Sebzett kollektív identitás vizsgálata

Legfrisebb kutatási eredményeink

SKI Magyarországon

A kutatócsoport tagjai 2020 óta foglalkoznak aktívan a sebzett kollektív identitás (SKI) kvantitatív elemzésével. 

Az elméleti megközelítés szerint Közép- és Kelet-Európa országaiban meghatározó a traumacentrikus történelem szemlélet, melynek jelentős kihatása van a nemzeti identitásra is. Mindeközben az államok (köz)vallási jellege összekapcsolt a nemzeti összetartozással - visszatérő motívum például Európa kulturális alapjainak megvédése, a kereszténység védőbástyája toposz.

A kutatási kérdések operacionalizálását követően a Kutatócsoport kérésére több ízben végzett nagymintás magyarországi lekérdezést a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet. A vizsgálat alapján öt tényező befolyásolja leginkább a traumatizált nemzetszemléletet: a társadalmi emlékezet, a tekintélyelvű személyiség, jóléti várakozások, szubjektív vallásosság és egyes demográfiai tényezők (lakórégió, településtípus). Az elemzések eredményeképpen empirikus megerősítést nyert az elméleti feltevés, miszerint Magyarországon a közvallásosság összekapcsolódik a sebzett kollektív identitással. 

A sebzett kollektív identitás magyarországi empirikus modelljének megalkotása után a Századvég Alapítvány munkatársainak segítségével felvetésünket a szélesebb régióban, európai mintán teszteltük.