สเปรดชีตไม่มีชื่อ - แผ่น1

ข่าวประชาสัมพันธ์

TO BE NUMBER ONE 6-11 พฤศจิกายน 2562

อบจ. โดยรองนายกมนูญ ศิริธรรม เป็นประธานเปิดงานประชุมTO BE NUMBER ONE 6-11 พ.ย 2562 ห้องประชุมศูนยปฏิบัติธรรมบ้านห้วยเขาแก้ว.เยาวชน 60 คน

โรงเรียนเคียงศิริ อ.นบพิตำ ไดัเข้าร่วมอบรมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โรงเรียนเคียงศิริ อ.นบพิตำ ไดัเข้าร่วมอบรมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ สถานปฏิบัตธรรมห้วยเขาแก้ววันที่ 21-22 ตุลาคม 62 จัดโดย สำนักงานสาธารณสุข อ.นบพิตำ อ่านต่อ

TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP

การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP รอบชิงชนะเลิศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรอง ผวจ.ถาวรวัฒน์ คงแก้วประธาน เปิดงาน พร้อมภาคี 20 หน่วยงาน ณ Central plaza นครศรีธรรมราช 18 ต.ค. 62 อ่านต่อ...

ค่าย TO BE NUMBER ONE DANCERCISE NAKHON SRI THAMMARAT

นพ.สุทธิพจน์ ชยณัฐพงศ์ รองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน ค่ายTO BE NUMBER ONE DANCERCISE NAKHON SRI THAMMARAT ต.ค 2562 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านห้วยเขาแก้ว อ.เมืองนคร เยาวชน 100 คน รูปแบบค่ายพักค้าง 2 คืน 3 วัน ...สนุกๆๆ มันส์ๆ ให้เด็กๆห่างไกลยาเสพติด อ่านต่อ

คัดเลือกสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562

วันที่ 19 กันยายน 2562 ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ดร.เจียร ทองนุ่น และคณะ จัดประชุมคัดเลือกสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ณ รร.เดอะพีคบูติค จำนวนสถานศึกษา ทั้ง กลุ่มประถม ขยายโอกาส มัธยมศึกษา ทุกสังกัดและกลุ่มการศึกษานอกระบบ (กศน) เข้าร่วมประกวดผลงานจำนวน 150 โรงเรียน อ่านต่อ

โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ต้อนรับคณะดูงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 21 กันยายน 2562 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ต้อนรับคณะดูงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จากเทศบาลตำบลนาตาล่วง จ.ตรัง อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน TO BE NUMBER ONE อำเภอทุ่งสง

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน TO BE NUMBER ONE วันที่ 12-14 กันยายน 2562 ณ โรงแรม วีบี อำเภอทุ่งสง จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านต่อ...

ชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมจัดกิจกรรม สืบสานประเพณี วันสารทเดือนสิบ

วันที่ 13 กันยายน 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมจัดกิจกรรม สืบสานประเพณี วันสารทเดือนสิบ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์เป็นประธานพิธีเปิด อ่านต่อ...

โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล จัดกิจกรรม เด็กไทยยุค 4.0 ทักษะดี ชีวิตดี

วันที่ 10 กันยายน 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล จัดกิจกรรม เด็กไทยยุค 4.0 ทักษะดี ชีวิตดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน174 คน จาก9 โรงเรียน 2 ตำบล เพื่อขยายเครือข่ายการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโดยมีท่านทวีรัตน์ บุญขวัญ ปลัดอาวุโสอำเภอชะอวดเป็นประธานในพิธีเปิด อ่านต่อ...

การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NST CHAMPIONSHIP ประจำปี 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ

ชมรมทูบีนัมเบอวั บ้านไร่เหนือ ร่วมสร้างเครือข่ายทูบี สู่ โรงเรียนขยายโอกาส ในตำบล เขาขาว ณ โรงเรียนบ้านไสส้าน

วันที่ 6 ก.ย. 62 จัดโครงการ TOBE NUMBER ONE ในสถานศึกษาโดยได้รับโครงการสนับสนุนจากรพ.สต.บ้านไร่เหนือและหลักประกันสุขภาพตำบลเขาขาวในโรงเรียนบ้านไสส้าน นักเรียนชั้น ป.4 ถึง ม.3 จำนวน 90 คนครับ อ่านต่อ...

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) อำเภอพิปูน

วันที่ 14 ส.ค. 62 นายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอพิปูน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE)ในชุมชนและสถานศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลกะทูน กลุ่มเป้าหมาย เป็นเด็กนักเรียน/ผู้ปกครอง จำนวน 100 คน กิจกรรมประกอบด้วย อ่านต่อ...

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2564 โครงการ TO BE NUMBER ONE

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2564 โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครโดยมี 15 หน่วยงานและศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านต่อ...

ชมรม TO BE NUMBER ONE ได้จัดกิจกรรมโครงการกินอย่างไร..ห่างไกลโรค

วันที่ 20 กรกฏาคม 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE ได้จัดกิจกรรมโครงการกินอย่างไร..ห่างไกลโรค โดยมีวัตถุประสงค์สร้างภูมิคุ้มกันในการรับประทานอาหารที่ดี ห่างไกลโรค ให้แก่สมาชิก โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ อ่านต่อ...

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล

วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านวิรัตน์ รักพันธ์ ได้เดินทางเป็นประธานในพธีเปิดงานดอกจูดบานและเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ได้เข้าร่วมเดินรณรงค์สร้างกระแสโครงการ TO BE NUMBER ONE ในขบวนพิธีเปิดงานดอกจูดบานและจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานและถ่ายภาพร่วมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านต่อ ...

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูงาน TO BE NUMBER ONE

2 ก.ค. 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูงาน TO BE NUMBER ONE ทั้งจังหวัด 1080 คน ที่ รร.ทวินโลตัส ประธานในงานโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว เปิดงานและบรรยายพิเศษ ปัญหายาเสพติดกับกระบวนการแก้ไขปัญหา โดยบูรณาการงานชมรม TO BE NUMBER ONE ขอขอบคุณ เครือข่าย TO BE NUMBER ONE ใน ร.ร. สุราษฎร์พิทยา , ดร.กันตพงศ์ คงหอม ผอ.รร.บ้านสี่แยก อ.นาบอน , อ.สุวิจักร สายช่วย สพม.12 นศ. คุณเจน ปปส.ภาค สุราษ, และ ผอ.ปัจจัยเสี่ยง คุณนนท์ ที่ ร่วมเป็นวิทยากร บริหารจัดการโดย อ.ศิริพร ศิริกุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านต่อ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจเยี่ยมการทำงานศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่18 มิถุนายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และเครือข่าย ได้ตรวจเยี่ยมการทำงานศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านต่อ

TO BE NUMBER ONE สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินและประเมินการปฏิบัติงานระดับประเทศ ลงเก็บคะแนนระดับพื้นที่ ในชมรมTO BE NUMBER ONE สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเข้าร่วมประกวดชมรมTO BE NUMBER ONE ในสนง.คุมประพฤติระดับประเทศ วันที่13-15 ก.ค 2562 ณ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี นนทบุรี อ่านต่อ...

เรือนจำกลางนคร ตัวแทนภาคใต้ต้อนรับกรรมการประกวดระดับประเทศ

7 มิ.ย. 62 เรือนจำกลางนคร ตัวแทนภาคใต้ต้อนรับกรรมการประกวดระดับประเทศ ลงเก็บคะแนนระดับพื้นที่ เพื่อเข้าประกวดระดับประเทศ 13 - 15 ก.ค. 62 อ่านต่อ...

การประชุมเตรียมการรับการประเมินชมรมTo be number one เรือนจำกลางนคร และชมรมใน สนง.คุมประพฤติ

วันที่ 5 มิ.ย 2562 ณ ชั้น 4 สสจ.นศ. รองผวจ.วิรัตน์ รักษ์พันธ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับการประเมินชมรมTo be number one เรือนจำกลางนคร และชมรมในสนงคุมประพฤติ แพื่อเข้าประกวดต่อระดับประเทศในเดือน ก.ค 2562 และเพื่อเป็นการเตรียมการทำแผนงานTO BE NUMBER ONE 2564 ผู้เข้าประชุมทุกภาคส่วนและภาคประชาชน รวม50 คน อ่านต่อ..

อำเภอถ้ำพรรณรา จัดประชุมแกนนำนักเรียนTO BE NUMBER ONE ใน รร.ทุกแห่ง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นส.อังศรา สิทธิฤทธิ์ หัวหน้างาน TO BE NUMBER ONE ยาเสพติด สสอ.สุรพร นนทแก้ว สาธารณสุขอำเภอถ้ำพรรณรา จัดประชุมแกนนำนักเรียนTO BE NUMBER ONE ใน รร.ทุกแห่ง ครู และจนท รพ.สต ทุกแห่ง รวม 80 คน โดยปลัดอำเภอยงยุทธิ์ คงทอง เป้นประธานเปิดงาน.เพื่อขับเคลื่อนชมรมTO BE ในสถานศึกษาครบทุกแห่งในอำเภอ อ่านต่อ...

