Årsrapport 2004 - 2005

ÅRSRAPPORT 2004/2005 FOR TAWANDA

Marit Kalvø og Annlaug Teigene kom tilbake fra sitt andre opphold i Zimbabwe våren 2004.Det ble da bestemt at Tawanda skulle dannes for å formalisere allerede oppstartet skoleprosjekt, og med tanke på et kvinneprosjekt.

Tawanda var i første omgang tenkt som en stiftelse. På grunn av høge omkostninger er dette blitt endret til forening. Tawanda ble registrert som forening i Brønnøysundregisteret 08.02.05.

Styret i Tawanda består av:

 • Annlaug Teigene - leder
 • Marit Kalvø - nestleder
 • Sidsel Slinning - kasserer/økonomileder
 • May Wartdal - styremedlem
 • Margrethe Bugge - styremedlem
 • Inger Rusten - styremedlem
 • Hildur Søreide - styremedlem
 • Eli Skarbø - revisor

Aud Farstad var med ved oppstart av Tawanda, men gikk ut av styret 31.12.2004.

Fra oppstart 19.08.04 til 11.04.05 har vi hatt 7 styremøter.

Hovedmålet for Tawanda er å samle inn penger til prosjekta gjennom forskjellige tiltak. Viktigste inntektskilder dette året er:

 • Faste sponsorer.
 • Lysbildeforedrag til foreninger og lag.
 • Gaver fra firmaer og privatpersoner.
 • Det har også vært kronerulling på operasjons-/anestesiavdeling ved Ålesund sykehus.

Tawanda markerte Verdens Aidsdag 1. desember med innlegg under ”Synspunkt” i Sunnmørsposten.

Tawanda har 3 formål:

1. Betale for utdanning til barn og ungdom, de fleste foreldreløse.

Pr. i dag sponser vi skolegang til ca. 110 elever:

 • Chawanda Secondary school 80 elever
 • Chawanda Primary school 3 elever
 • Nyachuru Secondary school 24 elever
 • Nyachuru Primary school 3 elever
 • Ammanda døveskole 1 elev
 • Concession secondary school 1 elev
 • Howard instit. boarding school 1 elev
 • Howard instit. boarding dagskole 1 elev
 • Howard syskole 1 elev

Uniformer og sko har blitt betalt for de mest trengende.

2.. Støtte til Howard Hospital. Etter forespørsel fikk vi i gave fra:

 • Farma Plus 2000 enheter Benzyl pcl.
 • Tamro MED-LAB 4 paller gaskompresser
 • Helseforetak Sunnmøre

I tillegg samlet vi inn klær i 13 kasser.

Styret i Tawanda kom sammen flere kvelder for pakking/ordning av forsendelsen. Den ble sendt november 2004 og kom endelig frem til Howard Hospital i april 2005. tollfritt.

3. Kvinneprosjekt ”Hjelp til selvhjelp”.

I Chawanda kommune i Mount Darwin har 15 kvinner i Frelsesarmeen der tatt initiativ til å starte syprosjekt. De møtes 3 ganger i uken og syr for salg. Vi har tidligere sponset 4 enkle symaskiner. I april 2005 ga vi penger til innkjøp av 1 zikzak symaskin og stoff etc.

Tawanda bestilte uniformer til elever ved Chawanda secondary school for å hjelpe til med utviding av prosjektet.

Norske kvinners Sanitetsforening i Møre og Romsdal viser interesse for støtte til lignende kvinneprosjekt ved Howard. (Nyachuru kommunene) Dette vil i tilfelle komme i gang i 2006.

Marit Kalvø og Annlaug Teigene kom hjem i slutten av mars etter 3 mndr. opphold ved Howard. I løpet av denne tiden besøkte de Chawanda to ganger, siste gang møtte de alle 80 elevene som blir sponset der. De møtte også B. Dembetembe, leder av kvinneprosjektet. De andre elevene bor i nærområdet til Howard så de har jevnlig kontakt med dem.

Alle utgifter for 2005 er betalt og budsjett for neste år (2006) ble satt opp. Vår kontaktperson i Zimbabwe er Pedrinah Thistle som har ansvar for prosjekta når ingen i Tawanda er ved Howard.