяли участь чисельна група учнівської молоді Полтавського коледжу харчових технологій НУХТ.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук!

7 листопада 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.02 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук доцент кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Юрій Змієвський. Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальних проблем ефективного застосування мембранних процесів у технологіях харчових виробництв для забезпечення їх енергозаощадження, мінімізації відходів та екологічної безпеки. Отримані молодим науковцем результати досліджень баро- та електромембранних процесів мають важливе значення для розширення уявлень про механізм розділення багатокомпонентних гетерогенних рідин і застосування новітніх технологій в промисловості.

Бажаємо Юрію Змієвському подальших творчих успіхів в науковій та педагогічній роботі!

Здобутки молодих вчених!

6 листопада 2018 року на секції «Промислова біотехнологія, процеси та апарати харчової, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості» Міжнародної науково-технічної конференції «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції», яка проводилася на базі Національного університету харчових технологій з доповіддю на тему «Застосування алгоритму наївного баєсового класифікатора для розрахунку та прогнозування процесів озонування» виступив молодий учений, аспірант кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Володимир Захаров. Доповідь викликала велику зацікавленість та ґрунтовне обговорення.

Наука виробництву!

23-24 жовтня в університеті за ініціативи кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція «Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії».

На конференції представлені доповіді провідних наукових установ в галузі мембранних технологій, серед них: Національний Університет «Києво-Могилянська Академія», Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Інститут технічної теплофізики НАН України, Інститут фізико-органічної хімії Національної академії наук Білорусі, Національний університет харчових технологій, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Харківський державний університет харчування та торгівлі, Донецький Національний Університет Економіки і Торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг), ТОВ «Системи чистої води».

В презентованих на конференції доповідях висвітлені останні досягнення вчених та практиків в галузі мембранних технологій, спрямованих на забезпечення високої якості питної води, ефективної вторинної переробки вуглеводно-білкових рідин харчової промисловості та зменшення шкідливих викидів зі стоками в оточуюче середовище.

Бажаємо учасникам конференції подальших творчих успіхів

та науково-практичних надбань на шляху зміцнення економіки України.

День відкритих дверей!

6 жовтня кафедрою технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування під час Дня відкритих дверей університету для учнів старших класів шкіл та студентів технікумів і коледжів було проведено два майстер-класи «Привабливість майбутньої професії» :

• створення 3D моделей обладнання на основі сучасних комп’ютерних технологій проектування;

• демонстрація автоматичного визначення характеристик запірно-регулюючих пристроїв за допомогою устаткування фірми CAMOZZI.

Плідне співробітництво!

Відділ цукрівництва Інституту біотехнології сільського господарства та харчової промисловості імені проф. Вацлава Домбровського, фірма "Higienix" (м. Варшава, Польща) надіслали привітання та нагородили пам'ятним знаком завідувача кафедри технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого НУХТ Валерія Мирончука за плідну співпрацю в розвитку цукрової промисловості і впровадження нових технологій, пов'язаних з якістю та безпечністю харчових продуктів на цукрових підприємствах Польщі та України.

Зв'язки з виробництвом!

2 жовтня на кафедрі технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування відбулася зустріч студентів-старшокурсників Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого з представниками фармацевтичної фірми "Дарниця": керівником напряму навчання та розвитку персоналу Ольгою Лаврик та начальником відділу зв'язків з громадськістю та пресою Оксаною Пирожок. Під час зустрічі обговорювалися питання підвищення рівня практичної підготовки студентів шляхом їх стажування на фармацевтичній фірмі "Дарниця".

Студенти виявили зацікавленість запропонованою формою поєднання навчання з виробничим стажуванням. Така спіпраця, безперечно, буде сприяти забезпеченню високих стандартів освіти для всебічного зростання економіки України.

Свято футболу!

За ініціативи випускника механічного факультету КТІХП (тепер Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого НУХТ) к.т.н., доцента, голови ради директорів групи компаній ICK Group Юрія Зайця 2 вересня 2018 року відбувся футбольний турнір пам’яті відомого фахівця з футболу Сергія Анатолійовича Богачика, який багато років очолював спортивну роботу на механічному факультеті, був старшим тренером чоловічої футбольної команди КТІХП та начальником футбольної команди «Динамо-2» (Київ).

В турнірі взяли участь ветерани команд: «Динамо» (Київ), КТІХП, м. Обухів та с.м.т. Гребінки. Серед учасників турніру – випускники механічного факультету КТІХП: Віктор Хлус, Юрій Заєць, Дмитро Міхеєнко, Сергій Каштанов, Микола Лавриненко та інші.

Головний приз турніру в фіналі розіграли команди ветеранів «Динамо» (Київ) і КТІХП. В запеклій, безкомпромісній боротьбі перемогу здобули ветерани «Динамо» (Київ).

Кубки переможцям та учасникам турніру вручили дружина Сергія Анатолійовича Богачика Світлана Петрівна та легенда команди «Динамо» (Київ) Анатолій Миколайович Крищенко.

Бажаємо учасникам турніру міцного здоров’я, подальших спортивних досягнень та популяризації здорового способу життя!

Випуск висококваліфікованих фахівців!

На кафедрі технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування з 11 по 19 червня 2018р. пройшли захисти студентів на здобуття освітніх ступенів "бакалавр" і "магістр". Диплом бакалавра отримали 38 студентів, магістра – 14.

