Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування

Харчова промисловість займає перше місце за обсягами реалізованої промислової продукції серед всіх галузей промисловості України і має позитивну динаміку зростання.

Левову частку керівництва та інженерно-технічного персоналу харчової промисловості складають випускники Національного університету харчових технологій, в тому числі Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого. Зокрема, кафедрою технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (ТОКТП), яка входить до цього інституту, за роки існування було підготовлено біля 6000 висококваліфікованих фахівців. Серед випускників кафедри міністри, заступники міністрів, академіки, народні депутати, провідні вчені, керівники галузей, установ та підприємств.

Навчальний процес на кафедрі спрямований на забезпечення високих стандартів сучасної вищої освіти. Кафедра оснащена новітньою комп’ютерною технікою та ліцензованим програмним забезпеченням (Autodesk Inventor Professional, AutoCAD, 3dMax, Mathcad та ін.). Це гарантує високу фахову підготовку випускників, які мають великий попит на сучасному ринку праці.

E-mail кафедри ТОКТП: kaf_toktp@ukr.net

Новини кафедри

Успішний початок захистів бакалаврів

11 червня 2021 року на кафедрі технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування розпочалися захисти кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв» з використанням платформи Zoom.

Всі кваліфікаційні роботи здобувачів спрямовані на вирішення актуальних проблем в галузі обладнання переробних і харчових виробництв та пройшли апробацію на наукових конференціях. Здобувачі під час відповідей на запитання членів екзаменаційної комісії продемонстрували високий рівень знань, зокрема щодо тенденцій сучасного машинобудування. Під час обговорення запропонованих здобувачами технічних рішень виникали плідні дискусії, в результаті яких народжувалися цікаві ідеї.

Вітаємо молодих фахівців і бажаємо здоров’я та успіхів у професійній діяльності !

Захист кваліфікаційних робіт бакалаврів

зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»

відбудеться на кафедрі ТОКТП в онлайн режимі згідно графіку:

Попередній розгляд кваліфікаційних робіт

10 червня 2021р. 14-00

14 червня 2021р. 14-00

16 червня 2021р. 14-00

Захист кваліфікаційних робіт

11 червня 2021р. 10-00

15 червня 2021р. 10-00

17 червня 2021р. 10-00

Підключитися до конференції Zoom можна за посиланням:

https://zoom.us/j/99025690055?pwd=YkwxUnIwdkE5UzgwMWxGenBFdkJydz09

Ідентифікатор конференції: 990 2569 0055

Код доступу: i8SnL0

Участь в науково-технічній конференції цукровиків!

18 травня в м. Ірпінь розпочала роботу щорічна науково-технічна конференція «Практичні аспекти цукробурякового виробництва. Сезон 2020/21рр»». Доброю традицією для цукровиків України стало збиратися для обміну досвідом та налагодження нових партнерських зав’язків.

До роботи конференції долучилися понад 100 фахівців, науковців, які працюють в цукровій галузі, керівників і технічних керівників, головних спеціалістів 17 цукрових заводів України та компаній, що працюють у цукровій галузі, а також представники цукрових галузей Білорусії, Чехії, Польщі, Німеччини.

Викладачами кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Валентином Олішевским та Євгеном Бабком представлена доповідь «Розробка та впровадження реагенту на основі алюмінію для підвищення ефективності сокодобування та сокоочищення в цукровому виробництві». В доповіді представлено практичне застосування традиційних хімічних реагентів та наночастинок алюмінію, які розроблені та одержані нашими фахівцями спільно з фахівцями НУБІП (під керівництвом проф., д.т.н. Лопатька К.Г.) та Інституту продовольчих ресурсів НААН України (під керівництвом проф., д.т.н. Хомічака Л.М.).

Доповідь викликала значне зацікавлення в учасників конференції, жваве обговорення та дискусію і пропозиції для подальшої плідної співпраці.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук!

13 травня 2021р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.02 Національного університету харчових технологій відбувся успішний захист дисертації Володіна Сергія Олексійовича «Наукове обґрунтування удосконалення запірно-регулювальних пристроїв обладнання цукрового виробництва» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв».

