แหล่งเรียนรู้

สวนกล้วยน้ำว้า

ความรู้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์กล้วย
 • วิธีการปลูกและการขยายพันธุ์
 • การดูแลรักษา
 • การแปรรูป

คุณธรรม

 • ความขยัน อดทน
 • ความเสียสละ มุ่งมั่น
 • ความรับผิดชอบ

สวนกล้วยของโรงเรียนเราเราปลูกกล้วย 1000 มะลิอ่องและพันธุ์ปากช่องห้าศูนย์ทั้งสองคันนี้มีลักษณะของคนและเนื้อของด้วยที่แตกต่างกันแต่ทั้งสองพันธุ์นี้จะให้ปริมาณของหมีและลูกในหวีกล้วยมากที่สำคัญการเจริญเติบโตของกล้วยก็ค่อนข้างใหญ่และมีความต้านทานโรคสูงกล้วยที่เรานำมาปลูกนี้ส่วนแรกเป็นส่วนบริเวณขอบบ่อซึ่ง เรานัดเพื่อนโรงเรียนท่าหลวงทุกคนมีส่วนร่วมในการนำกล้วยมาปลูก และส่วนกล้วยที่อยู่บริเวณหลังบ้านพักครูเป็นกล้วยที่ทางโรงเรียนจัดซื้อ 1000 กล้วยมาปลูกในจำนวนต้นละ 15 บาททั้งหมดที่เราปลูกด้านหลังโรงเรียนมีจำนวน 100 ต้นปัจจุบันกล้วยมีระยะเวลาแปดเดือน กล้วยหลายกองให้เครือแล้วประมาณ 10 เครือโดยที่ออกทั้งหมด 10 เครือในช่วงแรกเป็นการบ่มสุขและใจให้กับครูและนักเรียนได้ทานเมื่อก้อยมีการออกเครือมากขึ้นพวกเราได้นำกล้วยมาแปรรูปเป็นกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์กล้วยตากของโรงเรียนเราใช้การอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีอุปกรณ์สำคัญคือตู้อบ พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถอบกล้วยได้ประมาณ 200 ลูกต่อครั้ง จะใช้เวลาในการอบกล้วยทั้งหมดประมาณหนึ่งสัปดาห์เราก็จะได้กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำมาทานและจำหน่ายได้

ก่อนที่จะนำกล้วยมาตากต้องมีการเตรียมกล้วยกล้วยที่เรานำมาตากกล้วยสุกที่ผ่านการบ่มสุขแบบธรรมชาติโดยการใช้กระสอบป่านห่อกล้วยทิ้งไว้ประมาณ2-3วัน กล้วยก็จะสุขเมื่อกล้วยสุกแล้วเราจะนำกล้วยมาปอกเปลือกแล้วล้างด้วยน้ำเกลือน้ำสะอาดเพื่อเอายางของกล้วยออกจะทำให้กล้วยตากมีสีสวยขึ้น เมื่อรักกล้วยสะอาดแล้วเราจะนำกล้วยเข้าเตาอบและนำไปไว้กลางแจ้งเราจะกลับกล้วยวันละครั้งเพื่อให้กล้วยถูกความร้อนอย่างทั่วถึงเราจะใช้เวลาอบกล้วย ทั้งหมดห้าวันในวันที่สี่ของการอบกล้วยเราจะนำกล้วยมาครึ่งเพื่อให้ไส้ในของกล้วยตาก มีความนุ่มและไม่ลิจนเกินไปในวันที่ห้าเราจะเก็บกล้วยและบรรจุลงในถุงและซีนปิดปากถุงด้วยครีมซึมสุญญากาศ ติดสติ๊กเกอร์โลโก้ของโรงเรียนและนำจำหน่ายในราคาถุงละ 35 บาท การทำกล้วยตากพวกเราต้องอาศัยความขยันความอดทนความรับผิดชอบในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่ออบกล้วย เราต้องมีความตรงเวลาในการดูกล้วยอย่างสม่ำเสมอ ต้องมีความละเอียดรอบคอบและและมีสติในการใช้เครื่องมือปิดปากถุงด้วยเครื่องซีนสูญญากาศ

โรงเรียนเรามีพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกกล้วยประมาณสองงานในจำนวนพื้นที่สองงานเราฝึกไว้ในจำนวน 100 ต้นระยะห่างของต้น 2*2เมตร เพราะว่าเป็นระยะที่กล้วยสามารถแต่ก็ได้อย่างดีเจริญเติบโตได้ดีไม่แน่นจนเกินไป และจำนวน 100 ต้นก็เพียงพอกับพื้นที่สองงาน 1000 กล้วยที่เราเลือกมาปลูกหนึ่งเป็น 1000 กล้วยท้องถิ่นและสองเป็น 1000 กล้วยที่มีการพัฒนาและทดลองแล้วว่าให้ผลผลิตที่ดีซึ่งเหมาะสมกับการปลูกในโรงเรียนเพื่อนำผลผลิตมาแปรรูป เหตุผลที่เราทำกล้วยตากเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนั้นเพราะกล้วยตากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการถนอมอาหารอย่างหนึ่งสามารถเก็บไว้ทานได้นาน เป็นได้ทั้งอาหารทานเล่นของฝากของที่ระลึก การทำกล้วยตากจะสำเร็จไม่ได้ถ้าพวกเราไม่มีการวางแผนดังนั้นพวกเราจะต้องมีการวางแผนและแบ่งงานกันทำเพราะในการทำกล้วยตากต้องอาศัยระยะเวลาที่เหมาะสมจึงจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

การนำผลผลิตของกล้วยมาแปลรูปสามารถทำได้หลายอย่างโรงเรียนของเราได้นำกล้วยมาทำกล้วยตากที่สามารถเก็บไว้ทานได้นานและนำมาทำกล้วยบวชชีซึ่งสามารถทานได้นอกจากได้ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกล้วยแล้วต้นและใบของกล้วยยังสามารถทำมาทำประโยชน์ได้ด้วยเช่นการทำปุ๋ยและอาหารเป็ดในการทำกล้วยตากและการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย. พวกเราได้ทำงานร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

กล้วยตากของเราสะอาดปลอดภัยตั้งแต่การปลูกกล้วยการบ่มผลกล้วยการตากเพราะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในการบรรจุถุงก็ไม่ได้ใช้สารกันบูดจึงมีความปลอดภัยต่อการรับประทาน การทำกล้วยตากเป็นการถนอมอาหาร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารอย่างหนึ่งผนวกกับเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาซึ่งก็คือการใช้เครื่องอบกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์กล้วยตากที่ได้จากการอบและจำหน่ายได้รวมถึงรายได้ที่ได้มาจากการขายก๋วยตากทำให้พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของเรียน

คู่มือแหล่งเรียนรู้

คู่มือแหล่งเรียนรู้กล้วยน้ำว้า

เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปกล้วยน้ำว้า

 • ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์กล้วย
 • วิธีการปลูกและการขยายพันธุ์
 • การดูแลรักษา
 • การแปรรูป


ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ความรู้เกี่ยวกับกล้วยสายพันธุ์ที่ปลูก สรรพคุณ การดูแลรักษา และวิธีการแปรรูปต่างๆ ชนิดที่เหมาะกับการกินสด การแปรรูป และการมีรายได้จากการขายผลผลิต
 • ฝึกการทำงานร่วมกัน การแบ่งงาน ความรับผิดชอบ วินัย ความอดทน การมีน้ำใจช่วยเหลือกัน ฝึกความซื่อสัตย์ของการเป็นผู้ผลิตที่ดี และการนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่รุ่นน้อง และผู้ที่มีความสนใจ
 • เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการแปรรูปกล้วย การขจัดยางกล้วยจากเปลือก การนำส่วนประกอบจากกล้วยมาใช้ในประเพณีต่างๆ
 • ได้กล้วยสดที่ปลอดสารพิษ มาบริโภคและจำหน่าย ไม่ก่อมลพิษและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พื้นที่ร่มรื่น สวยงาม

ภาพกิจกรรม/ผลิตภัณฑ์