Danh mục địa chỉ truy cập cần ghi nhớ

Vào nhóm

SÁCH MỚI

Vào nhóm

SÁCH MỚI

Vào nhóm

Vào nhóm

Kiến thức tin học phổ thông

*** Luyện chuột bằng mouse skill : https://taimienphi.vn/download-mouse-skills-15692/taive

 *** VÀI Kĩ năng tin học cơ bản:  Https://www.facebook.com/huynhthuyoanhblog/posts/442237590858289

*** SỬ DỤNG HĐH UBUNTU TRỰC TUYẾN   : https://www.onworks.net/vi/software/app-psim-pic-simulator-to-run-in-linux-online


* Cài CHƯƠNG TRÌNH LT C/C++

  Bước 1 : cài trình biên dịch Win GW :  https://drive.google.com/file/d/1Qt3dbZN6Jv7KiFNDHv1Eu5rZ18Ie2Crk/view?usp=sharing

( https://codecute.com/c/huong-dan-cai-dat-trinh-bien-dich-c-c-mingw-gcc.html?fbclid=IwAR2qrLODqSg_X16AVqPwZoodKMGWWeK23btVVEOusiH0eFkutfKzez0KSeE)

  Bước 2 : Cài code Block ( Integrated Development Environment  )   : http://www.codeblocks.org/downloads/binaries 

  Bước 3 : Bắt đầu : https://www.youtube.com/watch?v=p5qt2BZ9otc

Trong trường hợp tìm trình biên dịch bị lỗi ( hoặc máy bạn có sẵn trình biên dịch riêng bạn muốn thêm ). Thì bạn cần trỏ thư mục chứa trình biên dịch cho Code::Blocks nhận biết.

     ( Hướng dẫn tại ) https://nam.name.vn/huong-dan-cai-dat-ide-codeblocks.html

Chương trình dịch online https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler

* Cài CHƯƠNG TRÌNH LT Python

* Cài CHƯƠNG TRÌNH INKSCAPE

- Phiên bản mới nhất của Inkscape là 1.2.1, hỗ trợ win 8 trở lên. Cài đặt các bản 32 và 64 bit tại đây:

https://inkscape.org/release/1.2.1/windows/

- Win 7 trở về trước thì cài bản 0.92.3, cài tại đây:

https://inkscape.org/release/inkscape-0.92.3/

*MySQL

*TẢI MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN:

Tìm kiếm nhị phân Project: 842469983

https://scratch.mit.edu/projects/842469983/fullscreen/

Sắp xếp chèn. C1. Project: 784842636

https://scratch.mit.edu/projects/784842636/fullscreen/

Sắp xếp chèn. C2. Project: 784843303

https://scratch.mit.edu/projects/784843303/fullscreen/

Sắp xếp chọn. Project: 784843750

https://scratch.mit.edu/projects/784843750/fullscreen/

Sắp xếp nổi bọt. Project: 784844168

https://scratch.mit.edu/projects/784844168/fullscreen/

Tháp Hà Nội Project: 781207755

https://scratch.mit.edu/projects/781207755/fullscreen/

Bài toán xếp Hậu Project: 872405617

https://scratch.mit.edu/projects/872405617/fullscreen/CHƯƠNG TRÌNH gdpt 2018Key :   GWH28-DGCMP-P6RC4-6J4MT-3HFDYKey:     J3TQC-KF4KK-HWQW7-P6J73-9WR93


* Gỡ office mọi phiên bản

Cách gỡ bỏ hoàn toàn Microsoft Office mọi phiên bản

. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ của Microsoft , công cụ này có thể giúp bạn gỡ hoàn toàn Office các phiên bản từ 2007 đến 2016 .

Tải word show https://drive.google.com/file/d/1WKaeirHMHu9IBTYZxx6YUN3JikBxwMki/view