T.C. İNKILAP TARİHİ -12

T.C. İNKILAP TARİHİ-12'de BU HAFTA

8 Ekim - 21 Ekim 2018 40+40+40+40=120 Dakika (Dört ders saati)

ÖĞRETİM YÖNTEM ve TEKNİKLERİ

Sunuş, Soru-cevap. Tartışma, Kavram haritası, Örnek olay

DERSİN KONUSU (İÇERİK)

12.1.3. I. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918)

1. 3. 1. I. Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Savaşın Gelişimi

1. 3. 2. I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti

1. 3. 3. Cephelerde Osmanlı Devleti

1. 3. 4. Savaş Sona Ererken

1. 3.5 . I. Dünya Savaşı’nda Anadolu

KAVRAMLAR - KİŞİLER - OLAYLAR

Ateşkes anlaşması ► Barış antlaşması ► Dünya barışı ► Dünya savaşı ► İtilaf Devletleri ► İttifak Devletleri ► Manda ve Himaye ► Meşrutiyet ► Silahlanma yarışı ► Sömürgecilik ► Tehcir

ÖĞRETİM MATERYALLERİ - KAYNAKLAR

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME