Årsrapport 2005 - 2006

ÅRSRAPPORT 2005/2006 FOR TAWANDA

Annlaug Teigene og Marit Kalvø kom tilbake fra sitt 3. opphold ved Howard Hospital 29. mars 2005.

Første styremøte i foreningen TAWANDA i 2005, ble avholdt 11.04.05. Vi har tilsammen hatt 7 styremøter inklusiv årsmøtet.

Styret i TAWANDA består av:

 • Annlaug Teigene leder
 • Marit Kalvø nestleder
 • Sidsel Slinning kasserer/økonomileder
 • May Wartdal styremedlem
 • Margrethe Bugge styremedlem
 • Inger Rusten styremedlem
 • Hildur Søreide styremedlem
 • Eli Skarbø revisor

TAWANDA har 3 formål:

 1. Betale for utdanning til barn- og ungdom, de fleste foreldreløse. Pr i dag sponser vi skolegang til 120 elever, i hovedsak fordelt på Chawanda og Nyachuru Sec. School og Nyachuru Primary School.
 2. Støtte til Howard Hospital.
 3. Kvinneprosjektet ”Hjelp til selvhjelp”.

ad. 1. Ved siden av å arbeide ved Howard Hospital, fulgte Marit og Annlaug opp skole-prosjektet, og de besøkte Chawanda Secondary School, som ligger 17 mil nord for Howard. Der fikk de møte alle 80 elevene (foreldreløse) som TAWANDA sponser. Nyachuru Secondary- og Primary School ligger like ved sykehuset, så der har de jevnlig kontakt.

Høsten 2005 fikk vi forespørsel fra overlege Paul Thistle ved Howard Hospital om TAWANDA kunne støtte et lunsj-program ved Nyachuru Sec. School for ca. 350 elever, pga. matmangel i kommunen. Styret bestemte å bevilge penger til et slikt prosjekt fram til mai 2006. Paul Thistle har sendt bilder som viser innkjøp av mais-sekker og utdeling av mat. Vi har også fått brev fra en av elevene som forteller at nå får de ett måltid på skolen hver dag.

ad. 2. Også i år har vi fått gave fra FarmaPluss, 3000 enheter Benzyl penicillin.

ad. 3. Vi har fått tilbakemelding fra Chawanda kommune om at kvinneprosjektet går svært bra. 15 kvinner i Frelsesarmeen driver syprosjekt der.

Norske Kvinners Sanitetsforening i Møre og Romsdal har gitt kr 80 000.- fordelt på 2006 og 2007, til hjelp for kvinner i Zimbabwe. Nye kvinneprosjekt skal startes denne våren.

Situasjonen i Zimbabwe forverrer seg, fattigdommen er økende, flere og flere dør av Aids og der er hungersnød.

Foreningen TAWANDA har dette året arbeidet aktivt for å skaffe penger til prosjektene for å kunne hjelpe flere.

Inntektskildene har vært:

 • faste sponsorer, antallet har nå økt til 80.
 • lysbildefremvisning og foredrag, tilsammen 11, til foreninger og lag.
 • gaver fra private personer og firma, bl.a. har en av våre kollegaer gitt 50 års gaven sin i form av penger til skoleprosjektet.
 • penger til oppstart av kvinneprosjekt i Zimbabwe fra Norske Kvinners Sanitetsforening i Møre og Romsdal.

I slutten av januar –06 hadde Marit og Annlaug innlegg om arbeidet ved Howard Hospital på ”fredagsmøtet” for ansatte ved Ålesund sjukehus. Etter innlegget hadde TAWANDA ”stand” utenfor sykehusets kantine. Dette førte til 30 nye sponsorer.

Det sendes også søknader til forskjellige hjelpeorganisasjoner og firma med forespørsel om støtte.

Annlaug og Marit reiser tilbake til Howard Hospital 20. mars for 7 uker.

Hensikten med besøket er å følge opp de allerede igangsatte prosjektene og være med å starte nye kvinneprosjekt, og arbeide ved Howard Hospital. Denne gangen får de besøk av to andre medlemmer i styret, Inger Rusten og May Wartdal.

Det har vært innsamling av klær som sendes som flyfrakt samtidig som de reiser til Zimbabwe.

Vår kontaktperson ved Howard Hospital er fortsatt Pedrinah Thistle, som har sendt oss regnskap for skolepenger som er betalt for 2005, og som også har vært ansvarlig for igangsetting av lunsj-programmet. Når de er hjemme i Norge er det hun som han ansvar for TAWANDAS prosjekter.

For styret i TAWANDA

Marit Kalvø, Annlaug Teigene