Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування

Харчова промисловість займає перше місце за обсягами реалізованої промислової продукції серед всіх галузей промисловості України і має позитивну динаміку зростання.

Левову частку керівництва та інженерно-технічного персоналу харчової промисловості складають випускники Національного університету харчових технологій, в тому числі Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого. Зокрема, кафедрою технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (ТОКТП), яка входить до цього інституту, за роки існування було підготовлено біля 6000 висококваліфікованих фахівців. Серед випускників кафедри міністри, заступники міністрів, академіки, народні депутати, провідні вчені, керівники галузей, установ та підприємств.

Навчальний процес на кафедрі спрямований на забезпечення високих стандартів сучасної вищої освіти. Кафедра оснащена новітньою комп’ютерною технікою та ліцензованим програмним забезпеченням (Autodesk Inventor Professional, AutoCAD, 3dMax, Mathcad та ін.). Це гарантує високу фахову підготовку випускників, які мають великий попит на сучасному ринку праці.

E-mail кафедри ТОКТП: kaf_toktp@ukr.net

Новини кафедри

Перемога у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

З метою популяризації та розвитку інженерної освіти в Україні, за ініціативою провідних компаній в області САПР та комп’ютерного моделювання, зокрема – ТОВ «Софтіко» (м. Київ), Progresstech Ukraine (м. Київ), AMC Bridge (США, Україна), ТОВ "Інтерсед Україна" (м. Київ), які працюють в галузі розробки, впровадження та практичного використання систем САПР та комп'ютерного моделювання на підприємствах України та світу, спільно з науково-навчально-виробничим центром «Системи автоматизованого проектування» Хмельницького національного університету 24 червня 2022 року відбувся Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Системи автоматизованого проектування та комп'ютерного моделювання в науці та виробництві».

На конкурс було представлено 19 робіт з 12 закладів вищої освіти України. Наші студенти Дмитро Товстолужський та Ярослав Година, які займаються науковою роботою під керівництвом доцента кафедри ТОКТП Віталія Пономаренка представили на конкурс роботу «Комп’ютерне моделювання процесу розпилення рідини з метою інтенсифікації роботи карбонізаторів». За темою роботи співавторами було опубліковано 6 тез та отримано акт впровадження. Всі рецензенти та члени журі високо оцінили науковий рівень представленої роботи і в результаті вона впевнено зайняла 1 місце в номінації "Системи автоматизованого проектування (CAD/CAM/CAE).

Бажаємо нашим переможцям нових звершень,

творчої наснаги та міцного здоров’я!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Науковий семінар з розгляду дисертаційної роботи

23 червня 2022 року в режимі відеоконференції на засіданні кафедри «Технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування» відбувся розширений науковий семінар з розгляду дисертаційної роботи Андрія Слюсенка на тему «Науково-практичні засади удосконалення ежекційних апаратів харчових виробництв» для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

До розгляду наукової роботи долучилися викладачі кафедр ННІТІ ім. акад. І.С. Гулого «Машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв» та «Мехатроніки і пакувальної техніки», а також професор кафедри «Репрографії» КПІ ім. І. Сікорського д.т.н. Євгеній Штефан та доцент кафедри «Процесів і обладнання переробки продукції АПК» НУБіП к.т.н. Михайло Муштрук.

На дисертаційну роботу Андрія Слюсенка було отримано схвальні рецензії від д.т.н., проф., завідувачки кафедри «Мехатроніки і пакувальної техніки» Людмили Кривопляс-Володіної та д.т.н., проф. кафедри «Технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування» Валентина Олішевського. При обговоренні результатів роботи науковці відмітили її наукову новизну та практичну цінність. Розглянута дисертаційна робота рекомендована до подання в разову спеціалізовану вчену раду для захисту.

Колектив кафедри «Технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування»

вдячний всім науковцям за участь у роботі наукового семінару.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

На кафедрі розпочалися літні захисти бакалаврів в онлайн режимі!

15 червня 2022 року на кафедрі технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

стартували онлайн захисти кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»

зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».

Всі кваліфікаційні роботи здобувачів, представлені в цей день, були спрямовані на вирішення актуальних проблем в галузі

обладнання переробних і харчових виробництв та пройшли апробацію на міжнародних наукових конференціях.

Здобувачі під час відповідей на запитання членів екзаменаційної комісії продемонстрували високий рівень знань.