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Мирончук Валерій Григорович.

Офіційні опоненти:

Вітенько Тетяна Миколаївна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри обладнання харчових технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України.

Муштрук Михайло Михайлович – кандидат технічних наук, доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України.

Вітаємо Сергія Олексійовича зі здобуттям наукового ступеня кандидата технічних наук і бажаємо міцного здоров’я, наснаги та подальших творчих успіхів!

87-ма Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів

15-16 квітня 2021р. в Національному університеті харчових технологій проводиться 87-ма Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті».


На кафедрі технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування 15 квітня 2021р. працювала секція "Обладнання харчових, біотехнологічних та фармацевтичних виробництв", підсекція "Технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування". В роботі підсекції взяли участь 22 особи, в тому числі представники Національного університету біоресурсів і природокористування України. Було заслухано 5 доповідей, які зацікавили присутніх та викликали пожвавлену дискусію. Також представлено 17 постерних доповідей. Доповіді Юлії Муравйової, Олексія Брукви, Миколи Білика та Андрія Литовченка рекомендовані до відзначення.

З постерами, представленими на підсекції, можна ознайомитися за посиланням.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук!

14 квітня 2021р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.02 Національного університету харчових технологій відбувся успішний захист дисертації Валентина Вікторовича Олішевського «Науково-технічні засади застосування наноматеріалів для інтенсифікації масообмінних процесів харчових виробництв» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв».

Науковий консультант – доктор технічних наук., професор Анатолій Іванович Українець

Офіційні опоненти:

Дячок Василь Володимирович – доктор технічних наук, професор кафедри екології та збалансованого природокористування, Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола Національного університету «Львівська політехніка»;

Ірина Олександрівна Дубовкіна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник відділу тепломасообміну в дисперсних системах Інституту технічної теплофізики НАН України;

Паламарчук Ігор Павлович – доктор технічних наук, професор кафедри «Процесів і обладнання переробки продукції АПК» Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Вітаємо Валентина Вікторовича зі здобуттям наукового ступеня доктора технічних наук

та бажаємо міцного здоров’я і подальших творчих успіхів!

4 квітня 2021р. передчасно обірвалося життя кандидата технічних наук, доцента нашої кафедри


ЄЩЕНКО ОКСАНИ АНАТОЛІЇВНИ


Пішла з життя талановита, добропорядна, працьовита, чуйна людина.

Світлий спомин про Оксану Анатоліївну залишиться у серцях людей, кому поталанило бути знайомим з нею, разом працювати, планувати роботу на майбутнє.

Завжди пам’ятаємо її за вміння працювати в колективі, за щире бажання допомогти кожному, за турботливе ставлення до студентів.

Висловлюємо щирі співчуття близьким з приводу непоправної втрати.

Поділяємо Ваше горе.

Захисти кваліфікаційних робіт

здобувачів освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр»

З 10 по 19 лютого на кафедрі ТОКТП відбулися захисти кваліфікаційних робіт на здобуття освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Під час доповідей майбутні фахівці показали глибоку зацікавленість в вирішенні проблем харчової і переробної промисловості, проаналізувавши сучасні підходи до їх вирішення та запропонувавши багато цікавих і обґрунтованих науково-технологічних рішень. Здобувачі продемонстрували високий рівень теоретичної та практичної підготовки, застосували в своїх роботах сучасні методи наукових досліджень і проектування технологічного обладнання та на належному рівні представили результати своєї роботи. Результати досліджень здобувачів опубліковані в статтях фахових і закордонних видань, а також тезах міжнародних та всеукраїнських конференцій.

На захистах були присутні представники роботодавців, зокрема ПрАТ «Концерн ХЛІБПРОМ» та Cargill Inc. Вони провели короткі презентації своїх компаній та запропонували випускникам стажування і роботу згідно фаху.

Колектив кафедри бажає молодим фахівцям подальшого професійного зростання,

невичерпної енергії та міцного здоров’я!

Вельмишановні колеги і друзі!


