Årsrapport 2019 - 2020

ÅRSRAPPORT MARS 2019 TIL MARS 2020 FOR TAWANDA

Styret i Tawanda:

 • Annlaug Teigene – leder
 • Marit Kalvø - nestleder
 • Sidsel Slinning – økonomileder
 • May Wartdal – styremedlem
 • Margrethe Bugge – styremedlem
 • Inger Rusten – styremedlem
 • Hildur Søreide – styremedlem
 • Marianne Andersen – styremedlem.
 • Revisor - Eli Skarbø

Tawandas formål: Barn og ungdom må få skolegang.

Tawanda har i denne perioden hatt 5 styremøter og årsmøte.

Heller ikke i 2019 var noen fra styret i Tawanda i Zimbabwe.

Det som gjør det mulig å fortsette prosjektet er at vi har to pålitelige hjelpere der; Dr Paul Thistle har som tidligere hovedansvaret. Men han har stort arbeidspress ved Karanda Mission Hospital. Derfor ansatte Tawanda for to år siden Nyasha Kahari.

Han var både dr. Thistles og vår sekretær da Annlaug og Marit arbeidet ved Howard Hospital.

Nyasha Kahari er nå ansatt i First Capital Bank i Harare, der skolene som Tawanda hjelper har opprettet sine kontoer. Han gir oss beskjed når pengene er kommet inn på kontoene. En gang hver termin besøker han skolene og sender rapporter og kvitteringer og også bilder.

Zimbabwe synker ned i stadig større fattigdom. For de fattige der, ca 90% av befolkningen, blir det vanskeligere og vanskeligere. Mat, vann og medisiner er mangelvare. Inflasjonen i Zimbabwe er nest høyest i verden etter Venezuela.

Tawanda betaler direkte til skolenes kontoer. Vi har opprettet såkalt «Nostro Account» som betyr at skolene får pengene utbetalt i den valutaen vi sender, dvs USD. Det er den sterkeste valutaen i Zimbabwe noe som gjør at vi kan hjelpe flere barn. Det er bare skolenes rektorer som kan hente pengene.

Inntektskilder:

Tawanda har nå 130 trofaste givere.

Vi får gaver fra firmaer og privatpersoner. Bunker Oil fortsetter å støtte oss. De betaler for 266 elever ved Chawanda Primary School. Medi 3 har ukentlig vinlotteri, og også i år julelotteri til inntekt for Tawanda. Vi hadde Alternativ julegave også i 2019.

Skoleprosjektene :

Tawanda betalte skolegang til:

 • Chawanda Primary School – 266 elever
 • Nyamuti Primary School – 132 elever
 • Chibara Primary School – 134 elever
 • Chimumvuri Primary School – 200 elever.
 • Chimumvuri Secondary School - 100 studenter
 • Tsengurwe Secondary School – 167 studenter


Skoleåret i Zimbabwe begynner i januar.

Primary og Secondary school har 3 terminer i året. Tawanda betaler skolepenger hver termin og mottar kvitteringer og rapporter.

Ved skolestart hvert år får vi navnelister.


Kriterier:

Kriterier for opptak er sendt til alle skolene. Disse må overholdes for at vi skal fortsette å hjelpe.

Til dere som støtter oss vil vi sende informasjon om Tawandas arbeid ca 3 ganger i året.For styret i Tawanda,

Annlaug Teigene

leder


Marit Kalvø

nestleder