Вітаємо молодих фахівців і бажаємо здоров’я

та успіхів у професійній діяльності !

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Постійне вдосконалення – кредо викладачів кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

У квітні 2022 року викладачі кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування професор Валентин Олішевський та доценти Віталій Пономаренко, Євген Бабко, Роман Якобчук, Дмитро Люлька взяли участь у роботі міжнародного on-line науково-практичного семінару «Обладнання для забезпечення мікроклімату виробничих приміщень», що був організований польською фірмою ERKUL (м. Варшава, Польща) за підтримки компанії Cooper & Hunter International Corporation (США), який проводився іноземною мовою.

Науково-практичний семінар працював онлайн, викладачі прослухали лекції провідних спеціалістів та активно брали участь в обговоренні представлених тем, що стосувались питання сучасного обладнання для забезпечення мікроклімату виробничих приміщень і ефективних систем енергозбереження.

Наразі наші викладачі отримали сертифікати про участь у заходах семінару від організаторів. Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування щиро вдячна керівництву і фахівцям фірми ERKUL за можливість взяти участь у міжнародному науково-практичному семінарі та отримати нові знання для використання їх у подальшій науковій і професійній діяльності.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

88-ма Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів

У квітні 2022 р. в Національному університеті харчових технологій проходить 88-ма Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті».


На кафедрі технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування по секції «Обладнання харчових, біотехнологічних та фармацевтичних виробництв», підсекція «Технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування» представлено роботи у вигляді постерів.

Постери учасників підсекції «Технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування» секції «Обладнання харчових, біотехнологічних та фармацевтичних виробництв» також оприлюднені на сторінці кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування у Facebook.

З постерами, представленими на підсекції, можна ознайомитися за посиланням.

Початок захистів кваліфікаційних робіт на кафедрі ТОКТП

На кафедрі Технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування ННІТІ ім. акад. І.С. Гулого, 8 та 9 лютого 2022 р., відбулися перші захисти кваліфікаційних робіт на здобуття освітніх ступенів "бакалавр" та "магістр".

У кваліфікаційних роботах були представлені перспективні технічні рішення, які можна використати на підприємствах переробної та харчової промисловості. У магістерських роботах, крім використання традиційних методів експериментальних та теоретичних досліджень, здобувачі продемонстрували моделювання технологічних процесів з використанням методів CFD (Computational Fluid Dynamics), що дозволило обґрунтувати перспективні напрямки інтенсифікації процесів та модернізації обладнання для їх проведення.

У своїх роботах здобувачі широко використовували ліцензійне інформаційно-комп’ютерне забезпечення: Autodesk Inventor, Nastran, AutoCAD, MathCAD та показали високий рівень знань під час захистів.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


Розширення співпраці з ТОВ «Пирятинський сирзавод»


АТ «Молочний альянс» продовжує практику тісної співпраці з фахівцями Національного університету харчових технологій. Так, за ініціативи викладачів кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування професора Валентина Ольшевського, доцентів Євгена Бабка та Віталія Пономаренка 24 січня 2022 року ректор університету, професор Олександр Шевченко та директор ТОВ «Пирятинський сирзавод» Володимир Бартошак підписали Договір про співробітництво з метою розширення та поглиблення спільної наукової, освітньої та практичної діяльності.

Таке співробітництво надзвичайно корисне для студентів і викладачів університету. Воно дає можливість здобувачам освіти у сфері галузевого машинобудування отримання якісної практичної підготовки на базі підприємства та набуття необхідних навичок для проведення наукових досліджень з розробки ресурсо- та енергозаощаджуючих технологій і обладнання.

Гостьова лекція Юрія Змієвського «Інноваційне обладнання процесів

мембранного розділення в харчовій промисловості»

16 листопада 2021 року на кафедрі технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування для викладачів і здобувачів освітніх ступенів бакалавр, магістр та доктор філософії спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» відбулася гостьова лекція відомого фахівця в галузі мембранних процесів, головного інженера-технолога ТОВ «Вінкар Сістемс» доктора технічних наук Юрія Змієвського. Тема лекції «Інноваційне обладнання процесів мембранного розділення в харчовій промисловості».

В лекції викладено науково обґрунтований підхід до створення новітнього обладнання для зворотно-осмотичного очищення води для потреб харчової та фармацевтичної галузей промисловостей. Лекція викликала велику зацікавленість учасників.

