HEC - Câu lạc bộ Kinh tế và Kinh doanh quốc tế (tiền thân là Hanoi Export - Import Club) trực thuộc khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Thương mại, được thành lập vào 04/06/2016.

HEC được được thành lập với mục đích tạo ra một môi trường dành riêng cho các bạn đã và đang theo học hoặc quan tâm đến ngành/chuyên ngành Kinh tế quốc tế và Kinh doanh quốc tế. Đồng thời, mở rộng môi trường tìm hiểu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề liên quan đến các lĩnh vực nổi bật như: Thương mại quốc tế, Vận tải quốc tế, Logistics, Đầu tư quốc tế, Business Analyst, Tài chính quốc tế,...                                                          

Trải qua 7 năm hình thành và phát triển, HEC đã tổ chức thành công những hoạt động mang tính chuyên môn như: Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo; những chuyến đi thực tế; cuộc thi thường niên,...từ đó giúp các bạn sinh viên có cơ hội tiếp xúc và trang bị thêm những kiến thức thực tế, phục vụ cho việc nghiên cứu và công việc.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

IBI 2023