Jan Harald Kjærre

e-Post: JanHarald.eSam.no@gmail.com


Utdanning:

Off. godkjent sykepleier 1981

Studiet i helse og sosialadministrasjon 1983

Studiet i offentlig adminstrasjon 1991

Barnevern i flerkulturelt perspektiv 2008

Studie - innføring i velferdteknologi 2015


Yrkeserfaring:

Sykepleier psykiatrisk avdeling,

Eg sykehus Sykepleier kirurgisk og medisinsk avdeling, Farsund sykehus

Sykepleier offshore,

Dolphin Services

Styrer Spindsheimen bolig og eldresenter,

Farsund Økonomisjef Farsund sykehus

Sosialsjef Farsund kommune

Direktør Solgården ferie og helsesenter, Spania

Daglig leder KLM-Lahnstein AS

Prosjektleder Conrad Svendsens Senter

Ledende sykepleier natt Holmlia DPS

Adm.leder Cocoon Ressurssenter for barnevern og etnisitet

fra 2014 Enhetsleder for funksjonshemmede i Farsund kommune

Egen næringsvirksomhet.


Har dessuten arbeidet innen bl.a. rehabilitering, omsorgen for mennesker med psykisk utviklingshemning, ambulanse- tjeneste, brannvesen, m.m. Det meste av yrkeserfaringen har vært i ledende stillinger.


Annet:

Leder av faggruppe for sykepleiere i kommunehelsetjenesten, Vest-Agder gjennom flere år Ansattes representant i administrasjonsutvalg gjennom flere år, også aktiv i kommunens opplæringsutvalg

Deltatt i utviklingen av Vest-Agder Fylkeskommunes rusplan Ledet kommuneplanarbeid innen feltet aldring

Medlem av forhandlingsutvalg i NSF, Vest-Agder Ulike verv i frivillige organisasjoner, derav Røde Kors, Norsk Folkehjelp, m.m.