Колектив кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування висловлює щиру вдячність Юрію Змієвському, випускнику нашої кафедри, та бажає йому подальших успіхів в розбудові такого необхідного напряму економіки України.

Відкрита лекція з дисципліни "Інженерна та комп’ютерна графіка"

Навчальна дисципліна «Інженерна та комп’ютерна графіка» належить до категорії дисциплін загальної фахової підготовки здобувачів освіти навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім.акад. І.С.Гулого за спеціальностями 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 142 Енергетичне машинобудування, 144 Теплоенергетика та 186 Видавництво та поліграфія. Робочою програмою дисципліни передбачено проведення лекційних та лабораторних занять.

11 листопада 2021 року лектор Серпученко В.Г. провів відкриту лекцію на тему "Нарізі та деталі стандартних нарізних з'єднань". Під час лекції було детально розглянуто інформацію про нарізі та креслення нарізної пари (отвір, стрижень); інформацію про деталі стандартних нарізних з’єднань (болти, гайки, гвинти, шайби, шпильки), їх зображання та позначання; креслення болтового, шпилькового з’єднання по відносних розмірах: а також виконання трубного з’єднання. Отримана здобувачами освіти інформація стане їм у нагоді при виконанні графічних завдань по дисципліні, а також у подальшому навчанні та інженерній діяльності.

Усі речі, які нас оточують, техніка, будівлі, предмети повсякденного вжитку тощо, - є результатом сумлінної праці, наукових винаходів і натхнення багатьох людей. Завдяки здобутій освіті будь-яка людина може стати науковцем або фахівцем у різних галузях діяльності та житті суспільства, тому необхідність знань стає зрозумілою для подальшого прогресу людства. Ті країни, які приділяють значну увагу науці, завжди йдуть попереду інших та є більш успішними. Сучасна наука вчить глибше пізнавати світ, користуватися технічними досягненнями та економити час.

За роки існування, НУХТ став провідним науковим центром у галузі харчових технологій, знаним далеко за межами України.

Досягнення університету – це результат самовідданої праці всіх поколінь його педагогів і науковців, а також керівників університету – від першого очільника технічних класів М.А. Бунге до нинішнього ректора, професора О.Ю. Шевченко. Кожний студент і випускник університету усвідомлює свою велику причетність до загальної справи, до іміджу свого навчального закладу, його традицій та до розбудови незалежної України.

Впровадження наукових розробок в виробництво


Агропромхолдинг «Астарта-Київ» в сезон цукроваріння 2021 продовжив практику співпраці з фахівцями Національного університету харчових технологій, Інституту продовольчих ресурсів НААН України та ТОВ «Науково-практичний центр цукробурякового виробництва».

Три роки поспіль у виробничих умовах ТОВ «Новооржицький цукровий завод» проводяться впровадження ряду наукових розробок, спрямованих на підвищення технічного рівня цукрового виробництва. Так в період з 01 по 05 листопада 2021р. в умовах підприємства науковим колективом у складі викладачів кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Національного університету харчових технологій Валентина Олішевського та Євгена Бабка, заступника директора з науково-організаційної роботи Інституту продовольчих ресурсів НААН України професора Любомира Хомічака та головного фахівця відділу технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів цього закладу Людмили Зайчук, директора ТОВ «Науково-практичний центр цукробурякового виробництва» Олександра Коротинського проведено промислове впровадження способу інтенсифікації процесу сокодобування та сокоочищення. Виробничники гідно оцінили наукову розробку та відзначили її високу ефективність.

Зустріч з майбутніми здобувачами освіти

30 жовтня 2021р., в переддень професійного свята – ДНЯ ІНЖЕНЕРА-МЕХАНІКА, до Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого завітали слухачі Підготовчого відділення нашого університету. Завідувач кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування професор Микола Якимчук разом з доцентом кафедри мехатроніки та пакувальної техніки Володимиром Костюком ознайомили слухачів з навчальними лабораторіями кафедр, новітнім навчальним обладнанням та технологіями 3D-проектування. Майбутнім здобувачам освіти продемонстрували роботу лабораторних стендів, ознайомили з досягненнями наукових гуртків, навели приклади програм плідної співпраці з провідними європейськими вузами.

Під час жвавої дискусії слухачі виявили зацікавленість спеціальностями ННІТІ ім. акад. І.С.Гулого.

