Valgfag HF

Matematik B


Religion B


Valgfagene naturgeografi, biologi, samfundsfag, billedkunst, idræt og tysk oprettes evt. sammen med STX, og derfor er undervisningen ikke som udgangspunkt lektiefri.

Naturgeografi B


Biologi B


Samfundsfag B


Billedkunst B

Idræt B

Tysk B

Kræver særlige forkundskaber for tysk