Prophets and Prophecies

The Fifth Annual Joint Workshop of Martin-Luther-University of Halle-Wittenberg and Tel Aviv University

Halle, 15-19 July 2018

16:30 – 17:00 התכנסות ופתיחה חגיגית | שירי נביאים בהובלת עודד אסנר, תל אביב

09:00 – 11:00 אברהם טל, אוניברסיטת תל אביב | "יש נביא בשומרון" (על פי מלכים ב' ה, ח)

11:00 – 11:30 הפסקת קפה

11:30 – 12:00 איתי קופרשמידט, תלמיד מחקר באוניברסיטת תל אביב | עיון במבעי בררה במקרא

12:00 – 12:30 אמרי קוך, תלמידת מחקר באוניברסיטת האלה-ויטנברג | חוק וסיפור: עיוניים מבניים בספר הברית ומשמעותם המשפטית

12:30 – 14:00 הפסקת צהריים

14:00 – 16:00 גרשון ברין, אוניברסיטת תל אביב | תורת הגמול בנבואה, ובמיוחד בספר יחזקאל, עם השוואה לתורת הגמול בשאר חלקי המקרא

16:00 – 16:30 הפסקת קפה

16:30 – 18:30 חיים כהן, אוניברסיטת תל אביב | "חזון ישעיהו" ו"נחמו נחמו עמי": עיון בפסיקתא דרב כהנא

09:00 – 11:00 משה פלורנטין, אוניברסיטת תל אביב | המשורר כנביא: י"ל גורדון, ח"נ ביאליק, א"צ גרינברג ונ' אלתרמן

11:00 – 11:30 הפסקת קפה

11:30 – 12:00 עדי אמסטרדם, תלמיד מחקר באוניברסיטת תל אביב | ארבע מסורות הגייה בכתב יד אחד

12:00 – 12:30 ז'ולט בלה, תלמיד מחקר באוניברסיטת האלה-ויטנברג | טעמי המקרא

12:30 – 14:30 הפסקת צהריים

14:30 – 16:00 אורי מור, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | דן בן-אמוץ: נביא אמת ושקר

16:00 – 16:30 הפסקת קפה

16:30 – 18:30 נועם מזרחי, אוניברסיטת תל אביב | מנבואה לפשר: חבקוק בקומראן

יום טיול בארפורט: בתי הכנסת וסיור במרכז העיר

09:00 – 11:00 דלית רום-שילוני, אוניברסיטת תל אביב | ירמיהו (הנביא והספר) ומסורות מן התורה: פירוש או מדרש?

11:00 – 11:30 הפסקת קפה

11:30 – 12:00 אילון גלעד, תלמיד מחקר באוניברסיטת תל אביב |

12:00 – 12:30 מתן אורן, תלמיד מחקר באוניברסיטת תל אביב |

12:30 – 14:00 הפסקת צהריים

14:00 – 14:30 לאונרד בקר, תלמיד מחקר באוניברסיטת האלה-ויטנברג | נבואתו של משה לדרגותיה: קטע מתוך פירוש שומרוני על ספר שמות

14:30 – 15:00 אלישבע ביטנר, תלמידת מחקר באוניברסיטת האלה-ויטנברג | ?The Salutatio of 1 Peter: A Question of Genre

15:00 – 15:30 מרטין טשוי, תלמיד מחקר באוניברסיטת האלה-ויטנברג | בין טהרה למילואים: הנוסח של יחזקאל מד, כז באור עדי הנוסח

15:30 – 16:00 עמנואל מסטיי, תלמיד מחקר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב | ניחוש עתידות בספרי שמואל ומלכים וההיסטוריוגרפיה הנבואית הקדומה

16:00 – 16:30 הפסקת קפה

16:30 – 18:30 שטפן שורש, אוניברסיטת האלה-ויטנברג | לא קם עוד נביא בישראל: משה במסורת השומרונים