Тож сподіваємося, що отримана інформація про освітньо-професійні програми спеціальностей “Галузеве машинобудування” та “Прикладна механіка” ННІТІ ім. акад. І.С.Гулого вплине на майбутній вибір слухачів.

Навчання викладачів кафедри ТОКТП

цифровим інструментам Google


Міністерство освіти і науки України за підтримки Google Україна для розширення можливостей використання цифрових інструментів для організації дистанційного навчання й підвищення ефективності освітнього процесу організувало безоплатне навчання за курсом «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти». Навчання відбулося з 04 по 18 жовтня 2021 року у дистанційній формі. Доценти кафедри, Дмитро Люлька та Роман Якобчук, успішно пройшли підвищення кваліфікації, що підтверджено відповідними сертифікатами.

Програма курсу (30 год.) передбачала: поглиблення навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій, оволодіння новими цифровими інструментами та додатками; формування знань щодо понять “цифрові інструменти Google”, “версії Google Workspace for Education”, “налаштування облікового запису”, “налаштування доступу до об’єкта Google Диску”, “формування посилання на об’єкт”, “організація онлайн-взаємодії між користувачами”, удосконалення навичок роботи в додатках (Google Клас, Google Meet, Google Форми, Google Групи, Google Календар, Google Академія, Google Сайти, Google Диск тощо) для організації ефективної взаємодії учасників освітнього процесу та інше.

Базовою тренінговою платформою навчального курсу був суб'єкт підвищення кваліфікації – Академія цифрового розвитку (https://www.digitalacademy.in.ua/).


«День відкритих дверей НУХТ»

2 жовтня 2021 року

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ ІМЕНІ АКАД. І.С. ГУЛОГО

Час початку відео-конференції: 11-00

Посилання на відео-конференцію Zoom:

https://us04web.zoom.us/j/78248412973?pwd=M0pHMWp1NXJrYUg4Vnd1YkpYRFFoQT09

Ідентифікатор конференції: 782 4841 2973

Код доступу: 1111

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

«ІНЖИНІРИНГ ХАРЧОВИХ ТА БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ»

спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"

Час початку відео-конференції: 11-30

Посилання на відео-конференцію Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/93199103907?pwd=Sm9UYm1KeG5yMnZtQkdZcGhJSjNvZz09

Ідентифікатор конференції: 931 9910 3907

Код доступу: 1111

Відкрита лекція проф. Якимчука М.В.

27 вересня 2021р. на кафедрі технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування відбулася відкрита лекція з дисципліни «Мехатроніка» на тему «Системи контролю технологічних операцій в мікропроцесорних схемах керування. Типи датчиків. Схеми підключення» завідувача кафедри ТОКТП, професора, д.т.н. Миколи Якимчука.

На виконання наказу по НУХТ №133 від 22 вересня 2021 року «Про органiзацiю роботи унiверситету у перiод дiї карантину з 23 вересня до 8 жовтня 2021 р.» заняття проводилось у режимі онлайн за допомогою платформи Zoom. Лекція була прочитана для здобувачів освітнього ступеня «магістр» напряму підготовки «Механічна інженерія» денної форми навчання.

На онлайн-лекції, крім студентів, були присутні директор Навчально-наукового інженерно-технічного інститут ім. акад. І. С. Гулого Сергій Блаженко, професорсько-викладацький склад кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування та фахівець навчально-методичного управління університету.

На початку лекції Микола Володимирович пояснив практичну цінність запровадження принципів мехатроніки для пакувальної індустрії, як нової сучасної філософії проектування складних керованих технічних об`єктів та важливість контролю в них технологічних та технічних параметрів. Було наведено класифікацію існуючих груп датчиків, особливості їх технічних характеристик, режимів роботи, методик підбору та експлуатації. Майбутні фахівці ознайомилися з новітніми моделями датчиків для мехатронних систем Індустрії 4.0.

Лектор продемонстрував високий рівень технічної української мови, викладання матеріалу супроводжувалося мультимедійною презентацією, що значно підвищило ефективність сприйняття матеріалу та активною роботою з аудиторією.

Колеги відзначили, що лекція була прочитана на високому методичному рівні, матеріал подавався в доступному вигляді. Лекція була насичена практичними прикладами та професійною спрямованістю.

Успішний початок захистів бакалаврів

11 червня 2021 року на кафедрі технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування розпочалися захисти кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв» з використанням платформи Zoom.

