Årsrapport 2007 - 2008

ÅRSRAPPORT 2007/2008 FOR TAWANDA

Styret i Tawanda:

 • Marit Kalvø - leder
 • Annlaug Teigene- nestleder
 • Sidsel Slinning - økonomileder
 • May Wartdal - styremedlem
 • Margrethe Bugge - styremedlem
 • Inger Rusten - styremedlem
 • Hildur Søreide - styremedlem
 • Revisor: Eli Skarbø

Tawandas 3 formål:

 • Hjelpe barn og unge til skolegang
 • Gi støtte til Howard Hospital, hovedsakelig ved å skaffe medisiner og medisinsk utstyr
 • Hjelpe kvinner til selvhjelp

Tawanda har i denne perioden hatt 8 styremøter inklusive årsmøtet.

I 2007 var Annlaug Teigene og Marit Kalvø ved Howard Hospital i 8 uker. Denne gangen arbeidet de som anestesisykepleiere ved operasjonsstua og i tillegg med prosjektene til Tawanda. Siste 3 ukene av oppholdet fikk de besøk av styremedlem Margrethe Bugge. Sammen besøkte de alle prosjektene foreningen støtter; skoler, lunsj-program og kvinneprosjekt. De møtte studentene som i 2007 fikk begynne ved universiteter og høgskoler. Som tidligere besøkte de landsbyer der vi hjelper foreldreløse barn med mat, klær og skolegang.

Inntektskilder og aktiviteter:

Tawanda har nå 100 faste givere og dette er foreningens viktigste inntektskilde. Vi har også i år fått pengegaver fra enkeltpersoner og firma.

Soroptimistklubben i Ålesund betaler universitet- og høgskoleutdannelse for 5 unge kvinner i Zimbabwe.

For penger vi har fått fra Norske Kvinners Sanitetsforening bygges en barnehage i Mufuka, en av Howards nærliggende landsbyer.

Annlaug og Marit har i løpet av året hatt lysbildefremvisning og fortalt om arbeidet ved Howard til foreninger og lag. I desember ble de intervjuet av Nytt i Uka der de fortalte om prosjektene til Tawanda og arbeidet ved Howard Hospital.

Kollegaer og styremedlemmer v/operasjonsavdelingen, Ålesund sjukehus, arrangerer "Cafe Tawanda" en dag hver måned. Tawanda får også penger fra øyeavdelingen der sykepleiere har kaffe/kakesalg noen ganger for året, og fra en engasjert dame på østlandet får vi jevnlig penger samlet inn fra "Lørdagstreffen", et møtested for eldre.

Skoleprosjektene:

Tawanda betaler skolegang til:

 • Chawanda High school - 150 studenter
 • Chawanda Primary school - 20 elever
 • Nyachuru Secondary school - 62 elever
 • Nyachuru Primary school - 105 elever
 • Andre Primary- og Secondary schools - 64 elever
 • Amandas Døveskole - 1 elev
 • Howard High school. - 9 studenter
 • Landbrukskole - 2 studenter
 • Universitet og høgskoler - 7 studenter

Ved Nyachuru Secondary school har vi fortsatt lunsj-program, der skolens elever (320) og lærere får et måltid 5 dager i uken. I mai 2007 fikk 100 studenter ved Chawanda High school nye uniformer, og ved Nyachuru Primary og Secondary school fikk de mest trengende nye uniformer og sko.

Howard Hospital:

Sykehuset har fått gaver fra Ålesund sjukehus og medisinfirma i form av antibiotika og andre medisiner og medisinsk utstyr. Før jul ble dette samt julegaver sendt til Howard.

Kvinneprosjektene:

Den enorme inflasjonen i Zimbabwe har ført til at folk ikke lenger har kjøpekraft. Dette skaper vanskelige tider for kvinneprosjektene. Men ved Kapfuma Maoko sewing project syes det skoleuniformer til Tawandas elever på bestilling fra oss.

I Mufuka bygger vi en barnehage som blir en del av kvinneprosjektene. Barnehagen skal drives av kvinner i landsbyen. Ellers driver noen kvinner kyllingoppdrett og andre kjøp og salg av husholdsningsartikler som Tawanda har gitt støtte til.

Lindiwe Kahondo, som til daglig arbeider ved Howard som sekretær, har tatt på seg å være Tawandas prosjektleder når Marit og Annlaug er i Norge. Hun betaler skolepenger og sender oss regelmessig rapporter og bilag. Hun har også sendt oss fullstendige navnelister fra de forskjellige skolene.

Marit og Annlaug reiser til Howard i mai i år.

For styret i Tawanda

Annlaug Teigene

Marit Kalvø

Leder

Nestleder