Pro pořadatele

Kdo může být pořadatel?

Pořadatel je organizace či osoba, která uspořádá Tátafest kdekoliv v ČR a v jakémkoliv rozsahu, v souladu se standardem kvality Tátafestu.

Můžete využít i Podpůrný balíček pro pořadatele.

Cítíte chuť pořádat Tátafest ve vašem městě? Napište nám na tatafest@uniecenter.cz. Přidejte i své telefonní číslo. Rádi se vám ozveme.

Standard kvality Tátafestu

Termín akce

Tátafest se koná vždy na Den otců, tj. třetí neděli v červnu nebo v týdnu, který mu předchází. Pořadatelé jednotlivých akcí se k pořádání akce iniciátorům přihlásí nejpozději do do konce dubna t.r..

Charakter Tátafestu

Tátafest je neformální happening pro celou rodinu, pro muže-otce, ale i pro jejich děti, partnerky a přátele.

Náplní Tátafestu jsou minimálně tři hlavní průběžné a silné aktivity pro otce a jejich děti (tipy – viz. podpůrný balíček). Tátafest není dalším Dnem dětí.

Z Tátafestu si někteří tátové mohou odnést ocenění Táta roku. Pravidelně měsíc dva před Tátafestem vyzýváme manželky, partnerky, babičky, ale i organizace, aby ve svém okolí našli muže, kteří se věnují nejen své práci, ale i svým dětem a rodině. Svoje tipy nám posílají a my je pak na Tátafestu oceníme diplomem a drobným dárkem.

Finanční a personální zajištění akce

Pořadatel je plně odpovědný za finanční i personální zajištění akce.

Pořadatel se rozhodne, zda zavede vstupné na Tátafest či zda se akce bude konat zdarma.

Jednotná vizualita

Pořadatel zachová jednotnou vizualitu Tátafestu - tj. užití log Tátatafestu, Ligy otevřených mužů, Unie center pro rodinu a komunitu, Tátové vítáni a Táta roku.

Pořadatel zašle veškeré letáky, plakáty, články v médiích a další publicitu iniciátorům Tátafestu pro účely dokumentace a propagace.

Výstupy z Tátafestu

V průběhu Tátafestu pořadatel pořídí profesionální fotodokumentaci akce.

Pořadatel akce zašle fotodokumentaci v tiskovém formátu, nejpozději do 10 dnů po uspořádání akce, iniciátorům Tátafestu.

Iniciátoři Tátafestu mají právo fotodokumentaci používat pro vlastní účely.

Doporučení:

Jako součást Tátafestu doporučujeme koncert známé osobnosti a/nebo vystoupení Dje.

Podpůrný balíček pořadatelům

Iniciátoři Tátafestu nabízejí zájemcům o pořadatelství:

  • Manuál vizuální identity, obsahující logotyp akce Tátafest a organizací-iniciátorů
  • Vzorové šablony tiskových zpráv, oslovení sponzorů a rozpočtu
  • Prostor na portálu Tátafest.cz a facebookové stránce facebook.com/Tatafest
  • Možnost konzultací (telefon, online komunikace, osobně) s iniciátory a dalšími pořadateli
  • Podíl na medializaci akce na celostátání úrovni
  • A parťáctví, protože to taky musí být trochu sranda...;)

Koordinace Tátafestů: Unie center pro rodinu a komunitu| Hana Kroupová | hana.kroupova@uniecenter.cz | 777 963 362