Всі кваліфікаційні роботи здобувачів спрямовані на вирішення актуальних проблем в галузі обладнання переробних і харчових виробництв та пройшли апробацію на наукових конференціях. Здобувачі під час відповідей на запитання членів екзаменаційної комісії продемонстрували високий рівень знань, зокрема щодо тенденцій сучасного машинобудування. Під час обговорення запропонованих здобувачами технічних рішень виникали плідні дискусії, в результаті яких народжувалися цікаві ідеї.

Вітаємо молодих фахівців і бажаємо здоров’я та успіхів у професійній діяльності !

Захист кваліфікаційних робіт бакалаврів

зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»

відбудеться на кафедрі ТОКТП в онлайн режимі згідно графіку:

Попередній розгляд кваліфікаційних робіт

10 червня 2021р. 14-00

14 червня 2021р. 14-00

16 червня 2021р. 14-00

Захист кваліфікаційних робіт

11 червня 2021р. 10-00

15 червня 2021р. 10-00

17 червня 2021р. 10-00

Підключитися до конференції Zoom можна за посиланням:

https://zoom.us/j/99025690055?pwd=YkwxUnIwdkE5UzgwMWxGenBFdkJydz09

Ідентифікатор конференції: 990 2569 0055

Код доступу: i8SnL0

Участь в науково-технічній конференції цукровиків!

18 травня в м. Ірпінь розпочала роботу щорічна науково-технічна конференція «Практичні аспекти цукробурякового виробництва. Сезон 2020/21рр»». Доброю традицією для цукровиків України стало збиратися для обміну досвідом та налагодження нових партнерських зав’язків.

До роботи конференції долучилися понад 100 фахівців, науковців, які працюють в цукровій галузі, керівників і технічних керівників, головних спеціалістів 17 цукрових заводів України та компаній, що працюють у цукровій галузі, а також представники цукрових галузей Білорусії, Чехії, Польщі, Німеччини.

Викладачами кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Валентином Олішевским та Євгеном Бабком представлена доповідь «Розробка та впровадження реагенту на основі алюмінію для підвищення ефективності сокодобування та сокоочищення в цукровому виробництві». В доповіді представлено практичне застосування традиційних хімічних реагентів та наночастинок алюмінію, які розроблені та одержані нашими фахівцями спільно з фахівцями НУБІП (під керівництвом проф., д.т.н. Лопатька К.Г.) та Інституту продовольчих ресурсів НААН України (під керівництвом проф., д.т.н. Хомічака Л.М.).

Доповідь викликала значне зацікавлення в учасників конференції, жваве обговорення та дискусію і пропозиції для подальшої плідної співпраці.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук!

13 травня 2021р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.02 Національного університету харчових технологій відбувся успішний захист дисертації Володіна Сергія Олексійовича «Наукове обґрунтування удосконалення запірно-регулювальних пристроїв обладнання цукрового виробництва» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв».

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Мирончук Валерій Григорович.

Офіційні опоненти:

Вітенько Тетяна Миколаївна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри обладнання харчових технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України.

Муштрук Михайло Михайлович – кандидат технічних наук, доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України.

Вітаємо Сергія Олексійовича зі здобуттям наукового ступеня кандидата технічних наук і бажаємо міцного здоров’я, наснаги та подальших творчих успіхів!

87-ма Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів

15-16 квітня 2021р. в Національному університеті харчових технологій проводиться 87-ма Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті».


На кафедрі технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування 15 квітня 2021р. працювала секція "Обладнання харчових, біотехнологічних та фармацевтичних виробництв", підсекція "Технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування". В роботі підсекції взяли участь 22 особи, в тому числі представники Національного університету біоресурсів і природокористування України. Було заслухано 5 доповідей, які зацікавили присутніх та викликали пожвавлену дискусію. Також представлено 17 постерних доповідей. Доповіді Юлії Муравйової, Олексія Брукви, Миколи Білика та Андрія Литовченка рекомендовані до відзначення.

З постерами, представленими на підсекції, можна ознайомитися за посиланням.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук!

14 квітня 2021р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.02 Національного університету харчових технологій відбувся успішний захист дисертації Валентина Вікторовича Олішевського «Науково-технічні засади застосування наноматеріалів для інтенсифікації масообмінних процесів харчових виробництв» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв».

