Техника и технологијаТехника је скуп знања , вештина и умећа
Технологија је поступак израде готовог производа

Проналазак точка унео је огромне промене у човеков живот. Ова наизглед једноставна направа омогућила је лакши превоз људи и робе, што је у време када је настала, у металном добу, знатно олакшало свакодневни рад. Овај проналазак показао се и као пресудан за развој саобраћаја и разних превозних средстава која су омогућила људима да путују светом.