Kỹ năng nói Toàn diện

Lesson 01: Phương pháp Phản xạ Giao tiếp

*Target 01: Phiên dịch tốt 1.200 ideas giao tiếp ngắn:

*Target 02: Phiên dịch tốt 1.200 câu phỏng vấn:

*Target 03: Đặt câu hỏi cho 24 chủ đề thiết yếu:

*Target 04: Trả lời tốt 240 câu hỏi phỏng vấn hay:

Lesson 02: Tính logic trong trình bày vấn đề

*Target 06: Trình bày tốt 30 chủ đề thuyết trình hay và khó: