Årsrapport 2013 - 2014

ÅRSRAPPORT MARS 2013 TIL MARS 2014 FOR TAWANDA

Styret i Tawanda:

 • Annlaug Teigene – leder
 • Marit Kalvø - nestleder
 • Sidsel Slinning – økonomileder
 • May Wartdal – styremedlem
 • Margrethe Bugge – styremedlem
 • Inger Rusten – styremedlem
 • Hildur Søreide – styremedlem
 • Revisor - Eli Skarbø

TAWANDAS FORMÅL: BARN OG UNGDOM MÅ FÅ SKOLEGANG.

Tawanda har i denne perioden hatt 8 styremøter og årsmøte.

Denne gangen fikk de ikke komme til Howard. De bodde på zimbabwen-vis hos en tidligere kollega nær sykehuset, - ny opplevelse. De var også i Karanda og besøkte Paul og Pedrinah Thistle som nå arbeider ved Karanda Mission Hospital.

Pga den vanskelige situasjonen som oppsto ved Howard Hospital høsten 2012, har Tawanda avsluttet sitt samarbeid med Frelsesarmeen i Zimbabwe, og vi støtter ikke lenger skolegang til elever og studenter ved Nyachuru Primary og Howard High School.

Under oppholdet omorganiserte vi Tawandas skoleprosjekter. Vi støtter nå 3 skoler som ligger i området ved Karanda Mission Hospital. Vi er avhengig av hjelp fra Paul og Pedrinah Thistle for å drive prosjektene trygt videre, siden vi er i Norge det meste av tiden.

I mai besøkte vi skolene vi fortsatt støtter og de nye skolene som er kommet i tillegg, Nyamuti Primary School og Chimumvuri Secondary School. Disse to skolene og Chawanda Primary School ligger i et av de fattigste områdene i Zimbabwe nær Karanda.

INNTEKTSKILDER OG AKTIVITETER:

Tawanda har 150 faste givere. I tillegg til denne viktigste inntektskilden, får vi gaver fra privatpersoner og firmaer. For oss i styret er det inspirerende og gledelig med disse private initiativene, som sammen med trofaste givere skaffer skolepenger slik at Tawanda kan fortsette arbeidet.

Kollegaer ved øyeavdelingen arrangerte også i år julelotteri til inntekt for Tawanda.

Medi 3 i Ålesund fortsetter med vinlotteri til inntekt for Tawanda.

Lørdagstreffen, et møtested for pensjonerte damer i Bærum, er som før trofaste støttespillere.

Fra Ekornes fabrikker fikk vi fotballer og skjorter som gave til fotballaget ved Chawanda Primary School.

I mars besøkte Annlaug, Marit og May Telepensjonisten i Ålesund for å fortelle om Tawanda.

I april arrangerte Tawanda skulptur-vandring i Ålesund sentrum med inspirerende guide, Britt Walle Ekroll. Det var godt frammøte på en fineværs søndag.

Våren 2012 fikk vi forespørsel fra dr Paul Thistle om hjelp til en kvinne, Miriam, som har 3 barn. Hun hadde mistet ene beinet i et krokodilleangrep og også fått ødelagt huset sitt i en storm. Vi bestemte oss for å hjelpe.

Av kunstneren Inger Tomren fikk vi et flott maleri som ble gevinst i et lotteri til støtte for Miriam. Pengene blir brukt til skolegang for de 3 barna og huset ble gjenoppbygget.

Emblem barneskole arrangerte i oktober åpen skole. Det var et fint arrangement med mange gode ideer og aktiviteter for å skaffe penger, og inntektene fikk Tawanda.

Tawanda hadde stand utenfor kantina ved sykehuset i Ålesund i desember 2013.

Vi fortsetter med alternativ julegave som blir godt mottatt hvert år.

SKOLEPROSJEKTENE:

Tawanda betaler skolegang til:

 • Chawanda Primary School – 200 elever
 • Nyamuti Primary School – 200 elever
 • Chimumvuri Secondary School – 85 studenter
 • Nyachuru Secondary School – 84 studenter + lunsj-program
 • Howard High School – 6 A-level studenter
 • Vi avsluttet samarbeidet med Howard High School desember 2013
 • Chipindura High School – 5 A-level studenter
 • Andre High Schools - 3A-level studenter
 • Andre Primary – og Secondary school – 25 elever.
 • Danhiko Vocational school – 1 elev, døvstum (internatskole)

Universitet og høgskoler:

 • Tawanda hjelper 6 studenter til videre utdannelse.
 • En privatperson betaler universitetsutdannelse for en av studentene.

Ved Nyachuru Secondary School fortsetter vi lunsj-programmet der skolens studenter og lærere får et måltid alle skoledager.

Tawanda får jevnlige rapporter fra skolene med oversikt over elevene, og kvitteringer for mottatte skolepenger.

KRITERIER:

Reviderte kriterier for opptak til skoler og universitet er sendt til alle skolene. Dette fordi samarbeidet med noen skoler er avsluttet og nye er kommet til.

Nyasha Kahari er vår sekretær i Zimbabwe.

Skoleprosjektene fungerer godt og i 2014 reiser ingen fra styret i Tawanda til Zimbabwe.

Til dere som støtter oss vil vi sende informasjon om Tawandas arbeid ca 4 ganger i året.


For styret i Tawanda,

Annlaug Teigene - leder

Marit Kalvø - nestleder