Årsrapport 2009 - 2010

ÅRSRAPPORT FOR TAWANDA. FRA MARS 2009 TIL MARS 2010.

Styret i Tawanda:

 • Annlaug Teigene - leder
 • Marit Kalvø - nestleder
 • Sidsel Slinning - økonomileder
 • May Wartdal - styremedlem
 • Margrethe Bugge - styremedlem
 • Inger Rusten - styremedlem
 • Hildur Søreide - styremedlem
 • Revisor: Eli Skarbø

Tawandas formål:

 • Barn og ungdom må få skolegang
 • Gi støtte til Howard Hospital

Tawanda har i denne perioden hatt 7 styremøter medregnet årsmøtet.

I april/mai 2009 var May Wartdal, Marit Kalvø og Annlaug Teigene ved Howard i 4 uker. Tilstanden ved skolene og i landet for øvrig var denne gangen bedre enn i 2007 og 2008. Det er imidlertid fortsatt politisk uro.

Den enorme inflasjonen førte til at Zimbabwe dollaren ble verdiløs og landets valuta er nå US-dollar, noe man håper er en midlertidig ordning. For de fattige som ikke har tilgang på US-dollar ble dette katastrofalt. Heldigvis har nå stadig flere tilgang på US-dollar.

Denne vanskelige økonomiske situasjonen førte til at skolepengene økte til det dobbelte, mye på grunn av at statskassen var tom og lærerne ikke fikk lønn. Blant lærerne er det likevel idealisme for landets oppvoksende generasjon.

Som vanlig arbeidet Annlaug og Marit som anestesisykepleiere ved operasjons-avdelingen, og sammen med May med Tawandas prosjekter. Mai måned er skolestart for 2. semester og de besøkte skolene der Tawanda har elever og prosjekter.

Inntektskilder og aktiviteter:

 • Viktigste inntektskilden er de faste giverne (nå 130), og i tillegg får vi gaver fra privatpersoner. Tawanda arbeider hele tiden for å få flere givere.
 • Kollegaer ved operasjonsavdelingen arrangerte vår- og høstlotteri.
 • Det har vært salg av tøydukker laget av mødre til handikappede barn i Zimbabwe.
 • Kafe Tawanda ved operasjonsavdelingen en gang i måneden er fortsatt et populært tiltak.
 • Øyeavdelingen holdt i år igjen julelotteri til inntekt for Tawanda.
 • "Lørdagstreffen", et møtested for pensjonerte damer i Asker, sender oss månedlige bidrag.
 • Fra en kollega i Holland (som har arbeidet ved Howard), mottok vi en større pengegave.
 • I september tok kunsthistoriker Britt Walle Ekroll oss med på en "vandring" i Håkon Blekens glassmalerier i Spjelkavik kirke. Etterpå var det kafe Tawanda i kirkekjelleren. Godt fremmøte.
 • I februar arrangerte Tawanda konsert med barnekoret Tusenfryd på Emblem bedehus. "Det var fullt hus og stormende jubel".
 • Tilbudet om alternativ julegave ble godt mottatt og mange fikk Tawandas gavebrev som julegave.
 • I håp om å få nye givere hadde vi "stand" utenfor kantinen ved sjukehuset i Ålesund.

Skoleprosjektene:

Tawanda betaler skolegang til:

 • Chawanda High school - 150 studenter.
 • Chawanda Primary school - 22 elever
 • Nyachuru Secondary school - 65 studenter
 • Nyachuru Primary school - 200 elever
 • Andre Primary - og Secondary school - 31 elever.
 • Amandas Døveskole - 3 elever
 • Howard High school - 20 studenter.
 • Universitet og høgskoler - 8 studenter.

Ved Nyachuru Secondary school fortsetter vi lunsj-programmet der skolens studenter og lærere får et måltid alle skoledager.

Mufuka preschool: Meldinger fra Howard forteller at veggene på barnehagen nå er kommet opp. Årets prosjekt er å få på taket.

Av studentene ved Universitet og Høgskoler betaler en privatperson universitetsutdanning til en ung handikappet mann, og Ålesund Soroptimist-klubb betaler videreutdanning til 5 unge kvinner. Den ene av dem tok mastergrad-eksamen i journalistikk i desember.

Howard Hospital:

Som årene før fikk Howard Hospital medisiner og gaskompresser i gave fra Ålesund sjukehus. Tawanda ga utstyr til måling av blodsukker og også gaskompresser som det alltid er mangel av på sykehuset.

Lindiwe Kahondo er fortsatt vår trofaste medarbeider ved Howard. Hun er lokalkjent og har oversikt over Tawandas elever og studenter, betaler skolepenger når skolene starter og sender oss regelmessig rapporter og bilag. I desember 2009 fikk hun en sønn som heter Peter.

Annlaug og Marit reiser til Zimbabwe i april 2010.

For styret i Tawanda

Annlaug Teigene - leder

Marit Kalvø - nestleder