Науковий консультант – доктор технічних наук., професор Анатолій Іванович Українець

Офіційні опоненти:

Дячок Василь Володимирович – доктор технічних наук, професор кафедри екології та збалансованого природокористування, Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола Національного університету «Львівська політехніка»;

Ірина Олександрівна Дубовкіна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник відділу тепломасообміну в дисперсних системах Інституту технічної теплофізики НАН України;

Паламарчук Ігор Павлович – доктор технічних наук, професор кафедри «Процесів і обладнання переробки продукції АПК» Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Вітаємо Валентина Вікторовича зі здобуттям наукового ступеня доктора технічних наук

та бажаємо міцного здоров’я і подальших творчих успіхів!

4 квітня 2021р. передчасно обірвалося життя кандидата технічних наук, доцента нашої кафедри


ЄЩЕНКО ОКСАНИ АНАТОЛІЇВНИ


Пішла з життя талановита, добропорядна, працьовита, чуйна людина.

Світлий спомин про Оксану Анатоліївну залишиться у серцях людей, кому поталанило бути знайомим з нею, разом працювати, планувати роботу на майбутнє.

Завжди пам’ятаємо її за вміння працювати в колективі, за щире бажання допомогти кожному, за турботливе ставлення до студентів.

Висловлюємо щирі співчуття близьким з приводу непоправної втрати.

Поділяємо Ваше горе.

Захисти кваліфікаційних робіт

здобувачів освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр»

З 10 по 19 лютого на кафедрі ТОКТП відбулися захисти кваліфікаційних робіт на здобуття освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Під час доповідей майбутні фахівці показали глибоку зацікавленість в вирішенні проблем харчової і переробної промисловості, проаналізувавши сучасні підходи до їх вирішення та запропонувавши багато цікавих і обґрунтованих науково-технологічних рішень. Здобувачі продемонстрували високий рівень теоретичної та практичної підготовки, застосували в своїх роботах сучасні методи наукових досліджень і проектування технологічного обладнання та на належному рівні представили результати своєї роботи. Результати досліджень здобувачів опубліковані в статтях фахових і закордонних видань, а також тезах міжнародних та всеукраїнських конференцій.

На захистах були присутні представники роботодавців, зокрема ПрАТ «Концерн ХЛІБПРОМ» та Cargill Inc. Вони провели короткі презентації своїх компаній та запропонували випускникам стажування і роботу згідно фаху.

Колектив кафедри бажає молодим фахівцям подальшого професійного зростання,

невичерпної енергії та міцного здоров’я!

Вельмишановні колеги і друзі!


Прийміть наші щирі привітання з Новим роком та Різдвом Христовим! Хай прийдешній 2021 рік буде щасливим для Вас і Ваших родин, щедрим на творчі успіхи та приємні надбання. Бажаємо міцного здоров’я і миру аби добробут і радість не полишали Ваш дім, а яскрава Різдвяна зірка дарувала благополуччя, злагоду і любов.
З повагою, колектив кафедри.

V Міжнародна науково-практична конференція

«Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії»

В Національного університету харчових технологій 3-4 листопада 2020 року на базі кафедри технологічного обладнання і комп’ютерних технологій проектування відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії».

Доповіді на конференції надіслали представники наступних навчальних та наукових закладів:

· Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського.

· Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України;

· Інститут технічної теплофізики НАН України;

· Інститут фізико-органічної хімії НАН Білорусі;

· Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

· Національний університет «Києво-Могилянська академія»;

· Національний університет «Львівська політехніка»;

· Національний університет харчових технологій

· Харківський державний університет харчування та торгівлі;

Конференція проводилася в online-форматі за допомогою платформи Zoom. Доповідачі оприлюднили свої останні науково-практичні розробки у галузі мембранних процесів та обладнання в харчових технологіях та інженерії, зокрема, теоретичні засади інтенсифікації мембранних процесів; розробка та застосування полімерних та керамічних мембран; сучасне обладнання для реалізації мембранних процесів; застосування мембранних технологій в підготовці води та в очищенні промислових стоків і т.д.

Шановні колеги та здобувачі вищої освіти!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня захисника України!

Від усього серця бажаємо вам здоров’я та довголіття,

радості та добра, незламної волі, родинного затишку,

звершення всіх мрій і бажань, злагоди і миру в країні!


Вітання з Днем освітянина!

Шановні колеги!

Вітаємо вас з професійним святом –

Днем працівників освіти України.

