แหล่งเรียนรู้

การเลี้ยงไส้เดือน

ความรู้

 • สายพันธุ์ไส้เดือนที่เลี้ยง คือ พันธุ์แอฟริกา (AF)
 • วิธีการเลี้ยง / วิธีการเก็ยมูลไส้เดือน / ราคาขาย
 • อาหารไส้เดือน
 • ประโยชน์ของไส้เดือน (มูลไส้เดือน)
 • วิธีการใช้มูลไส้เดือน

คุณธรรม

  • ความอดทน
  • ความขยัน
  • ความรับผิดชอบ
  • ความเสียสละ

พวกเรากลุ่มกิจกรรมลดเวลาเรียนฐานปุ๋ยมูลไส้เดือนค่ะ ไส้เดือนที่เราเลี้ยงเป็นพันธุ์ AF ค่ะ พันธ์นี้เลี้ยงง่ายให้มูลเยอะ โตไว อาหารของไส้เดือนที่เราใช้ คือ ขี้วัวค่ะ โดยมีการเตรียมขี้วัวก่อนจะนำมาใช้เป็นอาหาร ซึ่งเราต้องแช่ขี้วัวในน้ำ 7 วัน เพื่อไล่แก๊สค่ะ และนำมาเป็นอาหารของไส้เดือน ในการเลี้ยงไส้เดือนพวกเราต้องมีความรับผิดชอบ ในการมาดูแลไส้เดือนค่ะ ต้องขยัน และอดทนต่อกลิ่นของขี้วัว ค่ะ ไส้เดือนที่เราเลี้ยงตอนนี้มี 12 บ่อค่ะ เป็นบ่อปูน มีไส้เดือนประมาณ 2-3 กิโลแล้วค่ะ 1 เดือนเราจะล่อนมูล1 ครั้ง. ในการให้อาหารเราต้องให้อย่างพอดี ถ้ามากไปจะถับถมกันแน่เกินไป ถ้าให้น้อยก็จะไม่พอกิน ในการรดน้ำก็ต้องลดให้พอดี พอชุ่ม ค่ะ ที่เราเลี้ยงไส้เดือนเพราะเราใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะ และนำมูลของไส้เดือนทำเป็นปุ๋ยใช้ในโรงเรียนค่ะ และถ้าเหลือเราจำนำขายเอารายได้เข้ามาใช้ในโครงการค่ะ การเลี้ยงไส้เดือนต้องมีการวางแผนและแบ่งงานกันทำค่ะ ทุกคนจะได้มีส่วนร่วม เมื่อเราเลี้ยงไส้เดือนเราจะได้มูลไส้เดือน เพื่อนำมาใช้ทำปุ๋ย ได้แหล่งเรียนรู้ และได้รายได้จากการขายมูลไส้เดือนค่ะ นอกจากนี้ทำให้เราได้ทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน ค่ะ เราใช้มูลไส้เดือนที่ได้ใส่ให้ต้นไม้แทนปุ๋ยเคมี จึงไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ค่ะ และพวกเราจะนำความรู้ไปสอนน้องๆ ต่อ ค่ะ น้องๆ จะได้มีความรู้เหมือนพวกหนูค่ะ

คู่มือแหล่งเรียนรู้

คู่มือแหล่งเรียนรู้ปุ๋ยมูลไส้เดือน

เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน

 • สายพันธุ์ของไส้เดือน
 • หลักการเพาะไส้เดือนดิน
 • รูปแบบการเลี้ยง


ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือน ทั้งสายพันธุ์ อาหาร การดูแล และวิธีการเก็บมูลไส้เดือน การนำปุ๋ยจากมูลไส้เดือนมาใช้ในโรงเรียน และการมีรายได้จาก การขายผลผลิต
 • ฝึกการทำงานร่วมกัน ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือกัน ฝึกความซื่อสัตย์ของการเป็นผู้ผลิตที่ดี และการนำความรู้เผยแพร่สู่รุ่นน้อง และผู้ที่สนใจ
 • เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านวิธีการเลี้ยงไส้เดือน สร้างอาชีพในท้องถิ่น
 • ได้ปุ๋ยมูลไส้เดือนที่มีคุณภาพไว้ใช้และจำหน่าย ต้นไม้สมบูรณ์ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ดี

ภาพกิจกรรม/ผลิตภัณฑ์