Прийміть наші щирі привітання з Новим роком та Різдвом Христовим! Хай прийдешній 2021 рік буде щасливим для Вас і Ваших родин, щедрим на творчі успіхи та приємні надбання. Бажаємо міцного здоров’я і миру аби добробут і радість не полишали Ваш дім, а яскрава Різдвяна зірка дарувала благополуччя, злагоду і любов.
З повагою, колектив кафедри.

V Міжнародна науково-практична конференція

«Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії»

В Національного університету харчових технологій 3-4 листопада 2020 року на базі кафедри технологічного обладнання і комп’ютерних технологій проектування відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії».

Доповіді на конференції надіслали представники наступних навчальних та наукових закладів:

· Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського.

· Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України;

· Інститут технічної теплофізики НАН України;

· Інститут фізико-органічної хімії НАН Білорусі;

· Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

· Національний університет «Києво-Могилянська академія»;

· Національний університет «Львівська політехніка»;

· Національний університет харчових технологій

· Харківський державний університет харчування та торгівлі;

Конференція проводилася в online-форматі за допомогою платформи Zoom. Доповідачі оприлюднили свої останні науково-практичні розробки у галузі мембранних процесів та обладнання в харчових технологіях та інженерії, зокрема, теоретичні засади інтенсифікації мембранних процесів; розробка та застосування полімерних та керамічних мембран; сучасне обладнання для реалізації мембранних процесів; застосування мембранних технологій в підготовці води та в очищенні промислових стоків і т.д.

Шановні колеги та здобувачі вищої освіти!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня захисника України!

Від усього серця бажаємо вам здоров’я та довголіття,

радості та добра, незламної волі, родинного затишку,

звершення всіх мрій і бажань, злагоди і миру в країні!


Вітання з Днем освітянина!

Шановні колеги!

Вітаємо вас з професійним святом –

Днем працівників освіти України.

Бажаємо міцного здоров’я, благополуччя, подальших творчих успіхів і невичерпної наснаги на освітянській ниві!


Представлення дисертаційної роботи

24 вересня 2020 р. на міжкафедральному науковому семінарі була представлена дисертаційна робота к.т.н., доцента Валентина ОЛІШЕВСЬКОГО на тему: «Науково-технічне обгрунтування процесу коагуляції гідро та оксидовмісними наносистемами в харчових технологіях» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

Дисертаційна робота отримала схвальну оцінку науковців та рекомендована для подання в спеціалізовану вчену раду Д.26.058.02 Національного університету харчових технологій.

Посвята в студенти!

15 вересня 2020 року відбулася урочиста церемонія Посвяти першокурсників у студенти Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого НУХТ. Зі словами привітання, інформацією про життя інституту та важливими настановами до першокурсників звернулися завідувач кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Мирончук Валерій Григорович і куратори першокурсників - доценти Десик Микола Григорович та Корнієнко Людмила Вікторівна.

Бажаємо незабутніх років в нашому університеті та професійного зростання!

Відзнака за плідну працю

За багаторічну плідну працю, сумлінне ставлення до виконання своїх службових обов'язків, вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців, громадську діяльність та у зв'язку з 75-річчям від дня народження нагороджено доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого Мирончука Валерія Григоровича нагрудним знаком "Відзнака Національного університету харчових технологій".

Захисти бакалаврів в дистанційному режимі!

15 червня 2020 року на кафедрі технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування відбувся перший захист кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Обладнання переробних і харчових виробництв» з використанням платформи Zoom.

Роботи до захисту представили Гущик Валентина, Волошко Дмитро, Лявданський Артем, Польовий Валентин, Хробатенко Євгеній. Всі кваліфікаційні роботи здобувачів спрямовані на вирішення актуальних проблем в галузі обладнання переробних і харчових виробництв та пройшли апробацію на міжнародних наукових конференціях. Здобувачі під час відповідей на запитання членів екзаменаційної комісії продемонстрували високий рівень знань.

Вітаємо молодих фахівців і бажаємо здоров’я та успіхів у професійній діяльності !

Використання сучасних технологій дистанційної роботи

5 травня 2020р. відбулось чергове засідання кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування у форматі онлайн-конференції з використанням платформи Zoom.

