Medic Specialist în Medicină Generală, Traducător Autorizat şi Interpret Oficial 

Medic Specialist în Medicină Generală, Traducător Autorizat şi Interpret Oficial - Ayman Abu Saleh: Yleislääketieteen Erikoislääkäri, Auktorisoitu Kääntäjä ja AsioimistulkkiMedic Specialist în Medicină Generală, Traducător Autorizat şi Interpret Oficial - Ayman Abu Saleh: Yleislääketieteen Erikoislääkäri, Auktorisoitu Kääntäjä ja Asioimistulkki


Medic Specialist în Medicină Generală, Interpret Oficial şi Traducător Autorizat:

Adresa actuală:

Ayman Abu Saleh    CV

Keinutie 12 A 27,

00940 Helsinki - Finland.

www.tarjama.fi

Numărul de telefon: +358 44 2909535.  

Adresa de E-Mail: absayman@gmail.com                                            

Situl personal pe internet:    www.tarjama.fi

Data şi locul de naştere: 01.04.1972, Deir El-Balah, Fîşia Gaza, Palestina.

Educaţie:

 

- Medic Specialist de medicină generală. 

- Traducător autorizat Finlandeză-Arabă.

- Interpretde limbile Finlandeză-Română-Finlandeză şi Finlandeză-arabă-Finlandeză.


Educaţie în cadrul Medicinei:

- Profilul: Medicină Generală, Specialitatea: Medicină Generală

Diplomele şi certificatele:

Diplomă de Licenţă nr.  0072549

Doctor-Medic:

Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca,

Facultateade Medicină generală.

Româniă.

Data de eliberarea a Diplomei: 1.10.1997

- Consiliulde educaţie al Finlandei cu hotărîre (254/108/2008) data în data de 12.11.2008, a echivalat educaţia universitara superioara de Medic generalist specialitate medicină generală după directivul European şi legile Finlandeze  (531/1986 şi 1096/2007), 4 şi 8 §.

 

- Traducător Autorizat Finlandeză-Arabă:

 

Sînt aprobăt de către consiliul de educaţie şi cosiliul de examinatorii petru autorizaţie de traducătorii autorizaţii. Dreptul de a face traduceri oficiale din limbă Finlandeza în limbă arbia mie s-a dat în data de 11 septembrie 2003 Act.(1148/1988), şi dreptul dea face traduceri oficiale a fost dat pînă la sfărşitul anului 2042, după acea legea s-a schimbat în anul 2007 şi după legea nouă Act. (1231/2007) dreptul meu de aface traduceri oficiale din limbă Finlandeza în limba araba este pe toate viaţa adica este nelimitat.

Ştampilă oficială de traducătorul Autorizat:

Legalizarea notarială şi şigiliul traducătorului autorizat.

După Decretul Guvernului (1232/2007) § 11, În conformitate cu traducători oficiali, ştmpila traducatrorii oficialii este rotundă cu diametru de 35 mm şi în mijlocul Ştampilei trebuie scris numele tracucătoruli autorizat şi trebuie scris în ambele oficiale limbii ale ţării Traducător Autorizat, adica în limbă Finlandeză (Auktorisoitu kääntäjä) şi în limbă suedeză (Auktoriserad translator), acest text este unic indiferent de libmile pe caretraducătorul foloseşte.

Activitatea de traducător, interpret, terminolog şi revizor presupune competenţe şi cunoştinţe specifice, iar practicarea profesiilor implică obligaţii şi responsabilităţi.

