Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
QĐ ban hành quy trình bổ nhiệm.pdf

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng, phó phòng, khoa và tương đương...

quy che 09 to chuc va hoat dong 2019.signed.signed.pdf

Quy chế

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp kinh tế Khánh Hòa

QĐ 44 Quy chế sử dụng xe ô tô.signed.signed.pdf

Quy chế

Ban hành Quy chế sử dụng xe ô tô của Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa

Quy dinh cham diem thi dua hang thang.doc.signed.signed.pdf

Quyết định

việc ban hành quy định chấm điểm thi đua hàng tháng đối với cá nhânvà tập thể của Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa


Quyet dinh 60 ban hanh quy dinh cham diem.doc.signed.signed.pdf

Mẫu chấm điểm đi kèm:

Click here

Quy định về thực tập tốt nghiệp.pdf

Quy định

Thực tập tốt nghiệp ở Trường Trung cấp kinh tế Khánh Hòa

Link tải mẫu Thực Tập Tốt Nghiệp:

Download here


QĐ 57 Ban hành nội quy tiếp công dâ.pdf

Quyết định

Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân


QĐ 59 Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện CCCHC năm 2018.pdf

Quyết định

Quy chế quản lý và thực hiện Công tác Cải cách hành chính