โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

แจ้งรายละเอียดการเข้ารับการพัฒนา

1. ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเข้าที่พักได้ก่อนวันพัฒนา 1 วัน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าพักได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 20.30 น.

2. สถาบันพัฒนาครูฯ ได้จัดอาหารให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเริ่มตั้งแต่ มื้อเช้าในวันแรกของการพัฒนา

3. ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องจัดเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แชมพู ผ้าเช็ดผม และผ้าเช็ดตัว เป็นต้น

4. ผู้ที่มีโรคประจำตัวให้นำยารักษาติดตัวมาด้วยประกาศรายชื่อผู้เข้ารับพัฒนา

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา โครงการทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ


ติดต่อสอบถาม

สามารถแสกน QR Code เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line กลุ่มพัฒนาครู สคบศ.