“พลิกบทบาทกระทรวงพาณิชย์ สู่เศรษฐกิจยุคใหม่”

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ของปลัดกระทรวงพาณิชย์

ณ. การประชุมเสนอแนวคิด “พลิกบทบาทกระทรวงพาณิชยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่”

วันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2562

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรกระทรวงพาณิชย์.pdf

ประเด็นแนวคิด “พลิกบทบาทกระทรวงพาณิชย์ สู่เศรษฐกิจยุคใหม่”