Årsrapport 2010 - 2011

ÅRSRAPPORT FOR TAWANDA. FRA MARS 2010 TIL MARS 2011.

Styret i Tawanda:

 • Annlaug Teigene - leder
 • Marit Kalvø - nestleder
 • Sidsel Slinning - økonomileder
 • May Wartdal - styremedlem
 • Margrethe Bugge - styremedlem
 • Inger Rusten - styremedlem
 • Hildur Søreide - styremedlem
 • Revisor: Eli Skarbø

Tawandas formål:

 • Barn og ungdom må få skolegang
 • Gi støtte til Howard Hospital

Tawanda har i denne perioden hatt 7 styremøter og årsmøte

I 2010 var Annlaug og Marit 3 uker i Zimbabwe i april. Det ble et kort opphold, men 3 hektiske uker med fulltidsjobb på sykehuset ved siden av å skaffe seg oversikt over Tawandas prosjekter. De besøkte skolene i nærheten av Howard og fikk snakke med lærerne der. De er svært glade for den hjelpen de får fra Tawanda med tanke på alle som ellers ikke har fått skolegang.

US dollar er fortsatt landets valuta. For Tawanda er dette en fordel fordi det er enklere å forholde seg til en stabil valuta. Skolepengene har holdt seg uforandret i snart 2 år. Situasjonen i Zimbabwe er stort sett den samme som i fjor. Fattigdommen er like stor, Aids-epidemien uforandret og der er politisk ustabilt, men fredelig.

Inntektskilder og aktiviteter:

Den stabile og viktigste inntektskilden er våre trofaste givere. (Nå 140, og vi arbeider stadig for å få flere). Utenom faste inntekter fra givere får vi også gaver fra andre som er med og støtter arbeidet vårt.

Kollegaer fra operasjonsavdelingen arrangerte i år julelotteri med god oppslutning. Det samme gjorde kollegaer ved øye-operasjonsavdelingen.

Tilbud om alternativ julegave ble like godt mottatt i år som i fjor og mange fikk Tawandas gavebrev som julegave.

Kafe Tawanda er stadig et populært tiltak en gang i måneden ved operasjonsavdelingen.

"LØRDAGSTREFFEN", et møtested for pensjonerte damer i Bærum, støtter Tawanda like trofast i år som tidligere år.

Barneskolen på Emblem arrangerte solidaritetsdag der Tawanda presenterte seg med "stand". Hver klasse samlet inn penger til skoleprosjektene våre.

På våren arrangerte vi litteraturkveld om Per Sivle, Liv og Diktning, ved Harald Haveland.

Høsten 2010 hadde vi forelesning med tema "Kjærlighet og arkitektur" med historiker Aud Farstad i Frelsesarmeens lokaler, og etter forelesningen serverte kafe Tawanda kaker og kaffe. Stor oppslutning.

I juni og desember hadde Tawanda "stand" utenfor kantina ved sykehuset i ålesund.

Medi 3 i ålesund har hver måned vinlotteri og gir overskuddet til Tawanda.

Skoleprosjektene:

Tawanda betaler skolegang til:

 • Chawanda High school - 150 studenter.
 • Chawanda Primary school - 22 elever
 • Nyachuru Secondary school - 67 studenter
 • Nyachuru Primary school - 200 elever
 • Andre Primary - og Secondary school - 33 elever.
 • Amandas Døveskole - 3 elever
 • Howard High school - 13 studenter.
 • Universitet og høgskoler - 9 studenter.

Ved Nyachuru Secondary school fortsetter vi lunsj-programmet der skolens studenter og lærere får et måltid alle skoledager.

Mufuka preschool: Vi har mottatt gladmelding fra Howard om at barnehagen "vår" nesten er ferdig. Det mangler toalett, ett for gutter og ett for jenter, noe vi sendt penger til. Da gjenstår innkjøp av inventar. Den offisielle åpningen av barnehagen skal feires når Annlaug og Marit og May kommer til Howard i april.

Universitet og høgskoler: To privatpersoner betaler universitetsutdannelse og høgskoleutdannelse for en student hver. Fra ålesund Soroptimistklubb fikk vi et engangsbeløp til utdanning av 5 unge kvinner. 3 av disse har fullført studiene. Pengene fra Soroptimistene er brukt og Tawanda betaler nå for de som enda ikke er ferdig med studiet. To unge menn fullførte landbruksutdannelse i 2010

Howard Hospital:

Som årene før fikk Howard Hospital gave fra ålesund sjukehus - medisiner og gaskompresser.

Lindiwe Kahondo fortsetter å hjelpe Tawanda. Hun er lokalkjent og har god oversikt over skolene med elever og studenter, betaler skolepenger når skolene starter og sender oss regelmessig rapporter og bilag.

Annlaug, Marit og May reiser til Zimbabwe 27. mars 2011.

For styret i Tawanda

Annlaug Teigene - leder

Marit Kalvø - nestleder