TasQor

persones orientades als resultats

per Reactivar

les organitzacions ........

ELS MOTIUS ...


OBSERVANT UNA REALITAT QUE NO ENS AGRADA. LA REALITAT QUE ENS MOSTRA UNA GRAN PART DE LA SOCIETAT ENS DIU QUE:

losmayores ja no poden fer "segons quines coses" ... losmayores han de deixar els seus llocs per als més joves i anar-se'n a ...

???? losmayores senten el que diuen els que gestionen, el que diuen els que governen, els que administren, i els sembla que ells només poden

rebre.

PERÒ NOSALTRES TENIM UNA VISIÓ QUE ENS ENTUSIASMA.

els sesentons i les sesentones i totes persones que es trobin en l'eQuador dels seus ( 20 a 70's ) amb el seu temps, les seves idees, els seus coneixements ...

Aportant més que mai a la societat.

LA JUBILACIÓ ES UNA AVENTURA LA GENT GRAN ES UN MODEL LA MEMÒRIA ES EL BIG DATA

imaginar proposar i consensuar Una Meta

es enriquidor , escriure la i compartir la

genera idees , motivació, equip i energia

Establir una ruta i el rol de cadascú genera eficàcia

Definir els indicadors que mostren els avanços i les desviacions retro alimenta l'equip, les persones i fertilitza la confiança