Årsrapport 2011 - 2012

ÅRSRAPPORT MARS 2011 TIL MARS 2012 FOR TAWANDA

Styret i Tawanda:

 • Marit Kalvø - leder
 • Annlaug Teigene - nestleder
 • Sidsel Slinning - økonomileder
 • May Wartdal - styremedlem
 • Margrethe Bugge - styremedlem
 • Inger Rusten - styremedlem
 • Hildur Søreide - styremedlem
 • Revisor: Eli Skarbø

Tawandas formål:

 • Barn og ungdom må få skolegang
 • Gi støtte til Howard Hospital

Tawanda har i denne perioden hatt 5 styremøter og årsmøte

I mars/april 2011 var Annlaug og Marit 5 uker i Zimbabwe og May i 2 uker. Ved siden av arbeidet på operasjonsavdelingen besøkte de alle skolene hvor Tawanda har elever og studenter, og møtte rektor og lærere der. De er svært glade for den hjelpen de får fra Tawanda. Tross den vanskelige situasjonen landet er i, er der idealisme og det ser ut til at skolene fungerer bra.

US dollar er fortsatt landets valuta. Folk i Zimbabwe lever stadig under svært vanskelige forhold. Skolepengene har vært stabile i 2 år, men øker fra 2012. Prisene stiger, mens lønninger og bevilgninger fra staten er like lave.

Inntektskilder og aktiviteter:

Tawanda har nå 150 faste givere. I tillegg til denne viktigste inntektskilden, får vi gaver fra privatpersoner og firmaer. Mange har i år gitt gebursdagsgaver til Tawanda.

May og Inger fortsetter kafe Tawanda ved operasjonsavdelingen.

Kollegaer ved operasjonsavdelingen arrangerte også i år julelotteri. God oppslutning. Det samme gjorde kollegaer ved øyeavdelingen.

Vi fortsetter med alternativ julegave som ble godt mottatt i år som i fjor, og mange fikk Tawandas gavebrev som julegave.

Medi 3 i Ålesund arrangerer hver måned vinlotteri til inntekt for Tawanda.

Lørdagstreffen, et møtested for pensjonerte damer i Bærum, er som før svært gode støttespillere til Tawanda. Marit besøkte dem i august 2011 med bildefremvisning og nyheter om arbeidet vårt i Zimbabwe. Et hyggelig og positivt møte.

I mars 2011 fortalte Harald Haveland om Jacob Sandes liv og diktning. En fin kveldsstund med en engasjert foreleser. Mange fremmøtte i Frelsesarmeens lokaler i Ålesund.

I juni 2011 besøkte Sidsel og Marit en skoleklasse ved Hessa barneskole, som hadde hatt lotteri til inntekt for Tawanda. Det ble bildefremvisning og fortelling om Tawanda til interesserte og ivrige elever.

Tawanda hadde stand utenfor kantina ved sykehuset i Ålesund i desember 2011.

I februar 2012 besøkte Annlaug og Marit Marialosjen i Ålesund for å fortelle om Tawanda.

Skoleprosjektene:

Tawanda betaler skolegang til:

 • Chawanda High school - 100 studenter.
 • Chawanda Primary school - 100 elever
 • Nyachuru Secondary school - 80 studenter
 • Nyachuru Primary school - 200 elever
 • Andre Primary - og Secondary school - 22 elever.
 • Amandas Døveskole - 2 elever
 • Howard High school - 10 studenter.
 • Universitet og høgskoler - 8 studenter.

Ved Nyachuru Secondary school fortsetter vi lunsj-programmet der skolens studenter og lærere får et måltid alle skoledager.

Mufuka preschool: Skolebygget står nå ferdig og ble offisielt åpnet da May, Annlaug og Marit var der i april 2011. Bygningen ble malt både utvendig og innvendig og skolebenker og bord er på plass. Åpningsdagen ble en flott opplevelse med over 300 fremmøtte. Mange taler, sang og underholdning av forskolebarna og fremføring av tradisjonell dans av ei dansegruppe fra Nyachuru Primary. Kvinnene i landsbyen sto for matlaging til alle festdeltakerne. Tawanda vil gi støtte årlig til innkjøp av tegne- og skrivemateriell og andre aktivitetstilbud til barna.

Universitet og høgskoler: Tawanda hjelper 8 studenter til videre utdannelse. En privatperson betaler universitetsutdannelse for en student. 2 unge kvinner fullførte studiene i 2011, - i henholdsvis økonomi og historie.

Howard Hospital:

Howard Hospital har også i år fått gaver fra Ålesund sjukehus; medisiner og gaskompresser.

Tawanda har sendt to paller til Howard Hospital. I forsendelsen er et Dameca narkoseapparat som erstatter det som er ved Howard, og som er fra 1960-tallet. I forsendelsen er også nødvendig medisinsk engangsutstyr og restlageret av stearinlys fra lageret ved Ålesund sjukehus. Dessuten er der barneklær, fotballer, tegne- og skrivesaker til barn m.m. Forsendelsen er ankommet Howard.

Tawanda betaler lønn for en sykepleier ved Howard Hospital i ett år, for å hjelpe sykehuset med bemanningssituasjonen.

Vi har gitt penger til et fond ved sykehuset. Dette skal brukes til å betale for pasienter som ellers ikke har råd til behandling.

Nyasha Kahari er nå vår sekretær ved Howard.

Annlaug og Marit reiser til Zimbabwe 8. april 2012, for 6 uker. Når skolene starter 2. termin i mai, kommer Hildur og Sidsel fra styret for å være der i 2 uker.

Vi vil sende informasjon om Tawandas arbeid ca 4 ganger i året.

For styret i Tawanda

Marit Kalvø - leder

Annlaug Teigene - nestleder