Ngữ âm Toàn diện

Chapter 1. Ngữ âm cho kỹ năng đầu vào (Listening):

Lesson 01. Hiểu mối quan hệ giữa âm thanh và chính tả:

*Target 1. Phát âm tốt 06 Nhóm vần:

*Target 2. Nghe tốt 06 Nhóm vần:

Lesson 2. Physical Listening:

*Target 3. Phản ánh âm thanh 30 bài:

Chapter 2. Ngữ âm cho kỹ năng đầu ra (Speaking):

Lesson 3. Đọc từ:

*Target 4: Phát âm 05 bài Từ có Một tiếng:

*Target 5: Phát âm 12 bài Từ có Nhiều tiếng theo QUY TẮC TRỌNG ÂM:

*Target 6: Phát âm 12 bài Từ có Nhiều tiếng theo ĐỒNG DẠNG HÌNH HỌC:

Lesson 4. Đọc câu và bài phát biểu:

*Target 7: Đọc tốt 100 câu trích dẫn hay:

*Target 8: Đọc tốt 12 bài phát biểu - câu chuyện hay: