Valgfag STX

A-niveau fag

Engelsk A


Tysk A


Kemi A

Kontakt evt. din kemi-B-lærer for mere info

Matematik A


Fysik A
B-niveau fag

Naturgeografi B


Biologi B

NB: Videoen gælder også for STX, selv om kun HF omtales.

Idræt B


Religion B


Samfundsfag B


Billedkunst B


Musik B


Mediefag B


Fysik B


Kemi B

Kontakt din kemi-C lærer for mere info.C-niveau fag

Psykologi C


Erhvervsøkonomi C


Programmering C


Musik C


Kemi C


Naturgeografi C


Billedkunst C


Filosofi C


Mediefag C

NB: Videoen gælder også for STX, selv om kun HF omtales.

Latin C