Розглянуті питання:

    • особливості виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» освітньою програмою «Обладнання переробних і харчових виробництв» в умовах дистанційного навчання;

    • забезпечення видання навчально-методичної літератури в умовах дистанційної роботи;

    • результати підсумкового і поточного контролю навчального процесу викладачами кафедри.

Колектив кафедри спрямовує всі зусилля для забезпечення високої якості освіти в умовах дистанційного навчання.

Урочисте вручення дипломів магістра!

5 березня в актовому залі НУХТ відбулося урочисте вручення дипломів магістра випускникам кафедри ТОКТП та інших кафедр Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого. Теплі слова вітання та щирі побажання прозвучали від директора інституту Сергія Блаженка, завідувача кафедри технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування Валерія Мирончука та інших керівників випускових кафедр.

Викладацький склад кафедри ТОКТП вітає випускників з успішним завершенням навчання в університеті та бажає гідного втілення отриманих знань в реалізації усіх творчих і наукових задумів та наснаги в професійному зростанні!

Успішні захисти бакалаврів та магістрів!

З 17 по 21 лютого 2020р. на кафедрі ТОКТП ННІТІ ім. акад. І.С.Гулого відбулися захисти кваліфікаційних робіт на здобуття освітніх ступенів "бакалавр" та "магістр". В своїх роботах здобувачі широко використовували ліцензійне інформаційно-комп’ютерне забезпечення: Autodesk Inventor, Nastran, AutoCAD, MathCAD та показали під час захистів високий рівень знань.

Бакалаврські роботи містили перспективні технічні рішення, які можна використовувати на підприємствах переробної та харчової промисловості. В магістерських роботах, крім використання традиційних методів експериментальних та теоретичних досліджень, здобувачі проводили моделювання технологічних процесів з використанням методів CFD (computational fluid dynamics), що дозволило обґрунтувати перспективні напрямки модернізації обладнання для проведення цих процесів. Всі магістерські мали публікації у вигляді тез доповідей на наукових конференціях, статей у фахових виданнях та патентах України на корисну модель. Диплом з відзнакою отримали такі здобувачі: Гаврилюк Олександр , Темченко Едуард, Єрьоменко Євген, Стрілець Богдан, Марисик Сергій та Шемідько Дмитрій.

Вітаємо здобувачів освіти з успішними захистами кваліфікаційних робіт та присвоєнням освітніх ступенів бакалавра і магістра в Національному університеті харчових технологій.

Майстер-клас для учнів випускових класів!

18 грудня 2019 р. для учнів випускових класів Середньої загальноосвітньої школи №25 ім. В. Г. Белінського м. Києва викладачами кафедри технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування ННІТІ ім. акад. І.С.Гулого НУХТ Дмитром Люлькою та Юрієм Вересоцьким проведено майстер-клас з сучасних методів комп'ютерного 3D моделювання. Учнів ознайомили та продемонстрували можливості новітніх систем автоматизованого проектування.

Запрошуємо випускників шкіл до навчання в ННІТІ ім. академіка І.С.Гулого Національного університету харчових технологій!

Успіх команди викладачів НУХТ на змаганнях з плавання!

6 грудня 2019 року на базі спорткомплексу національного університету ім. Т.Г. Шевченко відбулися змагання з плавання у рамках Спартакіади серед збірних команд професорсько-викладацького складу ВНЗ ІІІ-ІV р.а., які розташовані на території Голосіївського району.

Команда НУХТ у складі ст. викладача кафедри фізичного виховання Міцкевич Наталії Іванівни і ст. викладача кафедри ТОКТП ННІТІ Свідерської Олександри Ігорівни посіла ІІІ місце серед збірних команд. Нагороди переможцям вручала українська гандболістка, дворазова олімпійська чемпіонка Тетяна Іванівна Кочергіна.

Екскурсія на підприємство Coca-Cola!

Екскурсія зі студентами ННІТІ (Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І. С. Гулого) - це завжди цікаво! Особливо коли напередодні Новорічних свят потрапляєш в таке фантастичне місце, як завод Coca-Cola!

