การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

O1 : โครงสร้างสถานศึกษา

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ (1 มิ.ย. 2563)

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

เลขที่ : 40 หมู่ที่ 6 ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110

โทรศัพท์ : 044-634-639

E-mail : admin@thanonhakpittayakom.ac.th, tpk.tnh.school@gmail.com

facebook : ภาพกิจกรรม ถนนหักพิทยาคม www.thanonhakpittayakom.ac.th