Бажаємо міцного здоров’я, благополуччя, подальших творчих успіхів і невичерпної наснаги на освітянській ниві!


Представлення дисертаційної роботи

24 вересня 2020 р. на міжкафедральному науковому семінарі була представлена дисертаційна робота к.т.н., доцента Валентина ОЛІШЕВСЬКОГО на тему: «Науково-технічне обгрунтування процесу коагуляції гідро та оксидовмісними наносистемами в харчових технологіях» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

Дисертаційна робота отримала схвальну оцінку науковців та рекомендована для подання в спеціалізовану вчену раду Д.26.058.02 Національного університету харчових технологій.

Посвята в студенти!

15 вересня 2020 року відбулася урочиста церемонія Посвяти першокурсників у студенти Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого НУХТ. Зі словами привітання, інформацією про життя інституту та важливими настановами до першокурсників звернулися завідувач кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Мирончук Валерій Григорович і куратори першокурсників - доценти Десик Микола Григорович та Корнієнко Людмила Вікторівна.

Бажаємо незабутніх років в нашому університеті та професійного зростання!

Відзнака за плідну працю

За багаторічну плідну працю, сумлінне ставлення до виконання своїх службових обов'язків, вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців, громадську діяльність та у зв'язку з 75-річчям від дня народження нагороджено доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого Мирончука Валерія Григоровича нагрудним знаком "Відзнака Національного університету харчових технологій".

Захисти бакалаврів в дистанційному режимі!

15 червня 2020 року на кафедрі технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування відбувся перший захист кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Обладнання переробних і харчових виробництв» з використанням платформи Zoom.

Роботи до захисту представили Гущик Валентина, Волошко Дмитро, Лявданський Артем, Польовий Валентин, Хробатенко Євгеній. Всі кваліфікаційні роботи здобувачів спрямовані на вирішення актуальних проблем в галузі обладнання переробних і харчових виробництв та пройшли апробацію на міжнародних наукових конференціях. Здобувачі під час відповідей на запитання членів екзаменаційної комісії продемонстрували високий рівень знань.

Вітаємо молодих фахівців і бажаємо здоров’я та успіхів у професійній діяльності !

Використання сучасних технологій дистанційної роботи

5 травня 2020р. відбулось чергове засідання кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування у форматі онлайн-конференції з використанням платформи Zoom.

Розглянуті питання:

    • особливості виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» освітньою програмою «Обладнання переробних і харчових виробництв» в умовах дистанційного навчання;

    • забезпечення видання навчально-методичної літератури в умовах дистанційної роботи;

    • результати підсумкового і поточного контролю навчального процесу викладачами кафедри.

Колектив кафедри спрямовує всі зусилля для забезпечення високої якості освіти в умовах дистанційного навчання.

Урочисте вручення дипломів магістра!

5 березня в актовому залі НУХТ відбулося урочисте вручення дипломів магістра випускникам кафедри ТОКТП та інших кафедр Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого. Теплі слова вітання та щирі побажання прозвучали від директора інституту Сергія Блаженка, завідувача кафедри технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування Валерія Мирончука та інших керівників випускових кафедр.

Викладацький склад кафедри ТОКТП вітає випускників з успішним завершенням навчання в університеті та бажає гідного втілення отриманих знань в реалізації усіх творчих і наукових задумів та наснаги в професійному зростанні!

Успішні захисти бакалаврів та магістрів!

З 17 по 21 лютого 2020р. на кафедрі ТОКТП ННІТІ ім. акад. І.С.Гулого відбулися захисти кваліфікаційних робіт на здобуття освітніх ступенів "бакалавр" та "магістр". В своїх роботах здобувачі широко використовували ліцензійне інформаційно-комп’ютерне забезпечення: Autodesk Inventor, Nastran, AutoCAD, MathCAD та показали під час захистів високий рівень знань.

Бакалаврські роботи містили перспективні технічні рішення, які можна використовувати на підприємствах переробної та харчової промисловості. В магістерських роботах, крім використання традиційних методів експериментальних та теоретичних досліджень, здобувачі проводили моделювання технологічних процесів з використанням методів CFD (computational fluid dynamics), що дозволило обґрунтувати перспективні напрямки модернізації обладнання для проведення цих процесів. Всі магістерські мали публікації у вигляді тез доповідей на наукових конференціях, статей у фахових виданнях та патентах України на корисну модель. Диплом з відзнакою отримали такі здобувачі: Гаврилюк Олександр , Темченко Едуард, Єрьоменко Євген, Стрілець Богдан, Марисик Сергій та Шемідько Дмитрій.

