Årsrapport 2016 - 2017

ÅRSRAPPORT MARS 2016 TIL MARS 2017 FOR TAWANDA

Styret i Tawanda:

 • Marit Kalvø – leder
 • Annlaug Teigene - nestleder
 • Sidsel Slinning – økonomileder
 • May Wartdal – styremedlem
 • Margrethe Bugge – styremedlem
 • Inger Rusten – styremedlem
 • Hildur Søreide – styremedlem
 • Revisor - Eli Skarbø

TAWANDAS FORMÅL: BARN OG UNGDOM MÅ FÅ SKOLEGANG.

Tawanda har i denne perioden hatt 5 styremøter og årsmøte.

Vi har organisert prosjektene våre slik at de kan styres fra Norge. Dvs. at vi betaler for elevene ved de fem skolene direkte til skolenes bankkontoer.

A-level studentene, høgskole- og universitetstudentene får skolepenger via Paul Thistle.

I desember 2016 var vår gode venn dr. Lorraine Irvin på besøk i Zimbabwe. Hun er nå pensjonert, men arbeidet ved Howard Hospital i mange år. Hun besøkte fire av de fem skolene og hun kunne fortelle at Tawanda-elevene følger skoleplanene og har det bra.

Pedrinah og Paul Thistle er som før våre gode medhjelpere og er hovedkontakten mellom de fire skolene i nærområdet til Karanda Mission Hospital og oss.

Vi hjelper fortsatt Nyachuru Secondary School som ligger ved Howard Hospital. Det var ved denne skolen Tawanda startet skoleprosjektet, og her har vi også matprogrammet.

Dette er populært i et land der de fleste får for lite mat. Vi har jevnlig kontakt med skolens rektor via e-mail.

Tawanda har hatt e-mail kontakt med universitet- og høgskolestudentene i året som gikk.

INNTEKTSKILDER:

Tawanda har 140 faste givere og dette har vært stabilt i mange år. I tillegg får vi gaver fra firmaer og privatpersoner. Et Ålesunds-firma gir et betydelig beløp årlig i 3 år. En eldre dame har også i år gitt pengegave. En kollega feiret 60 år og ga bursdagsgaven til Tawanda.

Medi 3 i Ålesund fortsetter med vinlotteri til inntekt for Tawanda.

Lørdagstreffen, et møtested for pensjonerte damer i Bærum, støtter oss fortsatt.

Alternativ julegave ga også i år ekstra inntekt til Tawanda.

SKOLEPROSJEKTENE :

Tawanda betalte skolegang til:

 • Chawanda Primary School – 266 elever
 • Nyamuti Primary School – 132 elever
 • Chibara Primary School – 132 elever
 • Chimumvuri Secondary School – 100 studenter
 • Nyachuru Secondary School – 68 studenter + lunsj-program
 • Mutondwe Secondary School, A-level - 2 studenter
 • 3-årig utdannelse i mekanikk 1 –student

Universitet og høgskoler:

 • Tawanda hjalp 5 studenter til videre utdannelse i 2016.
 • En privatperson betalte universitetsutdannelse for en av studentene.

Skoleåret i Zimbabwe begynner i januar.

Primary og Secondary school, og høgskoler har 3 terminer i året og universiteter har 2.

Tawanda betaler skolepenger hver termin og mottar kvitteringer og rapporter.

Ved skolestart hvert år får vi navnelister.

KRITERIER:

Kriterier for opptak til skoler og universitet er sendt til alle skolene. Disse må overholdes for at vi skal fortsette å hjelpe.

Til dere som støtter oss vil vi sende informasjon om Tawandas arbeid ca 3 ganger i året.


For styret i Tawanda,

Marit Kalvø - leder

Annlaug Teigene - nestleder