Fiecare traducător autorizat, interpret, terminolog sau revizor, îşi ia următoarele angajamente:


1. să traducă sau să interpreteze mesajul original cu fidelitate şi cu respectarea următoarelor condiţii:

a. să traducă exclusiv dintr-o limbă pe care o cunoaşte;

b. să traducă exclusiv într-o limbă pe care o cunoaşte la nivel de limbă maternă;

c. să traducă exclusiv într-un domeniu care îi este familiar;


2. să nu accepte să lucreze în condiţii care pot afecta negativ calitatea muncii sale;


3. să se perfecţioneze continuu în domeniul lingvistic şi în domeniul /domeniile sale de specialitate şi să fie în permanenţă la curent cu evoluţiile tehnice specifice profesiei;


4. să se asigure că dispune de toate resursele necesare pentru lucrarea sau serviciile la care se angajează;


5. să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor care îi sunt furnizate de client în vederea sau în cursul exercitării activităţii sale şi să nu folosească informaţiile respective în scop personal;


6. să se delimiteze de orice situaţii în care ar intra în conflicte de interese;


7. să nu menţioneze numele clientului ca referinţă decât dacă a obţinut acordul acestuia;


8. să nu subcontracteze lucrări sau servicii decât după ce a obţinut acordul expres al clientului şi să se asigure că subcontractantul va respecta la rândul lui toate obligaţiile la care s-a angajat faţă de client;


9. să perceapă tarife care să îi permită funcţionarea în mod legal şi un traidecent;


10. să coopereze şi să ofere sprijin celorlalţi membri ai profesiei şi să aibă o conduită loială şi corectă faţă de colegi; să nu denigreze un coleg în scopul de a obţine comenzi.

Educaţie de translator:

Am participat la Universitatea din Helsinki, secţie de educaţie a adulţilor în oraşul Kouvola  dintre 01.10.2001 şi31.05.2001 la cursul de translatori în tîmp de 23 de săptămâni de studii.

 Mi-au acordat Diplomă de calificare a translatorului oficial de la Universitatea din Helsinki în 31.05.2002.

Am obţinut în 05.04.2003 în examenul general de limbă finlandeză pentru evaluarea competenţelor lingvistice nivelul superior 5, aceasta calificare se bazează pe regumentelor generale pentru examenele lingvistice globale, Legea 669/1994 şi 668/1994 şi 116/1999.

Locul de examinare: Fundaţie Ami, Amiedu, Helsinki, 05.04.2003.

 Educaţie suplementară:

 Educaţie continuă pentru medici de peste hotâre:

11.11.2002 – 16.09.2003,

FINTRA Projects Ltd Oy.

Profesorii acestui curs sînt profesorii de la universitatea din Helsinki facultatea de Medicină generală şi specialişti şi experţii în diferite ramuri şi specialităţii clinice.

Educaţie clinică a inclus printre altele:

Educaţie administrativă:

Perioadele de practică au avut loc în:

Spitalul Clinic judeţean din Helsinki * Kivelän Sairaala *, perioadele: 18.11.2002 - 17.01.2003 şi 01.04.2003 - 31.07.2003.


Experienţe de muncă:

În domeniul medicinei:

În domenii de traduceri şi interpretarea:


 

Gadget-kohtaista URL-osoitetta ei löytynyt

Abilităţile în utilizarea computerelor şi programele de computer:

 Am Abilitătii avansate în utilizarea computerele şi cele mai noi programe pentru diferite scopuri.

Am şi Permisul European de Conducere a Computerului (ECDL – European Computer Driving Licence).

Bazele informaticii, Analiză complexă, Algebră, Teoria numerelor, Proiectarea algoritmilor, Programare orientată pe obiecte, Teoria probabilităţilor, Sisteme de operare, Baze de date, Java, Reţele neuronale,Limbaje de simulare, Reţele de calculatoare.

 - preluare si directionare apeluri telefonice;

 - primire, directionare si gestionare corespondenta;

 - tehnoredactarea de materiale;

 - intocmire rapoarte si situatii operative in Excel;

 - gestionare, centralizare si arhivare documente;

 - utilizare echipamente birou: computer, scanner, imprimante, fax, copiator;

 - contabilitate primara;

 - atributii administrative;

În acest sit se găseşte Permisul meu European de Conducere a Computerului (ECDL – European Computer Driving Licence).