Вітаємо здобувачів освіти з успішними захистами кваліфікаційних робіт та присвоєнням освітніх ступенів бакалавра і магістра в Національному університеті харчових технологій.

Майстер-клас для учнів випускових класів!

18 грудня 2019 р. для учнів випускових класів Середньої загальноосвітньої школи №25 ім. В. Г. Белінського м. Києва викладачами кафедри технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування ННІТІ ім. акад. І.С.Гулого НУХТ Дмитром Люлькою та Юрієм Вересоцьким проведено майстер-клас з сучасних методів комп'ютерного 3D моделювання. Учнів ознайомили та продемонстрували можливості новітніх систем автоматизованого проектування.

Запрошуємо випускників шкіл до навчання в ННІТІ ім. академіка І.С.Гулого Національного університету харчових технологій!

Успіх команди викладачів НУХТ на змаганнях з плавання!

6 грудня 2019 року на базі спорткомплексу національного університету ім. Т.Г. Шевченко відбулися змагання з плавання у рамках Спартакіади серед збірних команд професорсько-викладацького складу ВНЗ ІІІ-ІV р.а., які розташовані на території Голосіївського району.

Команда НУХТ у складі ст. викладача кафедри фізичного виховання Міцкевич Наталії Іванівни і ст. викладача кафедри ТОКТП ННІТІ Свідерської Олександри Ігорівни посіла ІІІ місце серед збірних команд. Нагороди переможцям вручала українська гандболістка, дворазова олімпійська чемпіонка Тетяна Іванівна Кочергіна.

Екскурсія на підприємство Coca-Cola!

Екскурсія зі студентами ННІТІ (Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І. С. Гулого) - це завжди цікаво! Особливо коли напередодні Новорічних свят потрапляєш в таке фантастичне місце, як завод Coca-Cola!

4 грудня 2019р. викладачі кафедри ТОКТП Тарас Погорілий і Олександра Свідерська разом з магістрантами і студентами відвідали це сучасне підприємство, де ознайомились з високопродуктивними технологічними лініями, особливостями організації процесу виробництва та асортиментом продукції Coca-Cola.

Дякуємо магістранту Едуарду Кіменко і працівникам компанії Coca-Cola за організацію екскурсії, цікаву інформацію та незабутні враження.

На вістрі науки!

Вийшла з друку монографія авторського колективу в складі В.Г. Мирончука, Ю.Г.Змієвського, Ю.С.Дзязько, В.В.Захарова «Інноваційні технології перероблення молочної сироватки мембранними методами».

В монографії приділено увагу дослідженням: нанофільтрації та діананофільтрації як способу попереднього концентрування та знесолення молочної сироватки; отримання концентратів мінеральних речовин із молочної сироватки; застосування модифікованих мембран; використання озонування як способу попереднього оброблення продуктів розділення молочної сироватки перед мембранними процесами. Запропоновано нові апаратно-технологічні схеми маловідходного перероблення молочної сироватки мембранними методами.

Монографія корисна для студентів, аспірантів, наукових співробітників і працівників харчової, мікробіологічної та фармацевтичної галузей промисловості.

Осінній День відкритих дверей

30 листопада 2019р. відбувся осінній День відкритих дверей НУХТ. До університету, крім старшокласників, прибули понад 450 студентів старших курсів коледжів і технікумів із усієї України. Кафедри ТОКТП та МАХФВ ННІТІ ім. академіка І.С.Гулого НУХТ ознайомили їх з освітніми програмами підготовки бакалаврів та магістрів, з матеріальною базою кафедр, новітніми технологіями навчання. Особливу зацікавленість викликали майстер-класи: «Сучасні технології виготовлення виробів за допомогою лазерного верстата», «Багатофункціональні системи 3D моделювання», «Комп’ютерне моделювання природніх та штучних процесів», які підготували та презентували проф. Валерій Мирончук, доценти Юрій Бойко, Дмитро Люлька, Ігор Литовченко, Іван Миколів, Роман Якобчук, асистент Олена Бабанова.

Запрошуємо випускників шкіл, технікумів і коледжів до навчання в ННІТІ ім. академіка І.С.Гулого Національного університету харчових технологій!