Kutatási koncepció

A „Convivence” kutatócsoport célja, hogy vizsgálja és értelmezze a jelen kulturális és vallási pluralizmus sajátosságait, komplex értelmezéseket, megoldási stratégiákat és döntés-előkészítési ajánlásokat dolgozzon ki.

Munkánkban reflektáljuk és a régióspecifikus szempontok figyelembevételével értékeljük a közép- és délkelet-európai régió kulturális és vallási diverzitását, támaszkodva a hazai és a nemzetközi vallástudományi szakirodalomra és az elérhető tudásbázisokra, továbbfejlesztve és új eredményekkel gazdagítva azokat. 

A kutatócsoport arra a kérdésre keresi a választ, hogy melyek a vallási pluralizmussal kapcsolatos kortárs regionális diskurzus legfőbb jellegzetességei, s ezek milyen módon és mértékben határozzák meg a régió társadalmának együttélését.

Ezen belül vizsgáljuk:

Research concept - English version

The "Convivence" research group aims to examine and interpret the present cultural and religious pluralism's peculiarities to develop complex interpretations, solution strategies, and decision-making recommendations.
In our work, we reflect on and evaluate the cultural and religious diversity of the Central and South-Eastern European region, considering the region-specific aspects, relying on the domestic and international religious literature and available knowledge bases, further developing and enriching them with new results.
The research group seeks to answer the question of the main features of contemporary regional discourse related to religious pluralism and how and to what extent they determine the coexistence of the region's society.

Within this, we examine

Max Müller

"Aki csak egyetlen vallást ismer, az egyet sem ismer."

Gordon W. Allport

"A vallás szerepe paradox. Szíthat vagy olthat előítéletet."

Nemzetközi Teológiai Bizottság

"Mindenki számára jó jövőt csak ott lehet építeni, ahol megvan az együtt élés akarata: különben a jövő senki számára sem lesz jó."