*Thời khoá biểu

Đây là lịch học các lớp của thầy Hiếu tại Tầng 1, số 33, Ngõ 87, Lê Văn Hiến, Hà Nội.