TARİH ZÜMRESİ

Değerli Arkadaşlar

Yeniden yapılandırılan öğretim programlarının uygulanabilirliğini sağlayan, Türk eğitim sisteminin kalitesinin geliştirilmesine alttan gelen, sivil, yerel, bilimsel, yalın yönetim felsefesi temelinde, dijital imkanları sonuna kadar kullanan, işbirliğine dayalı, süreç odaklı, sürekli yenilenen ve geliştirilen bu ders modülü ile

birlikte üretelim, ürettiğimizi paylaşalım

Katkılarınızı bekliyoruz.

2018 EYLÜL ÖĞRETMENLER MESLEKİ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI

EK-1 Örnek Kitap Listesi

EK-2 Örnek Film Listesi

Eğitim Kurumları ve Zümreler Yönergesi 2018

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı TARİH Dersleri Zümre Toplantı Tutanağı Taslağı

Tarih Dersleri Ünite ve Kazanımlar Tablosu 2018

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı TARİH Dersleri Yıllık Planlar Taslağı

MEB 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı İşgünü Takvimi

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Materyal ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı web sitesi ogmmateryal.meb.gov.tr