Завдяки інноваційності навчання, яке полягає у вивченні найсучасніших методів моделювання технологічних процесів та проектування обладнання здобувачі на високому рівні виконати та представили кваліфікаційні роботи, спрямовані на вирішення актуальних проблем харчової та переробної промисловості.

Отримані в університеті знання і вміння та попит на ринку праці відкривають перед випускниками широкі можливості щодо успішного працевлаштування.

Бажаємо випускникам творчих успіхів та подальшого професійного зростання !!!

Перший захист бакалаврів!

11 червня 2018р. на кафедрі ТОКТП відбувся перший захист дипломних проектів на здобуття освітнього ступеня "бакалавр". На захист було представлено роботи, присвячені актуальним питанням підвищення ефективності роботи технологічного обладнання харчової та переробної промисловості. Студенти продемонстрували високий рівень знань та вмінь, а запропоновані ними технічні рішення є сучасними та можуть бути рекомендовані до впровадження у виробництво.

Вітаємо студентів з успішним захистом та бажаємо подальших успіхів!!!

Ювілейна зустріч випускників!

2 червня 2018 року відбулася 45-річна ювілейна зустріч випускників 1973 року кафедри спеціального обладнання механічного факультету КТІХП.

В теплій і дружній атмосфері ювіляри поділилися своїми здобутками, згадали незабутні студентські роки, ознайомилися із сьогоденням університету.

Колектив кафедри технологіного обладнання та комп'ютерних технологій проектування Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого НУХТ бажає всім випускникам університету міцного здоров'я, творчої наснаги, нових надбань і досягнень в праці та родинного затишку.

Екскурсія на підприємство компанії "Люстдорф"

30 травня 2018 року завідувач кафедри, професор Валерій Мирончук та докторант кафедри, доцент Юрій Змієвський ознайомились із сучасним виробничим підприємством Української молочної компанії «Люстдорф» в м.Іллінці, Вінницької області. Компанія «Люстдорф» – один із лідерів молочного ринку України.

Висловлюємо слова щирої подяки керівництву компанії за змістовну і цікаву екскурсію для студентів і викладачів університету, що, безумовно, підвищить якісний рівень підготовки фахівців в університеті.

В І Т А Є М О

учасників ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» (м. Мелітополь, ТДАТУ, 16-18.05.2018р.) з перемогою у номінаціях:

  • Бусигін Олександр Васильович – за перемогу у конкурсі магістерських робіт – Диплом І-го ступеня.
  • Марисин Сергій Володимирович – за новаторський підхід до наукових досліджень – Грамота.
  • Стрілець Богдан Ігорович – за високий рівень теоретичної підготовки – Грамота.

Бажаємо подальших творчих успіхів та професійного зростання!

Колектив кафедри ТОКТП

Конференція молодих учених, аспірантів та студентів

23 - 24 квітня 2018 року в НУХТ проводилася 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів та студентів “Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”. На кафедрі технологічного обладнання та ком'ютерних технологій проектування працювала секція "Обладнання харчових, біотехнологічних та фармацевтичних виробництв", підсекція "Технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування". В роботі підсекції взяла участь 41 особа, серед учасників - представники Національного університетту біоресурсів і природокористування України, Полтавського університитету економіки і торгівлі та Вінницького національного аграрного університету. Було заслухано 14 доповідей в пленарному режимі, які зацікавили присутніх та викликали пожвавлену дискусію. Також представлено 19 стендових доповідей. Доповіді магістрантів Бондаровського Андрія, Шковири Альони та Ніколишака Максима рекомендовані до відзначення.

Профорієнтаційний захід «Люби і розбудовуй Україну»

14 березня на території Київського бронетанкового заводу за патронажем Державної служби зайнятості відбувся профорієнтаційний захід для молоді «Люби і розбудовуй Україну» з метою популяризації серед молоді інженерної освіти. Для ознайомлення майбутніх абітурієнтів з перспективами навчання в НУХТ було делеговано команду молодих фахівців Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого, а саме асистента кафедри Мехатроніки та пакувальної техніки - Ольгу Горчакову, аспіранта кафедри машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання - Богдана Пащенка та аспіранта кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування- Володимира Захарова.

Зустріч із учнями старших курсів та студентами професійно-технічних навчальних закладів проходила у конференц-залі Київського бронетанкового заводу. Ольга Горчакова презентувала інформацію про перспективи одержання вищої технічної освіти у Національному університеті харчових технологій. Наш фахівець ще на початку свого виступу наголосила, що саме у нашому навчальному закладі можна отримати дійсно якісну вищу інженерну технічну освіту, вона навела основні переваги отримання кваліфікації інженера-механіка, ознайомила майбутніх студентів з новаціями вступу до ВНЗ у 2018 р., а також із можливістю реалізувати себе у культурному та спортивному житті під час навчання.

За активну участь у профорієнтаційному заході «Люби і розбудовуй Україну» Національний університет харчових технологій отримав подяку від директора Київського міського центру зайнятості Віктора Білича.

Колектив Навчально-наукового інженерно-тнхнічного інституту ім. акад. І.С.Гулого Національного університету харчових технологій щиро вдячний за гостинний прийом керівництву Київського бронетанкового заводу та за організацію Державній службі зайнятості, а учням бажає успішного навчання, та вже незабаром чекатиме на них у ролі майбутніх студентів.