4 грудня 2019р. викладачі кафедри ТОКТП Тарас Погорілий і Олександра Свідерська разом з магістрантами і студентами відвідали це сучасне підприємство, де ознайомились з високопродуктивними технологічними лініями, особливостями організації процесу виробництва та асортиментом продукції Coca-Cola.

Дякуємо магістранту Едуарду Кіменко і працівникам компанії Coca-Cola за організацію екскурсії, цікаву інформацію та незабутні враження.

На вістрі науки!

Вийшла з друку монографія авторського колективу в складі В.Г. Мирончука, Ю.Г.Змієвського, Ю.С.Дзязько, В.В.Захарова «Інноваційні технології перероблення молочної сироватки мембранними методами».

В монографії приділено увагу дослідженням: нанофільтрації та діананофільтрації як способу попереднього концентрування та знесолення молочної сироватки; отримання концентратів мінеральних речовин із молочної сироватки; застосування модифікованих мембран; використання озонування як способу попереднього оброблення продуктів розділення молочної сироватки перед мембранними процесами. Запропоновано нові апаратно-технологічні схеми маловідходного перероблення молочної сироватки мембранними методами.

Монографія корисна для студентів, аспірантів, наукових співробітників і працівників харчової, мікробіологічної та фармацевтичної галузей промисловості.

Осінній День відкритих дверей

30 листопада 2019р. відбувся осінній День відкритих дверей НУХТ. До університету, крім старшокласників, прибули понад 450 студентів старших курсів коледжів і технікумів із усієї України. Кафедри ТОКТП та МАХФВ ННІТІ ім. академіка І.С.Гулого НУХТ ознайомили їх з освітніми програмами підготовки бакалаврів та магістрів, з матеріальною базою кафедр, новітніми технологіями навчання. Особливу зацікавленість викликали майстер-класи: «Сучасні технології виготовлення виробів за допомогою лазерного верстата», «Багатофункціональні системи 3D моделювання», «Комп’ютерне моделювання природніх та штучних процесів», які підготували та презентували проф. Валерій Мирончук, доценти Юрій Бойко, Дмитро Люлька, Ігор Литовченко, Іван Миколів, Роман Якобчук, асистент Олена Бабанова.

Запрошуємо випускників шкіл, технікумів і коледжів до навчання в ННІТІ ім. академіка І.С.Гулого Національного університету харчових технологій!

Захист дисертації!

13 листопада 2019р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.02 Національного університету харчових технологій відбувся успішний захист дисертації Володимира Захарова «Інтенсифікація мембранних процесів очищення нанофільтраційного пермеату молочної сироватки» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв».

Науковий керівник – доцент кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, доктор технічних наук Юрій Змієвський.

Офіційні опоненти – Ірина Дубовкіна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник відділу тепломасообміну в дисперсних системах Інституту технічної теплофізики НАН України та Сергій Гулієнко – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв Національного технічного університету України «Політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Вітаємо Володимира Захарова зі здобуттям вченого ступеня кандидата технічних наук та бажаємо подальших творчих успіхів!

Відкрита лекція!

7 листопада на кафедрі технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування відбулася відкрита лекція доцента кафедри Дмитра Люльки з навчальної дисципліни «Інженерія безпеки» на тему: «Конструювання технологічного обладнання з дотриманням гігієнічних вимог» для студентів 4-го курсу освітньо-професійної програми: «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції».

Лектор з використанням мультимедійних технологій висвітлив ряд важливих питань щодо основних гігієнічних вимог, правил і рекомендацій для розробки окремих елементів, вузлів та технологічного обладнання харчової та переробної промисловості в цілому.

Лекція була цікавою і пізнавальною для студентів, а колеги та фахівець навчально-методичного управління університету Алла Володимирівна Оскілко відзначили високий науково-методичний рівень лектора, актуальність матеріалу та доступність його викладення і побажали наснаги у професійній діяльності.

Вітаємо ювіляра!

1 листопада 2019р. святкує 85-річний ювілей доктор технічних наук, професор кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, Заслужений діяч науки і техніки України Пушанко Микола Миколайович.

