Pro zvědavé

Tátafest je neformální happening konaný u příležitosti Dne otců (vždy třetí neděle v červnu).

Den otců je svátek, který se slaví na celém světě, například v Německu, v Austrálii nebo USA – kde také vnikl. A to díky ženě: Sonora Smart Dodd chtěla vzdát hold svému otci, který ji spolu se čtyřmi sourozenci po smrti matky vychoval. Den otců tedy existuje už sto let.

Iniciátoři Tátafestu V České republice

Za myšlenkou Tátafestu původně stojí Liga otevřených mužů, samotné akce organizují rodinná a komunitní centra. Nositelem značky je Unie center pro rodinu a komunitu.

"Tátům může být dvacet i sedmdesát let, jejich dětem může být pět i padesát let, a stejně jsou pořád důležití. Jestli máte nějaký důvod jim poděkovat, můžete to udělat třetí neděli v červnu."

Nikola Křístek, radní Unie center pro rodinu a komunitu

Tátové kvůli rozvodům mizí, že života našich dětí. Ale to neznamená, že jsou méně důležití než mámy.

Hana Kroupová, radní Unie center pro rodinu a komunitu

Koordinace Tátafestů: Unie center pro rodinu a komunitu| Hana Kroupová | hana.kroupova@uniecenter.cz | 777 963 362

Unie center pro rodinu a komunitu

  • sdružuje komunitní, rodinná a jinak zvaná centra pro rodinu a podporuje jejich iniciativy pro zvyšování kvality v různých oblastech společenského života
  • přijímá vůdčí roli v transformaci mateřských a rodinných center na centra komunitní, poskytující profesionální služby v sociální a vzdělávací oblasti