Årsrapport 2014 - 2015

ÅRSRAPPORT MARS 2014 TIL MARS 2015 FOR TAWANDA

Styret i Tawanda:

 • Marit Kalvø - leder
 • Annlaug Teigene – nestleder
 • Sidsel Slinning – økonomileder
 • May Wartdal – styremedlem
 • Margrethe Bugge – styremedlem
 • Inger Rusten – styremedlem
 • Hildur Søreide – styremedlem
 • Revisor - Eli Skarbø

TAWANDAS FORMÅL: BARN OG UNGDOM MÅ FÅ SKOLEGANG

Tawanda har i denne perioden hatt 8 styremøter og årsmøte.

I 2014 var ingen fra styret i Tawanda i Zimbabve. Marit og Annlaug er nå pensjonister og arbeider ikke lenger som anestesisykepleiere verken ved sykehuset i Ålesund eller ved Howard Hospital.

Med hjelp av Paul og Pedrinah Thistle, vår sekretær Nyasha Kahari og rektor Thomas Kavhai ved Nyachuru Secondary School, går skoleprosjekta våre som planlagt. Vi har jevnlig e-mail kontakt med disse.

I mai i år reiser Annlaug og Marit til Zimbabve for å besøke skolene hvor Tawanda har elever. De vil også møte universitets-studentene deriblant de som har avsluttet studiene i desember 2014; Cynthia Chinenbiri, økonomistudie, Orlanda Msipa, psykologistudie og McDonald Masimbiti (døvstum), som nå er utdannet bygningsmann.

INNTEKTSKILDER OG AKTIVITETER:

Tawanda har 140 faste givere. I tillegg til denne viktigste inntektskilden, får vi gaver fra privatpersoner og firmaer. For oss i styret er det inspirerende og gledelig med disse private initiativene, som sammen med trofaste givere skaffer skolepenger slik at Tawanda kan fortsette arbeidet. Kreative støttespillere har solgt greiner av trollhassel og en annen hjemmelagede karameller og sitronolje.

Medi 3 i Ålesund fortsetter med vinlotteri til inntekt for Tawanda.

Lørdagstreffen, et møtested for pensjonerte damer i Bærum, er som før trofaste støttespillere.

I april arrangerte Tawanda omvisning og forelesning i Ålesund kirke v/Tove Lande, kurator ved kunstmuseet Kube. Det ble en interessant forelesning.

Høsten 2014 hadde Tawanda lotteri der gevinstene var en akvarell av Geirr Meisingset, et heklet teppe av Elin Fiskergaard og glasskunst fra Ingrid Ulla.

Vi fortsetter med alternativ julegave som blir godt mottatt hvert år.

SKOLEPROSJEKTENE:

Tawanda betaler skolegang til:

 • Chawanda Primary School – 200 elever
 • Nyamuti Primary School – 200 elever
 • Chimumvuri Secondary School – 85 studenter
 • Nyachuru Secondary School – 84 studenter + lunsj-program
 • Chipindura High School – 10 A-level studenter
 • Andre Primary – og Secondary school – 14 elever.
 • Danhiko Vocational school – 1 elev, døvstum (internatskole)

Universitet og høgskoler:

 • Tawanda hjelper 7 studenter til videre utdannelse.
 • En privatperson betaler universitetsutdannelse for en av studentene.

Ved Nyachuru Secondary School fortsetter vi lunsj-programmet der skolens studenter og lærere får et måltid alle skoledager.

I Zimbabve er det 3 skoleterminer pr år ved Primary og Secondary school, universiteter har 2 terminer. Tawanda betaler skolepenger hver termin og mottar kvitteringer. En gang pr år får vi rapporter med navnelister over elevene som Tawanda betaler for. Vi møter elevene når vi besøker skolene.

KRITERIER:

Kriterier for opptak til skoler og universitet er sendt til alle skolene. Disse må overholdes for at vi skal fortsette å hjelpe.

Til dere som støtter oss vil vi sende informasjon om Tawandas arbeid ca 4 ganger i året.


For styret i Tawanda,

Marit Kalvø - leder

Annlaug Teigene - nestleder