Tawanda

TAWANDA HAR SOM MÅL Å HJELPE FATTIGE BARN OG UNGE PÅ LANDSBYGDA I ZIMBABWE TIL SKOLEGANG.

Zimbabwe er delt i to folkestammer: Shona og Ndebele som har hvert sitt språk. Shona utgjør mer enn 2/3 av folket. Ordet TAWANDA er et shona-ord og betyr 'vi er mange'. Vi legger dobbel betydning i dette: det er mange som trenger hjelp, og vi er mange som vil hjelpe.

Annlaug Teigene og Marit Kalvø kom første gang til Zimbabwe i 2002, og har siden vært der årlig. I løpet av den tiden har de vært vitne til sterkt økende fattigdom. Mange har ikke mat nok og barn får ikke gå på skole fordi de er foreldreløse, og det er stor arbeidsledighet og inflasjon. Skolepengene øker og flere og flere klarer ikke å betale.

Etter å ha arbeidet som anestesisykepleiere ved Howard Hospital i ett år så startet Annlaug og Marit "skoleprosjektet" i 2003: et arbeid med å gi barn skolegang. De er nå pensjonister og i 2012 avsluttet de arbeidet ved Howard Hospital.

Arbeidet med å gi barn skolegang fortsetter som før.

Jennifer, Annlaug, Marit, Omega og våre to anestesi-studenter i 2004, Annida og Wengai

Fra operasjonsavdelingen

TAWANDA sponser i dag 700 barn slik de får skolegang

Gir du f.eks 300 kroner så hjelper du et barn med skolegang i ett år.

Vi trenger flere givere. Kontakt oss via epost: marit.kalvo@gmail.com og Annlaug Teigene annlaug.teigene@gmail.com

Du kan også vippse oss. Vårt Vipps-nummer er 514257

Pengene går uavkortet til prosjektene