OPINNÄYTETYÖAIHEET

Tältä sivustolta löydät alueen yritysten opinnäytetyö toimeksiantoja

Tutkimus kolmen eri tapahtuman vaikutuksista yrityksissä.

Toimeksiantaja: Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä - SEK

Toimeksiannon kuvaus: Tutkimus kolmen eri tapahtuman vaikutuksista yrityksissä. Opinnäytetyön tekijän tulisi tutkia, miten Kahajoella toteutetut yhteistapahtumat vaikuttavat kaupan-alan yrityksissä kävijämäärään yms. Tavoitteena olisi saada mittaristot käyttöön, joilla vaikutuksia voidaan todentaa jatkossa. Opinnäytetyön aihe sopii tradenomiopiskelijalle.

Lisätietoja: Carita Latikka, 040 595 9412, carita.latikka@suupohja.fi