Årsrapport

ÅRSRAPPORT MARS 2017 TIL MARS 2018 FOR TAWANDA

Styret i Tawanda:

 • Annlaug Teigene – leder
 • Marit Kalvø - nestleder
 • Sidsel Slinning – økonomileder
 • May Wartdal – styremedlem
 • Margrethe Bugge – styremedlem
 • Inger Rusten – styremedlem
 • Hildur Søreide – styremedlem
 • Marianne Andersen – nytt styremedlem fra 11.05.17
 • Revisor - Eli Skarbø

TAWANDAS FORMÅL: BARN OG UNGDOM MÅ FÅ SKOLEGANG.

Tawanda har i denne perioden hatt 5 styremøter og årsmøte.

Politisk har det skjedd store endringer i Zimbabwe det siste året. President Mugabe ble tvunget til å gå av etter 37 år ved makta. Regjeringsmedlem Mnangagwe tok over som president midlertidig, og han skal styre landet til planlagt valg april/mai i år.

Det er vanskelige tider i landet. Inflasjonen er høg og det er nesten ikke kontanter i omløp. Derfor er det enda viktigere med hjelp til skolene.

Tawanda har også dette året betalt skolepenger til 3 barneskoler og 2 ungdomsskoler. Ved siden av har vi matprogrammet ved Nyachuru Secondary School.

Tawanda betaler direkte til skolenes bankkontoer. Vi bruker en engelsk bank. A-level studentene, høgskole – og universitetstudentene får skolepenger via Paul Thistle.

Det er Paul og Pedrinah Thistle som er kontakten mellom oss og skolene, og som formidler kvitteringer og rapporter. Med universitet- og høgskolestudentene har vi e-mail-kontakt.

INNTEKTSKILDER:

Tawanda har nå 133 faste givere som trofast støtter oss og gjør at vi kan fortsette arbeidet.

Vi får gaver fra firmaer og privatpersoner, og våren 2017 fikk Tawanda minnegave etter en kjær kollega.

Medi 3 har månedlige vinlotteri og i år også julelotteri.

Vi fortsetter med Alternativ julegave.

En giver har solgt Trollhassel til inntekt for Tawanda.

SKOLEPROSJEKTENE :

Tawanda betalte skolegang til:

 • Chawanda Primary School – 270 elever
 • Nyamuti Primary School – 134 elever
 • Chibara Primary School – 134 elever
 • Chimumvuri Secondary School – 100 studenter
 • Nyachuru Secondary School – 34 studenter + lunsj-program
 • Mutondwe Secondary School, A-level - 2 studenter
 • Mt. Darwin High School - 1 student
 • 3-årig utdannelse i mekanikk 1 –student

Universitet og høgskoler: Tawanda hjalp 2 studenter til videre utdannelse i 2017.

Skoleåret i Zimbabwe begynner i januar. Primary og Secondary school, og høgskoler har 3 terminer i året og universiteter har 2. Tawanda betaler skolepenger hver termin og mottar kvitteringer og rapporter. Ved skolestart hvert år får vi navnelister.

KRITERIER:

Kriterier for opptak til skoler og universitet som Tawanda støtter, er sendt til alle skolene. Disse må overholdes for at vi skal fortsette å hjelpe.

Til dere som støtter oss vil vi sende informasjon om Tawandas arbeid ca 3 ganger i året.


For styret i Tawanda,

Annlaug Teigene - leder

Marit Kalvø - nestleder