Шановний Микола Миколайович! Прийміть наші сердечні вітання з нагоди Вашого ювілею! Самовіддане служіння науці, висока міра відповідальності, мудрість і широта мислення здобули Вам заслужену повагу колег і друзів. Ви щедро ділитеся своїми знаннями і досвідом з тими, кому потрібна Ваша підтримка, нікому не відмовляючи в допомозі. Ви відноситесь до категорії людей, яких відрізняє високий професіоналізм, обов'язковість і відповідальність при вирішенні складних завдань.

Крім цього Ви є неординарною особистістю з поетичним складом душі, про що свідчать Ваші вірші, які нікого не залишать байдужим.

Від щирого серця вітаємо Вас, Микола Миколайович, з чудовим ювілеєм і бажаємо нових творчих успіхів і нових талановитих учнів, щастя і благополуччя та міцного здоров'я!

Монографія з теорії і практики розділення суспензій в бурякоцукровому виробництві

Вийшла з друку монографія «Теория и практика разделения суспензий в свеклосахарном производстве. Книга ІІ. Процессы разделения суспензий» авторського колективу в складі М.М. Пушанка, В.А. Лагоди, В.М. Шурбованого, Нат. М. Пушанко, Л.М. Хомічака, А.К. Запольского, Є.В. Стичинського.

В монографії описано технологічні процеси гідрокласифікації, осадження і фільтрування суспензій бурякоцукрового виробництва, які аналізуються з урахуванням їх структури, що включає основні процеси, допоміжні процеси та операції, а також супутні процеси і явища.

Основні процеси поділу макро- і мікросуспензій бурякоцукрового виробництва висвітлені з позицій спільності їх рушійних сил (напору, перепаду тисків, градієнта концентрацій і ін.), не порушуючи фізичної сутності дано їх спрощений математичний опис.

Запропоновано класифікацію процесів гідромеханічного і фізико-хімічного фільтрування суспензій галузі, описані види рушійних сил розглянутих процесів і способи їх створення, режими фільтрування, типи використовуваних фільтрувальних перегородок.

Книга рекомендується для наукових і інженерно-технічних працівників цукрової промисловості, викладачів, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, які спеціалізуються в області технологій і обладнання бурякоцукрового виробництва.

Ярмарка професій в Переяслав-Хмельницькому!

9 жовтня 2019 р. доцент кафедри технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого HУXT Олішевський Валентин Вікторович разом зі старшим викладачем кафедри інформаційних систем Ліманською Наталією Володимирівною та асистентом кафедри економіки праці та менеджменту Шешлюком Олександром Сергійовичем взяли участь в ярмарку професій, який відбувся в Переяслав-Хмельницькому міськрайонному центрі занятості. Молодь випускних класів семи шкіл Переяслав-Хмельницького проявила велику зацікавленість нашим навчальним закладом, спеціальностями та освітніми програмами, за якими здійснюється підготовка фахівців, умовами навчання та дозвілля.

День відкритих дверей!

5 жовтня в університеті з метою ознайомлення випускників шкіл, коледжів і технікумів з умовами вступу та навчання в НУХТ відбувся День відкритих дверей. Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Навчально-наукового інженерно технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого взяла участь в проведенні цього заходу. Зокрема, на кафедрі проведено 2 майстер-класи:

  • Багатофункціональні системи 3D моделювання;

  • Діюча модель фрезерувального станка з числовим програмним управлінням, яку розробили, виготовили та продемонстрували студенти Сергій Марисик і Богдан Стрілець.

Майбутні абітурієнти також ознайомилися з матеріальною базою кафедри та освітніми програмами підготовки фахівців. Відвідувачі цікавилися сучасними методами комп’ютерного проектування та науково-технічною творчістю студентів.

Активну участь у підготовці та проведенні Дня відкритих дверей та мастер-класів взяли професор Валерій Мирончук, доценти Іван Миколів, Святослав Лементар та Роман Якобчук.

Ласкаво запрошуємо випускників шкіл, технікумів та коледжів до навчання в Навчально-науковому інженерно технічному інституті ім. акад. І.С.Гулого Національного університету харчових технологій.

