Årsrapport 2012 - 2013

ÅRSRAPPORT MARS 2012 TIL MARS 2013 FOR TAWANDA

Styret i Tawanda:

 • Marit Kalvø – leder
 • Annlaug Teigene - nestleder
 • Sidsel Slinning - økonomileder
 • May Wartdal - styremedlem
 • Margrethe Bugge - styremedlem
 • Inger Rusten - styremedlem
 • Hildur Søreide - styremedlem
 • Revisor - Eli Skarbø

Tawandas formål:

 • Barn og ungdom må få skolegang.
 • Gi støtte til Howard Hospital.

Tawanda har i denne perioden hatt 6 styremøter og årsmøte.

I april/mai 2012 var Annlaug og Marit 6 uker i Zimbabwe og arbeidet i 4 uker ved Howard Hospitals operasjonsavdeling som anestesisykepleiere. De siste to ukene kom Sidsel og Hildur (styremedlemmer) på besøk. Sammen besøkte de skoler der Tawanda har elever og studenter. De møtte rektorer og lærere og hilste på mange av elevene som Tawanda hjelper. Det er en stor glede å besøke skolene og se pågangsmot og idealisme i et land med så store vanskeligheter.

US dollar er fortsatt landets valuta, noe som gjør det enkelt for oss å betale skolepenger. Skolepengene har vært uforandret de siste 3 år, men øker fra 2013.

Inntektskilder og aktiviteter:

Tawanda har 150 faste givere. I tillegg til denne viktigste inntektskilden, får vi gaver fra privatpersoner og firmaer. For oss i styret er det inspirerende og gledelig med disse private initiativene, som sammen med trofaste givere skaffer skolepenger slik at Tawanda kan fortsette arbeidet.

Kollegaer ved operasjonsavdelingen arrangerte også i år julelotteri. God oppslutning. Det samme gjorde kollegaer ved øyeavdelingen, og en av giverne har arrangert privat familielotteri.

Medi 3 i Ålesund fortsetter med vinlotteri hver måned til inntekt for Tawanda.

Lørdagstreffen, et møtested for pensjonerte damer i Bærum, er som før svært gode støttespillere.

Fra Ålesund forballklubb fikk Tawanda 20 fotballer til ungdommene ved Howard. Et positivt tilskudd til en viktig fritidsaktivitet.

Vi fortsetter med alternativ julegave som blir godt mottatt hvert år.

Tawanda hadde stand utenfor kantina ved sykehuset i Ålesund i november 2012.

I februar 2013 besøkte Annlaug og Marit Pensjonistforeningen ved Ålesund Sjukehus for å fortelle om Tawanda.

Skoleprosjektene :

Tawanda betaler skolegang til:

 • Chawanda High school – 150 studenter.
 • Chawanda Primary school – 88 elever
 • Nyachuru Secondary school – 84 studenter
 • Nyachuru Primary school – 200 elever
 • Andre Primary – og Secondary school – 23 elever.
 • Danhiko Vocational school – 1 elev, døvstum.
 • Howard High school – 9 studenter A-level.(Advanced level).

Universitet og høgskoler:

 • Tawanda hjelper 8 studenter til videre utdannelse.
 • En privatperson betaler universitetsutdannelse for en av studentene.
 • En ung kvinne fullførte sykepleierutdannelse i 2012.

Ved Nyachuru Secondary school fortsetter vi lunsj-programmet der skolens studenter og lærere får et måltid alle skoledager.

Mufuka preschool fikk også besøk av styret som hadde med gaver til aktiviteter for barna ved forskolen. Barna og lærerne gleder seg over det nye og romslige lokalet som ble innviet i fjor.

Chawanda Primary school var i svært dårlig forfatning og vi bevilget støtte til opprustning av skolen. Vi har fått tilbakemelding om at de har gjort store forbedringer for disse pengene.

Ved Nyachuru Primary school fikk 30 vanskeligstilte elever nye sko og uniformer. Loveness, en kvinne fra et syprosjekt Tawanda tidligere har støttet, sydde uniformer og vinterjakker.

Kriterier: Tawandas skriftlige kriterier for opptak til skoler og universitet finnes på hver skole.

Howard Hospital:

Howard Hospital har også i år fått gaver fra Ålesund sjukehus; medisiner og gaskompresser.

I 2012 sendte Tawanda 2 paller med utstyr til Howard Hospital. Utgiftene til forsendelsen ble dekket av Kirkens Nødhjelp.

Ved Howard Hospital, som eies av Frelsesarmeen, har det dessverre skjedd store forandringer siden august 2012. Dr. Paul Thistle og hans kone Pedrinah måtte etter 17 års trofast tjeneste, avslutte sitt arbeid ved sykehuset. Dette fordi dr Thistle i flere år har stilt kritiske spørsmål ved økonomiske forhold både ved Howard Hospital og ved Frelsesarmeens hovedkvarter i Harare. Etter at dr. Thistle måtte slutte har situasjonen ved sykehuset vært svært vanskelig. Det er nesten ingen tilbud til pasientbehandling, verken når det gjelder operasjoner, medisiner eller medisinsk utstyr. Ingen har så langt erstattet dr Thistle, som var sykehusets dyktige overlege og den som ved hjelp av sponsorer skaffet økonomiske midler til driften. Paul og Pedrinah Thistle arbeider nå ved et misjonssykehus i Karanda, nord i Zimbabwe.

For Tawanda betyr dette at vårt engasjement og Annlaug og Marits arbeid som anestesisykepleiere ved Howard Hospital er avsluttet.

Tawanda fortsetter med skoleprosjektet og lunsjprogrammet.

Nyasha Kahari er vår sekretær i Zimbabwe.

3 mai 2013 reiser Annlaug, May og Marit til Zimbabwe for 2 uker for å være der når skolene starter 2. termin.

Vi vil sende informasjon om Tawandas arbeid ca 4 ganger i året.

For styret i Tawanda,

Marit Kalvø - leder

Annlaug Teigene - nestleder