Области технике и технологије

5 разред

Животно и радно окружење

Саобраћај

Техничка и дигитална писменост

Ресурси и производња

6 разред

Увод у архитектуру и грађевинарство

Техничко цртање у грађевинарству

Информатичке технологије

Грађевински материјали

Енергетика Техничка средства у грађевинарству Саобраћајни системи

Култура становања

Техничка средства у пољопривреди

7 разред

Увод у машинску технику

Техничко цртање у машинству

Информатичке технологије

Материјали

Мерење и контрола

Технологија обраде метала

Машине и механизми

Роботика

Информатичке технологије

8 разред

Информатичке технологије

Електротехнички материјали и инсталације

Електричне машине и уређаји

Дигитална електроника