โครงการวัยกล้า วัยใส ต้านภัยยาเสพติด

โครงการวัยกล้า วัยใส ต้านภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE CAMP โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ครั้งที่3 อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ประชุมคณะทำงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมย่อย.ฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE วันที่14 พ.ค 2562 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE วาระเตรียมการรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ชมรมTO BE NUMBER ONE ในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช และใน สน..คุมประพฤติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ของกรรมการกลางรอบเก็บคะแนนระดับในพื้นที่ ..ซึ่งกำหนดมาจ.นครวันที่3 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ

TO BE NUMBER ONE CAMP ณ ศูนบ์วิทยาศาสตร รร.วัดเขาขุนพนม

วันนี้ 27 มีนาคม นพ.สสจ นศ.มอบหมายให้ รอง นพ สสจ นศ นางมารศรี ก้วนหิ้น นักวิชาการสาสุขเชี่ยวชาญ เป็นประธานเแดโครงการ TO BE NUMBER ONE CAMP ณ ศูนบ์วิทยาศาสตร รร.วัดเขาขุนพนม อ.พรหมคีรี 27-29 มี.ค 2562 เยาวชนทุกสังกัด ทั้งจังหวัด 80 คน อ่านต่อ...

TO BE NUMBER ONE อำเภอทุ่งสง

วันที่ 1 มึนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอทุ่งสง.ประธาน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE อำเภอทุ่งสง ณ ห้องประชุมชั้น 2 รพ.ทุ่งสง ตำบลปากแพรก มีคณะกรรมการมาจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงาน จำนวน 25 คน อ่านต่อ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ ประชุม เตรียมการนำเสนอผลงานจังหวัดชมรมTO BE NUMBER ONE

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ ประชุม เตรียมการนำเสนอผลงานจังหวัดชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ วันที่ 27 กพ 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต. อ่านต่อ...

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช.นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา มอบหมายให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช. โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี เป็นประธานเปิดงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่25_27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยเขาแก้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช ในกลุ่มนักเรียนมัธยม รร.ขยายโอกาสฯ ทุกเขตพื้นที่ อ่านต่อ...

ประชุมโต๊ะข่าว ยาเสพติด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมโต๊ะข่าว ยาเสพติด ศาลากลางจังหวัด กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดปลัดจังหวัดนครศรีธรรม ท่านสมพงษ์ มากมณี เป็นประธาน การประชุม อ่านต่อ

ประชุมขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

ประชุมขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ โดยแรงงานจังหวัด ประธาน.รอง ผวจ.ภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ชั้นสาม ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 20 ธันวาคม 2561 อ่านต่อ

สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมือ กรมคุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนชมรม "TO BE NUMBER ONE" สนง.คุมประพฤตินครศรีฯ สู่การประกวดระดับภาค

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช นายคนอง รอดทอง ผอ.สคป.จ.นศ., นายสุรศักดิ์ ยอสินธุ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ, นางกิติยา สิงคมาศ และนายธงชัย อนงค์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมมือกับ นายวิรัตน์ กำลังเกื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้างานยาเสพติด TO BE NUMBER ONE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขับเคลื่อนชมรม "TO BE NUMBER ONE" ระดับภาค ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านต่อ

ขอเชิญชวนประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครการ TO BE NUMBER ONE กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนประกวดเยาชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด ในวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2561 ณ อำเภอ เมือง ชะอวด ลานสกา พรหมคีรี ขนอง สิชล ท่าสาลา ชมรมTO BE NUMBER ONE พร้อมมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป.. อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการและเลขานุการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุทธิพจน์ ชยณัฐพงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ เป็นโครงการในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2545 เป้าหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 6-14 ปี และกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของแต่ละอำเภอเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านต่อ

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ระดับภาคใต้

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมชม และให้กำลังใจแก่ตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ระดับภาคใต้ ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก อ่านต่อ...

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า นครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการจัดการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 อ่านต่อ...

TO BE NUMBER ONE อำเภอถ้ำพรรณรา

โดย นายอำเภอภ้ำพรรณรา รองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรถ้ำพรรณรา นายองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียน ใน อ.ถ้ำพรรณร ที่ ร.ร. บ้านแพรกกลาง 5-7 ตุลาคม 61 อ่านต่อ

TO BE NUMBER ONE อำเภอทุ่งสง

วันทึ่ 23 กันยายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เหนือ และ ผู้นำท้องที่ หมู่ทึ่ 5 หมู่ทึ่ 6 และ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาขาว จัดอบรมเยาวชนในชุมชน 3 หมู่บ้าน ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพระราชดำริ มีเยาวชนเข้ารับการอบรม 75 คน และได้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน โดยเยาวชน จำนวน 3 หมู่บ้าน มีแผนงานในการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด.... อ่านต่อ

จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนภาคส่วน เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ..... อ่านต่อ


เทศบาลตำบลจันดี จัดทำโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

วันที่ 15 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลจันดี จัดทำโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กลุ่มเด็ก และเยาวชน 80 คน โดยการนำของ รองนายกเทศมนตรี.นายธนเศษรฐ์ กิตติวิมลชัย และรองนายกเทศมนตรี..นายสุรจิต ลีละพงษ์วัฒนา..และรองประธานสภา.นายประสิทธิ์ เอี่ยวสานุรักษ์ และประธานชุมชนเต่างๆ 12ชุมชน เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน อ่านต่อ

การแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน TO BE NUMBER ONE คัพ ครั้งที่1

ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ สนามโรงเรียนวัดไม้เสียบ ทั้งหมด 21 ทีม ... อ่านต่อ


นครศรีธรรมราชจัดประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

วันที่ 10 กันยายน 2561 นายพงศ์เทพ เพชรโสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยมี รอง ผวจ.สกล จันทรักษ์ เป็นประธาน ... อ่านต่อ

จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินหน้าขับเคลื่อนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันนี้ (4 กันยายน 2561) ที่ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 โดยมีคณะกรรมการ ผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด และผู้ขับเคลื่อนระดับอำเภอ นายอำเภอ หรือผู้แทน ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกระดับ ทุกสังกัด ทุกประเภท ...อ่านต่อ

เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีะรรมราช จัดอบรมทักษะพื้นฐานกีฬามวยให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ในโครงการTO BE NUMBER ONE

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีะรรมราช จัดอบรมทักษะพื้นฐานกีฬามวยให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ในโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ แดนควบคุม 8 (แดนหญิง) โดย พันตำรวจโท วรชัย อารักษ์รัฐ ผุ้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ...อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงยุติธรรมเยี่ยมทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เยี่ยม ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช พร้อมร่วมร้องเพลงกะสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE ...อ่านต่อ

โครงการ TO BE NUMBER ONE อบต.นาทราย

อบต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิดแก่เยาวชน ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ รร ช่อลัดดา อ.เมืองนครศรีธรรมราช ...อ่านต่อ

ชมรม TO BE NUMBER ONE ร.ร.เกาะขันธ์ เป็นวิทยากรขยายเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE ร.ร.เกาะขันธ์ เป็นวิทยากรขยายเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE แก่ ร.ร. เคร่งธรรมวิทยา ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร อ.ชะอวด, ร.ร. ช้างกลางประชานุกูล อ.ช้างกลาง, ร.ร. ราชประชานุเคราะห์6 อ.ชะอวด ร.ร.ควนเกยวิทยา อ.ร่อนพิบูลย์ และ ร.ร. บ้านกุยเหนือ อ.ช้างกลาง ...อ่านต่อ

ชมรม TO BE NUMBER ONE ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ชมรมTO BE NUMBER ONE รร ท่าศาลาประสิทธิศึกษา.นำโดย ดร.สมพร ทองสมัคร์ ครูผู้รับผิดชอบ ร่วมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติดในตัวเมืองท่าศาลา ในกีฬา อ.บ.ต ท่าศาลาเกทส์ ต้านยาเสพติด วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในพิธีเปิดงาน นายอำเภอท่าศาลา ทำการทุบเม็ดยาเสพติด และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๒๕๐๐ คน ...อ่านต่อ

มหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและรวมพลคน To Be Number One

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด "มหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและรวมพลคน To Be Number One" ประจำปี 2561 วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. และมีกิจกรรมการมอบโล่รางวัลแก่องค์กรและบุคคล ที่มีผลงานดำเนินงานดีเด่นด้านยาเสพติด จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านต่อ

จังหวัดนครศรีธรรมราช นำหลักคิดทางศาสนาร่วมกำหนดแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมดอกบัว โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช นายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคส่วน ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ...อ่านต่อ

กลุ่มงาน NCD สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมTo Be Number One จังหวัดนครศรีธรรมราช

(วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561) เวลา 09.00 น. กลุ่มงาน NCD สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณะกรรมการตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...อ่านต่อ

ประชุม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 (เวลา 13:30 น.) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช "จัดประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช" ครั้งที่ 1 / 2561 เพื่อขับเคลื่อนงาน TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ..... อ่านต่อ

กิจกรรมในโครงการ

ประกวดเต้น To Be Number One

ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE แกรนด์ปาร์ค

ลงเยี่ยมประเมินสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน to be n

มหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและรวมพลคน To Be Number One

ชมรม To Be Number One ท่าศาลา, ทุ่งใหญ่.เชียรใหญ่

VDO To Be Number One ที่น่าสนใจ