Запрошуємо на навчання!

Серед заходів, присвячених 135-й річниці Смілянського коледжу харчових технологій НУХТ викладачами кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування професором Валерієм Мирончуком, доцентом Романом Якобчуком та заступником директора Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого професором Михайлом Масліковим проведена профорієнтаційна робота зі здобувачами освіти коледжу, яким надана вичерпна інформація щодо структури, спеціальностей, освітніх програм, особливостей вступу та навчання в університеті, зокрема, в ННІТІ ім. акад. І.С.Гулого.

Традиційно, левова частина випускників Смілянського коледжу харчових технологій НУХТ продовжує навчання в НУХТ за узгодженою скороченою програмою навчання.

Корисна взаємодія науки і практики!

Співробітники та студенти Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого взяли активну участь в 28-й Міжнародній виставці обладнання та технології для харчової промисловості "INPRODMASH", Міжнародній виставці обладнання для упаковки "UPAKOVKA" та Міжнародній науково-практичній конференції "Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва та пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності", які відбулися в Міжнародному виставковому центрі 10-12 вересня 2019 р. В ході роботи виставок та конференції відбувся корисний обмін науково-практичним досвідом в галузі сучасного обладнання та пакувальної техніки для харчової та переробної промисловості.

Посвята в студенти!

30 серпня 2019 року відбулася урочиста церемонія Посвяти першокурсників у студенти Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого НУХТ. Зі словами привітання, інформацією про життя інституту та важливими настановами до першокурсників звернулися директор Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого Блаженко Сергій Іванович та завідувачі випускових кафедр: Мирончук Валерій Григорович, Гавва Олександр Миколайович, Соколенко Анатолій Іванович, Василенко Сергій Михайлович, Левицька Надія Миколаївна, а також професор Мазуренко Олександр Григорович.

Усім новим студентам бажаємо незабутніх років в нашому університеті та професійного зростання!

Зустріч випускників з роботодавцем

Після успішного захисту дипломних проектів бакалаври зустрілися з менеджером компанії CRH Ukraine - світового лідера в галузі будівельних матеріалів. Випускникам було запропоновано стажування на виробничих потужностях CRH в Україні. Під час стажування молодим фахівцям надається безкоштовне житло, харчування та проїзд на підприємство. Стажування проходить під керівництвом особистого ментора та включає ознайомлення з роботою підрозділів Подільського, Одеського та Миколаївського цементного заводів, а також участь в тренінгах та вдосконалення знання англійської мови. Після успішного завершення проекту стажер зараховується в штат компанії з можливістю працевлаштування на підприємствах компанії як в Україні, так і за кордоном.

Захисти бакалаврів!

13 і 14 червня 2019 року відбулися захисти дипломних проектів освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування» та зі спеціальності 133 "Галузеве машинобудування". В своїх проектах бакалаври запропонували ряд цікавих обгрунтованих технічних рішень, спрямованих на удосконалення обладнання переробних і харчових виробництв. Студенти також представили публікації своїх напрацювань в наукових виданнях та матеріалах міжнародних наукових конференцій.

Вітаємо молодих фахівців та бажаємо успіхів у професійній діяльності !

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності "Обладнання переробних і харчових виробництв"

16-17 травня 2019р. в м. Мелітополь на базі Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Дмитра Моторного відбувся II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Обладнання переробних і харчових виробництв". В олімпіаді взяли участь студенти кафедр технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування і машин та апаратів харчових та фармацевтичних виробництв Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого нашого університету. За результатами олімпіади переможцем з врученням диплому II ступеня став Дмитро Віхоть, переможцями в номінаціях стали Дмитро Дудко, Микола Чепіга та Сергій Нужний. У Всеукраїнському конкурсі дипломних проектів перемогу здобули: Юрій Ващенко - диплом I ступеня, Андрій Закревський - диплом II ступеня, Олег Стахів - диплом III ступеня.

Бажаємо всім учасникам Всеукраїнської студентської олімпіади подальших творчих успіхів та наснаги в здобутті професійних знань!!!