Valgfag HF

Med undtagelse af matematik oprettes valgfagene evt. sammen med STX, og derfor er undervisningen  ikke som udgangspunkt lektiefri.

Matematik B

Religion B

Naturgeografi B

Biologi B

Samfundsfag B

Billedkunst B

Idræt B

Tysk B

Kræver særlige forkundskaber for tysk