หัวหน้ากลุ่มสาระ

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2562

YES ! WE ARE

กลุ่มสาระฯภาษาไทยศึกษาดูงานโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม

กิจกรรมวันสุนทรภู่

26 มิถุนายน 2562

ค่ายวรรณกรรม "จุดประกายฝัน เพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับและเดินทางไปส่งผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ธนันธัมม์ กุบแก้ว ณ รร.บ้านโต่งโต้น

เปิดบ้านวิชาการเขียว-ขาว ซุ้มกิจกรรมกลุ่ม สาระฯภาษาไทย

คุณไพวรินทร์ ขาวงาม กวีซีไรต์ และศิลปินแห่งชาติ รับเกียรติมาเป็นวิทยากรค่ายวรรณกรรม กลุ่มสาระฯภาษาไทย

เลี้ยงต้อนรับบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่- เลี้ยงส่งบุคลากรที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาอื่น

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์