Tien Keer Beter: startpagina

Nederland heeft een goed onderwijssysteem. Al jaren komt het prima uit de verschillende internationale vergelijkende onderzoeken. Dit is een groot compliment waard voor iedereen die zich hier dagelijks voor inzet. Maar toch zijn er ook wel wat zorgpunten.

Zo zien we zien dat de leermotivatie van veel kinderen afneemt. Niet alleen in Nederland, maar in vrijwel alle landen is dat het geval. Schijnbaar lukt het ons lang niet altijd om het onderwijs aan te bieden op de manier waarop veel leerlingen en studenten het zouden willen hebben. Niet zelden zijn gedragsproblemen hiervan het gevolg.

Verder zien we vooral in Nederland dat de meerbegaafde leerlingen relatief vaak in de knel komen. Hun leerprestaties vlakken af, wat de vraag oproept of we bij deze doelgroep wel het maximale eruit halen.

Dan is er ook nog de problematiek van de werkdruk bij de leerkrachten en docenten. Ons land spant de kroon als het gaat om de volle klassen en het grote aantal lesuren. En daarnaast vragen taken die te maken hebben met administratie en verantwoordeling onevenredig veel tijd. Tijd die onttrokken wordt aan het primaire leerproces, de core business van iedereen met een onderwijshart.

Kortom, ook al gaat het goed, dan valt er toch nog veel te verbeteren. Verbeteringen die soms nog uitgedacht en uitgeprobeerd moeten worden en waarvoor geen panklare oplossingen zijn. We moeten zelf vaak nog leren hoe we ze kunnen realiseren. In feite hebben we het dan over leerkansen. Kansen om te leren hoe we het leren en onderwijzen kunnen verbeteren.

Dat is precies de doelstelling van deze site. Zoveel mogelijk leerkansen in beeld brengen die het leren en het onderwijzen effectiever en plezieriger kunnen maken. Vandaar de titel: Tien Keer Beter.

Regelmatig word ik gevraagd voor het geven van lezingen, presentaties, masterclasses en workshops over de leerkansen die te vinden zijn op deze site. Mocht ik u ermee van dienst kunnen zijn, weet me dan te vinden. Mijn gegevens vindt u hier.

Jos Cöp.

onderwijskundig ontwikkelaar en adviseur