Pro zvědavé

Tátafest je neformální happening konaný u příležitosti Dne otců (vždy třetí neděle v červnu).

Den otců je svátek, který se slaví na celém světě, například v Německu, v Austrálii nebo USA – kde také vnikl. A to díky ženě: Sonora Smart Dodd chtěla vzdát hold svému otci, který ji spolu se čtyřmi sourozenci po smrti matky vychoval. Den otců tedy existuje už sto let.

Iniciátoři Tátafestu V České republice

Za myšlenkou Tátafestu stojí Liga otevřených mužů.

„Chceme upozornit na to, že otcové jsou důležití pro děti, rodiny i společnost. A že si zaslouží svůj svátek.“ (Martin Jára, ředitel LOMu)

Od prvních ročníků spolupracuje při jeho realizaci s rodinnými a komunitními centry

a v roce 2012 vzniklo rovnocenné partnerství s jejich střešní organizací Unií center pro rodinu a komunitu.

Od roku 2017 předal LOM správu značky a organizaci Tátafestů Unii center pro rodinu a komunitu

Unie center pro rodinu a komunitu

  • sdružuje komunitní, rodinná a jinak zvaná centra pro rodinu a podporuje jejich iniciativy pro zvyšování kvality v různých oblastech společenského života
  • přijímá vůdčí roli v transformaci mateřských a rodinných center na centra komunitní, poskytující profesionální služby v sociální a vzdělávací oblasti

Koordinace Tátafestů: Unie center pro rodinu a komunitu| Hana Kroupová | hana.kroupova@uniecenter.cz | 777 963 362