Årsrapport 2017 - 2018

ÅRSRAPPORT MARS 2018 TIL MARS 2019 FOR TAWANDA

Styret i Tawanda:

 • Marit Kalvø – leder
 • Annlaug Teigene - nestleder
 • Sidsel Slinning – økonomileder
 • May Wartdal – styremedlem
 • Margrethe Bugge – styremedlem
 • Inger Rusten – styremedlem
 • Hildur Søreide – styremedlem
 • Marianne Andersen – nytt styremedlem fra 11.05.17
 • Revisor - Eli Skarbø

Tawandas formål: Barn og ungdom må få skolegang.

Tawanda har i denne perioden hatt 6 styremøter og årsmøte.

Zimbabwe fikk i år ny president, Mnangagwe, som tok over etter Robert Mugabe. Det var store forventninger om bedre tider, men dessverre har det ikke gått slik, det har bare blitt verre. Ved siden av dårligere økonomi og høgere inflasjon, er det demonstrasjoner og streiker som blir møtt med brutal vold og drap.

Den økonomiske situasjonen har ført til at stadig flere barn og unge blir sendt bort fra skolen fordi de ikke kan betale skolepenger.

For Tawanda er det derfor viktig at vi fortsetter å hjelpe.

Tawanda har dette året betalt skolepenger til 3 barneskoler, 1 ungdomsskole, en A-level student og en høgskolestudent. Ved siden av har vi matprogrammet ved Nyachuru Secondary School.

Skolebygningen ved Kambamura Primary School, som Tawanda betaler for, er nesten ferdig.

Tawanda betaler direkte til skolenes bankkontoer. Vi bruker en engelsk bank.

A-level studenten og høgskolestudenten fikk skolepenger via Paul Thistle. Det er Paul og Pedrinah Thistle som er kontakten mellom oss og skolene, og som formidler kvitteringer og rapporter.

Tawanda har endret en del på programmet for kommende år. Vi avsluttet hjelp til Nyachuru Secondary School i 2018. Det var her vi startet skoleprosjektet i 2002. Vi har ikke lenger kontaktperson i dette området som kan se etter at pengene blir brukt som avtalt. Fra 2019 støtter vi heller ikke studenter til A-level, universitet og høgskoler. Dette fordi det er dyrt og det er små muligheter for å få arbeid i Zimbabwe.

Vi konsentrerer nå hjelpen i området der Karanda Mission Hospital ligger, og der Paul og Pedrinah Thistle arbeider.

Inntektskilder:

Tawanda har nå 130 faste givere som trofast støtter og gjør at vi kan fortsette arbeidet.

Vi får gaver fra firmaer og privatpersoner. Bunker Oil har i 3 år gitt årlig støtte til 200 skolebarn ved Chawanda Primary School.

Medi 3 har månedlige vinlotteri og også i år julelotteri.

Vi fortsetter med Alternativ julegave.

Skoleprosjektene :

Tawanda betalte skolegang til:

 • Chawanda Primary School – 270 elever
 • Nyamuti Primary School – 134 elever
 • Chibara Primary School – 134 elever
 • Chimumvuri Secondary School – 100 studenter
 • Nyachuru Secondary School – lunsj-program
 • Mt. Darwin High School – A-level, 1 student
 • Høgskole- 1 student som tok Bachelorgrad i 2018.

Skoleåret i Zimbabwe begynner i januar.

Primary og Secondary school, og høgskoler har 3 terminer i året. Tawanda betaler skolepenger hver termin og mottar kvitteringer og rapporter.

Ved skolestart hvert år får vi navnelister.

Kriterier:

Kriterier for opptak er sendt til alle skolene. Disse må overholdes for at vi skal fortsette å hjelpe.

Til dere som støtter oss vil vi sende informasjon om Tawandas arbeid ca 3 ganger i året.


For styret i Tawanda,

Marit Kalvø - leder

Annlaug Teigene - nestleder