Årsrapport 2015 - 2016

ÅRSRAPPORT MARS 2015 TIL MARS 2016 FOR TAWANDA

STYRET I TAWANDA:

 • Annlaug Teigene - leder
 • Marit Kalvø – nestleder
 • Sidsel Slinning – økonomileder
 • May Wartdal – styremedlem
 • Margrethe Bugge – styremedlem
 • Inger Rusten – styremedlem
 • Hildur Søreide – styremedlem
 • Revisor - Eli Skarbø

TAWANDAS FORMÅL: BARN OG UNGDOM MÅ FÅ SKOLEGANG.

Tawanda har i denne perioden hatt 6 styremøter og årsmøte.

I mai 2015 var Annlaug og Marit i Zimbabve. De besøkte skolene hvor Tawanda hjelper fattige barn og ungdom til skolegang. De møtte representanter fra skolestyre, rektor, økonomileder og lærere ved skolene. Etterpå var det omvisning på skolene. Elevene opptrådte med sang, og ved en skole holdt endatil studentene takketale. De fikk også hilse på elevene som Tawanda betaler skolegang for.

Tawanda har email-kontakt med universitet-studentene, og fikk møte de fleste av dem i løpet av oppholdet.

Tre av de fire skolene hvor Tawanda har elever og studenter ligger i nærheten av Karanda Mission Hospital der Pedrinah og Paul Thistle arbeider. De er våre trofaste hjelpere.

Ved Nyachuru Secondary school, som ligger ved Howard Hospital, har vi e-mail-kontakt med rektor ved skolen. Det er her Tawanda har lunsj-programmet der skolens studenter og lærere får et måltid alle skoledager.

INNTEKTSKILDER OG AKTIVITETER:

Tawanda har 140 faste givere. I tillegg til denne viktigste inntektskilden, får vi gaver fra privatpersoner og firmaer. Tawanda mottok i 2015 en raus gave fra en eldre dame her i Ålesund, og fra 1. januar i år vil et firma i Ålesund gi en betydelig pengegave årlig i 3 år.

For oss i styret er det inspirerende og gledelig med disse private initiativene, som sammen med trofaste givere skaffer skolepenger slik at Tawanda kan fortsette arbeidet.

Medi 3 i Ålesund fortsetter med vinlotteri til inntekt for Tawanda, og i 2015 arrangerte de også julelotteri.

Øyeavdelingen ved sjukehuset hadde sitt tradisjonelle julelotteri der inntekten går til Tawanda, og fra Kirurgisk intensiv avd. fikk vi også pengegave.

Lørdagstreffen, et møtested for pensjonerte damer i Bærum, er som før trofaste støttespillere.

I november 2015 arrangerte Tawanda kurs i Livreddende Førstehjelp. Ved hjelp av tidligere kollegaer ble det en svært vellykket kurskveld.

Vi fortsetter med alternativ julegave som blir godt mottatt hvert år.

SKOLEPROSJEKTENE:

Tawanda betaler skolegang til:

 • Chawanda Primary School – 132 elever
 • Nyamuti Primary School – 130 elever
 • Chimumvuri Secondary School – 70 studenter
 • Nyachuru Secondary School – 84 studenter + lunsj-program
 • Chipindura High School – 5 A-level studenter

Universitet og høgskoler:

 • Tawanda hjalp 5 studenter til videre utdannelse i 2015.
 • En privatperson betaler universitetsutdannelse for en av studentene.

I Zimbabve er det 3 skoleterminer pr år ved Primary og Secondary school, universiteter har 2 terminer. Tawanda betaler skolepenger hver termin og mottar kvitteringer. En gang pr år får vi rapporter med navnelister over elevene som Tawanda betaler for. Vi møter elevene når vi besøker skolene.

KRITERIER:

Kriterier for opptak til skoler og universitet er sendt til alle skolene. Disse må overholdes for at vi skal fortsette å hjelpe.

Til dere som støtter oss vil vi sende informasjon om Tawandas arbeid ca 4 ganger i året.


For styret i Tawanda,

Annlaug Teigene - leder

Marit Kalvø - nestleder