Giới thiệu bạn bè

*Chính sách khi giới thiệu bạn bè:

Đối với bạn giới thiệu

Nếu bạn thấy Khoá học thực sự chất lượng, hãy giới thiệu cho bạn bè, người thân cùng học. Bạn sẽ nhận được một phần quà tặng trị giá 10% Học phí Khoá học.

Đối với bạn được giới thiệu

Nhằm khuyến khích các Nhóm bạn cùng học để giúp đỡ nhau cùng học Phương pháp của thầy, nếu bạn được giới thiệu cho các Khoá học của thầy. Bạn sẽ được học bổng trị giá 10% Học phí của Khoá học.

*Link giới thiệu: