Årsrapport 2006 - 2007

ÅRSRAPPORT 2006/2007 FOR TAWANDA

Styret i Tawanda:

Annlaug Teigene - leder

Marit Kalvø - nestleder

Sidsel Slinning - økonomileder

May Waartdal - styremedlem

Margrethe Bugge - styremedlem

Inger Rusten - styremedlem

Hildur Søreide - styremedlem

Revisor: Eli Skarbø

Tawanda har i denne perioden hatt 6 styremøter inklusive årsmøte.

Annlaug Teigene og Marit Kalvø kom tilbake 8. mai 2006 fra sitt 4. opphold (7 uker) ved Howard Hospital i Zimabwe. Denne gangen arbeidet de hovedsakelig med prosjektene. Sykehuset hadde i 2006 en nederlandsk anestesisykepleier, og det gjorde at de kunne avsette mer tid til dette. Men de arbeidet noen uker ved operasjonsavdelingen, slik at Jojannecke kunne reise på velfortjent ferie.

To av Tawandas styremedlemmer, Inger Rusten og May Wartdal kom på 2 ukers besøk. Tiden de var der, brukte de til å besøke skoler der de betaler skolegang for noen av elevene. De fikk hilse på rektorene, lærerne og mange av elevene. Inger og May var også med på å starte Kapfuma Maoko Sewing Project. Ellers bruke de mye av tiden til å besøke landsbyer, dele ut barneklær og få oversikt over prosjektene våre i Zimbabwe.

Inntektskilder og aktiviteter.

Tawanda arbeider kontinuerlig med å skaffe flere faste givere, antallet pr. i dag er 84. Vi har fått pengegaver fra privatpersoner og firma, og en av våre bekjente har gitt 60-års gaven sin i form av penger til skoleprosjektet..

Soroptimistene i Ålesund gir av overskuddet på landsmøtet våren 2006, dette skal fortrinnsvis gå til utdanning av unge kvinner.

For penger vi har fått fra Norske Kvinners Sanitetsforening i Møre og Romsdal, har vi startet kvinneprosjekt ”Hjelp til selvhjelp”.

Vi har også fått solidaritetsmidler fra Norsk Sykepleierforbund. Dette gjorde at vi kunne øke antallet elever ved Chawanda Secondary school fra 80 elever til 150 elever.

Tawanda hadde stand i Sunnmørshallen 11. og 12. november, på messe arrangert av Frivillighetssentralen.

Marit og Annlaug har hatt lysbildefremvisning og fortalt om arbeidet sitt ved Howard, til Norske Kvinners Sanitetsforening i Ålesund og til Frelsesarmeen.

Tawanda har også fått gaver i form av medisinsk utstyr og medisiner fra medisinfirma.

Prosjektarbeid.

Også i denne perioden har vi arbeidet for å nå Tawandas 3 formål:

  • Hjelpe barn og unge til skolegang
  • Gi støtte til Howard Hospital, hovedsakelig ved å samle inn medisiner og medisinsk utstyr.
  • Hjelpe kvinner til selvhjelp.

Skoleprosjekt.

Chawanda Secondary school, 150 elever (O-level og A-level).

Nyachuru Secondary school, 60 elever (O-level )

Nyachuru Primary school, 60 elever

Amandas døveskole, 2 elever.

Howard Institute Boarding school, 1 elev.

Howard Institue Boarding dayschool, 1 elev. (A-level).

Landbrukskole, 1 student.

Universitetet I Harare, 1 student.

Eksamensgebyr for avsluttende eksamener.

Utgifter til penner, notatbøker og annet skolemateriell.

Vi har betalt uniformer og sko til de mest trengende.

Vi fortsetter med støtte til lunsj-program for 2 terminer ved Nyachuru Secondary school.

Chawanda Secondary school har fått støtte til utbygging av elektrisitet. Skolen ligger i et fattig område som fortsatt mangler elektrisitet. Vi ser dette som viktig slik at elevene kan få være på skolen og lese om kveldene.

Howard Hospital.

Sykehuset har fått hjelp fra Tawanda til å ferdigfinansiere en 4-manns bolig for sykehusets ansatte.

Gaver fra medisinfirma; som kanyler, suturmateriale, operasjonshansker, blodsukkerstrimler, antibiotika vil bli sendt som flyfrakt sammen med innsamlet barneklær.

Kvinneprosjekt.

Penger gitt av Norske Kvinners Sanitetsforening i Møre og Romsdal ga oppstart til Kapfuma Maoko Sewing Project. 8 kvinner syr klær og uniformer for salg.

1 kvinne får hjelp til kjøp og salg av husholdningsartikler.

1 kvinne får hjelp til oppdrett av kyllinger.

1 kvinne som har et multihadikapped barn, sitter hjemme og syr klær for salg.

Vi får tilbakemelding om at kvinneprosjektene går godt.

Annlaug og Marit reiser til Howard Hospital 8. april for 8 uker. De skal arbeide som anestesi-sykepleiere ved sykehuset og følge opp prosjektene.

For styret i Tawanda


Annlaug Teigene

Marit Kalvø

Leder

Nestleder