 Abilităţii Lingvistice:

Limba Arabă: Limba matrenă.  (abilitate de a citi, a scri şi a vorbi)

Limba Română: Excelent.  (abilitate de a citi, a scri şi a vorbi)

Limba Moldovenească: Excelent.  (abilitate de a citi, a scri şi a vorbi)

Limba Finlaneză: Excelent.  (abilitate de a citi, a scri şi a vorbi)

Limba Engleză: Excelent.  (abilitate de a citi, a scri şi a vorbi)

Limba Rusă: Mediu.  (abilitate de a citi, a scri şi a vorbi)

Limba: Suedeză, Norvegiană şi Ebraică: Cunoştinţe bazice.(abilitate de a citi, a scri şi a vorbi)


Hobby-uri: 

Jocul la Tobe orientale.

Ciclism.


Aici mai jos sînt documentele şi certificatele mele în Formele de PDF, Prin apăsare pe situl apăre documentul respectiv:

 

1- Certificat de echivalare de către consilul de educaţie a Finlandei educaţia universitara superioara de Medic generalist specialitatemedicină care este obţinut din Romîniă, hotărîre este făcută în Helsinki in 12.11.2008. (Originalul).

2- Certificat de traducător autorizat şi drpetul de a practica profesia de traducător autorizat în Finlanda din limba Finlabdeză în limba Arabă.

3- Certificat de translator oficial obţinut de la universitatea din Helsinki.

4- Diploma de Medic generalist în limba Finlandeză.

5- Diploma de Medic Generalist în limba Engleză.

6- Permisul de a practica profesia de Medic Generalist în Româniă.

7- Educaţie suplementară de Medic specialist în Medicină Generală în Finlanda.

8- Adeverenţă de la UMF-Cluj Napoca, Facultatea de Medicină Generală că am terminat studille cu examenul de licenţă şi titlul de Doctor - Medic, în limba Engleză.

9- Certificat de abilitătii în limba Finlandeză pentru nivelul superior 5.

10- Diplomă de Licenţă (Doctor - Medic), originală.

11- Anexa I la Diploma de Licenţă, Foaie Matricolă. Profilul: Medicină, Specializarea: Medicină Generală. (originalul).

12- Diploma de Licenţă, Profilul: Medicină, Specializarea: Medicină Generală, în limba Engleză.

13- Anexa 2 la Diploma de Licenţă, Profilul: Medicină, Specializarea: Medicină Generală. (Rezultatele la examenul de Licenţă). Originalul.

14- Certificat de echivalare de către consilul de educaţie a Finlandei educaţia universitara superioara de Medic generalist specialitatemedicină care este obţinut din Romîniă, hotărîre este făcută în Helsinki in 12.11.2008. În limba Engleză.

15- Cursul de pregatire pentru examenul de translator oficial la universitatea din Helsinki, durată cursului este 23 de săptămâni de studii.

16- Adeverenţă de experienţă de traducător autorizat şi interpret oficial de la oficiul pricipal de traducerile şi interpratarile ale statului Finlandez pentu zona metropolitană Helsinki şi provinciile capitalei.

17- Certificat de abilităţile de citire scrire şi vorbire de limba Rusă.

18- Certifiat de permisul da a practica profesia de traducător autorizat eliberată de la consiliul de educţie al Finlandei.

19- Permisul European de Conducere a Computerului (ECDL – European Computer Driving Licence).

20- Adeverenţă eliberată în 2009 de la UMF-Cluj conţine descriere de studiul de Medicină Generală cuprins în planul de învăţământ specialitatea Medicină Generală.

21- Adeverenţă de la Universitatea din Craiova, Facultatea de filologie despre promovarea cursurilor de limba română.

22- Certificat de Educaţie Medicală Continuă Medscape.

23- Certificat de la  comunităţii traducătorii profesioniştii arabii,traducător oficial: Engleză <> Arabă.

24- Certificat de la comunităţii traducătorii profesioniştii arabii, traducător oficial: Finlandeză<> Arabă.

25- Studii de cercetări informaticii şi media interactivă  - Universitatea din Tampere 2013.