Årsrapport 2008 - 2009

ÅRSRAPPORT 2008 FOR TAWANDA

Styret i Tawanda:

 • Marit Kalvø -leder
 • Annlaug Teigene - nestleder
 • Sidsel Slinning - økonomileder
 • May Wartdal - styremedlem
 • Margrethe Bugge - styremedlem
 • Inger Rusten - styremedlem
 • Hildur Søreide - styremedlem
 • Revisor: Eli Skarbø

Tawandas 3 formål:

 • Hjelpe barn og unge til skolegang
 • Gi støtte til Howard Hospital, hovedsakelig ved å skaffe medisiner og medisinsk utstyr
 • Hjelpe kvinner til selvhjelp

Tawanda har i denne perioden hatt 7 styremøter inklusive årsmøtet.

I 2008 var Annlaug Teigene og Marit Kalvø ved Howard Hospital i 4 uker. Denne gangen var Frazier Laforce, pensjonert lærer, med på turen. Han underviste studentene ved Nyachuru Secondary school. Til tross for vanskelige forhold ved skolen, mangel på lærebøker og skrivesaker, overfylte klasserom etc., var han imponert over nivået og interessen blant studentene. Spesielt nevnte han disiplinen ved skolen.

Annlaug og Marit arbeidet som vanlig som anestesisykepleiere ved operasjonsavdelingen og med Tawandas prosjekter. For hvert opphold i Zimbabwe opplever de at tilstanden i landet forverrer seg pga de politiske forholdene. Den enorme inflasjonen har ført til at Zimbabwe dollaren er ingenting verdt. Det er kun US dollar som er gangbar valuta. Til og med bussbilletter må betales med US dollar. Det samme gjelder skolepengene, noe som har ført til at enda flere barn og unge ikke har råd til skolegang.

Inntektskilder og aktiviteter:

Tawanda arbeider hele tiden for å få flere givere, da dette er viktigste inntektskilden. Vi har nå 110 faste givere. I tillegg får vi pengegaver fra privatpersoner.

I april arrangerte Tawanda en vellykket vårfest på "Høgda" på Emblemsfjellet med ca. 40 betalende deltagere. En dansegruppe fra Fagerlia videregående skole opptrådte og to unge jenter spilte cello og fiolin. Det var opplesning fra Jacob Sande sine dikt og ellers mye allsang, god mat og god stemning.

I oktober tok historiker Aud Farstad oss med på en spennende byvandring, Tema var Jugendarkitektur av Hagbart Schytte- Berg. Vi avsluttet med kafe Tawanda i Frelsesarmeens lokale for de mange oppmøtte.

En gang i måneden arrangeres fortsatt kafe Tawanda ved operasjonsavdelingen, Ålesund sjukehus. I tillegg til dette populære tiltaket holdes også utlodning.

Fra "Lørdagstreffen" og vår engasjerte dame på østlandet, mottar vi månedlig kjærkomne bidrag til Tawanda.

Senhøstes hadde vi stand i hovedvestibylen ved Ålesund sjukehus for å verve nye givere og minne om at Tawanda eksisterer.

Skoleprosjektene:

Tawanda betaler skolegang til:

 • Chawanda High school - 150 studenter
 • Chawanda Primary school - 22 elever
 • Nyachuru Secondary school - 65 elever
 • Nyachuru Primary school - 105 elever
 • Andre Primary- og Secondary schools - 68 elever
 • Amandas Døveskole - 1 elev
 • Howard High school - 10 studenter
 • Universitet og høgskoler - 9 studenter

Ved Nyachuru Secondary school fortseter vi lunch-programmet. 400 studenter og skolens lærere får et måltid alle skoledager. Det er matmangel i Zimbabwe så dette er et populært tiltak.

På grunn av politisk uro og voldsbølger fikk ikke Annlaug og Marit reise til Chawanda denne gangen, men skolestyrer og rådmann i kommunen kom til Howard og møtte dem der.

De besøkte skolene i nærheten av Howard og hadde møter med rektor og lærere og hilste på mange av elevene.

Ålesund Soroptimistklubb betaler videreutdannelse for 5 unge kvinner i Zimbabwe. Annlaug og Marit møtte alle fem som fortalte at studiene går bra til tross for vanskelige forhold.

Fra januar 2009 har skolepengene økt dramatisk. Dette kan innebære at Tawanda ikke kan fortsette å hjelpe så mange som før til skolegang fremover.

Howard Hospital:

Annlaug og Marits personlige bidrag til Howard Hospital er at de avløser hardt arbeidende anestesisykepleiere til velfortjente friuker når de er der.

Ålesund sjukehus har også i år gitt medisiner og gaskompresser, og fra et medisinfirma fikk de med antibiotika.

Kvinneprosjektene:

Syprosjektet anses som avsluttet for Tawanda. Kapfuna Maoko Sewing project drives nå selvstendig.

I Mufuka bygger vi en barnehage som blir en del av kvinneprosjektene. Barnehagen skal drives av kvinner i landsbyen. Ellers driver noen kvinner kyllingoppdrett og andre kjøp og salg av husholdsningsartikler som Tawanda har gitt støtte til.

Mufuka preschool: På grunn av de vanskelige tilstandene i landet går det langsomt med byggingen av barnehagen. Mursteinene av leire er laget av foreldrene i landsbyen. Men problemet er å skaffe tilveie sement som kun kan kjøpes på svartebørs. De håper å kunne gjøre noe med dette når de kommer til Howard i april i 2009.

Et lite kvinneprosjekt har Tawanda startet i samme landsbyen:. En kvinne har fått 4 geiter til avl og melkeproduksjon. Geitemelk anses som næringsrikt, spesielt til hiv-smittede barn.

Lindiwe Kahondo er fortsatt vår trofaste medarbeider ved Howard. Hun er lokalkjent og har oversikt over Tawandas elever og studenter, betaler skolepenger når skolene starter og sender oss regelmessig rapporter og bilag.

Annlaug, Marit og May reiser til Zimbabwe i april 2009.

For styret i Tawanda

Marit Kalvø

Annlaug Teigene

Leder

Nestleder