สเปรดชีตไม่มีชื่อ - แผ่น1

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลจันดี จัดทำโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

วันที่ 15 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลจันดี จัดทำโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กลุ่มเด็ก และเยาวชน 80 คน โดยการนำของ รองนายกเทศมนตรี.นายธนเศษรฐ์ กิตติวิมลชัย และรองนายกเทศมนตรี..นายสุรจิต ลีละพงษ์วัฒนา..และรองประธานสภา.นายประสิทธิ์ เอี่ยวสานุรักษ์ และประธานชุมชนเต่างๆ 12ชุมชน เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน อ่านต่อ

การแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน TO BE NUMBER ONE คัพ ครั้งที่1

ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ สนามโรงเรียนวัดไม้เสียบ ทั้งหมด 21 ทีม ... อ่านต่อ


นครศรีธรรมราชจัดประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

วันที่ 10 กันยายน 2561 นายพงศ์เทพ เพชรโสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยมี รอง ผวจ.สกล จันทรักษ์ เป็นประธาน ... อ่านต่อ

จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินหน้าขับเคลื่อนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันนี้ (4 กันยายน 2561) ที่ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 โดยมีคณะกรรมการ ผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด และผู้ขับเคลื่อนระดับอำเภอ นายอำเภอ หรือผู้แทน ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกระดับ ทุกสังกัด ทุกประเภท ...อ่านต่อ

เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีะรรมราช จัดอบรมทักษะพื้นฐานกีฬามวยให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ในโครงการTO BE NUMBER ONE

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีะรรมราช จัดอบรมทักษะพื้นฐานกีฬามวยให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ในโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ แดนควบคุม 8 (แดนหญิง) โดย พันตำรวจโท วรชัย อารักษ์รัฐ ผุ้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ...อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงยุติธรรมเยี่ยมทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เยี่ยม ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช พร้อมร่วมร้องเพลงกะสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE ...อ่านต่อ

โครงการ TO BE NUMBER ONE อบต.นาทราย

อบต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิดแก่เยาวชน ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ รร ช่อลัดดา อ.เมืองนครศรีธรรมราช ...อ่านต่อ

ชมรม TO BE NUMBER ONE ร.ร.เกาะขันธ์ เป็นวิทยากรขยายเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE ร.ร.เกาะขันธ์ เป็นวิทยากรขยายเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE แก่ ร.ร. เคร่งธรรมวิทยา ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร อ.ชะอวด, ร.ร. ช้างกลางประชานุกูล อ.ช้างกลาง, ร.ร. ราชประชานุเคราะห์6 อ.ชะอวด ร.ร.ควนเกยวิทยา อ.ร่อนพิบูลย์ และ ร.ร. บ้านกุยเหนือ อ.ช้างกลาง ...อ่านต่อ

ชมรม TO BE NUMBER ONE ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ชมรมTO BE NUMBER ONE รร ท่าศาลาประสิทธิศึกษา.นำโดย ดร.สมพร ทองสมัคร์ ครูผู้รับผิดชอบ ร่วมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติดในตัวเมืองท่าศาลา ในกีฬา อ.บ.ต ท่าศาลาเกทส์ ต้านยาเสพติด วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในพิธีเปิดงาน นายอำเภอท่าศาลา ทำการทุบเม็ดยาเสพติด และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๒๕๐๐ คน ...อ่านต่อ

มหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและรวมพลคน To Be Number One

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด "มหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและรวมพลคน To Be Number One" ประจำปี 2561 วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. และมีกิจกรรมการมอบโล่รางวัลแก่องค์กรและบุคคล ที่มีผลงานดำเนินงานดีเด่นด้านยาเสพติด จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านต่อ

จังหวัดนครศรีธรรมราช นำหลักคิดทางศาสนาร่วมกำหนดแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมดอกบัว โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช นายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคส่วน ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ...อ่านต่อ

กลุ่มงาน NCD สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมTo Be Number One จังหวัดนครศรีธรรมราช

(วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561) เวลา 09.00 น. กลุ่มงาน NCD สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณะกรรมการตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...อ่านต่อ

ประชุม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 (เวลา 13:30 น.) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช "จัดประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช" ครั้งที่ 1 / 2561 เพื่อขับเคลื่อนงาน TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ..... อ่านต่อ

กิจกรรมในโครงการ

ประกวดเต้น To Be Number One

ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE แกรนด์ปาร์ค

ลงเยี่ยมประเมินสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน to be n

มหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและรวมพลคน To Be Number One

ชมรม To Be Number One ท่าศาลา, ทุ่งใหญ่.เชียรใหญ่

VDO To Be Number One ที่น่าสนใจ